Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 16
Diplomsko delo
Oznake: matične celice;stanja pluripotence;epigenetika;transkripcijski faktorji;hranilna podlaga;
Z izrazom pluripotentne matične celice označujemo nediferencirane celice, ki se lahko razvijejo v vse tri tipe zarodnih tkiv (endoderm, ektoderm in mezoderm), ne pa tudi v ekstra embrionalna tkiva. To pomeni sposobnost razvoja v več kot 200 različnih tipov celic. Njihova glavna značilnost je zmožnos ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: matične celice;metode reprogramiranja;inducirane pluripotentne matične celice;
Nekoč je veljalo, da je diferenciacija celic dokončna in da se diferencirane celice ne morejo več spremeniti v noben drug celični tip. Gurdon je s poskusi na žabah že leta 1962 pokazal, da je mogoče iz jedra somatske celice, s prenosom le-tega v izpraznjeno jajčno celico, pridobiti celoten nov organ ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: CRISPR sistem;dCas9;CRISPRa;matične celice;iPSC inducirane matične celice;reprogramiranje celic;transdiferenciacija;
Reprogramiranje celic in transdiferenciacija pomenita spreminjanje identitete in funkcije celic. V diplomski nalogi sva pregledala literaturo in preučila možnosti za reprogramiranje in transdiferenciacijo celic z uporabo aktivatorjev vezanih na encim Cas, ki je del CRISPR/Cas ribonukleoproteinske ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;mlečne žleze;koze;celične kulture;genetski označevalci;
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;barva kožuha;vpliv genov;pleiotropni učinki;genetske variacije;
Udomačene živali so v primerjavi z njihovimi divjimi predniki veliko bolj raznolike v barvah in vzorcih kožuha. Razumevanje dedovanja barve dlake ni pomembno le s stališča razumevanja osnovnih znanstvenih principov, barvni vzorec kožuha je namreč pogosto povezan tudi z drugimi fenotipskimi lastnostm ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: CRISPR;Cas9;specifičnost;izven-tarčna mesta;
CRISPR/Cas tehnologija je relativno enostavna in učinkovita metoda za ciljano urejanje genomov na mestih, ki jih določimo z vodilno RNA (sgRNA). Izbira le-te je poglavitna za zmanjšanje nespecifičnega endonukleaznega delovanja, ki povzroča izven-tarčne učinke. Ker so interakcije med DNA in sgRNA kom ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: Alzheimerjeva bolezen;vaskularna demenca;živalski modeli;celična terapija;
Alzheimerjeva bolezen (AB) in vaskularna demenca (VaD) spadata v skupino nevrodegenerativnih bolezni in prizadeneta večinoma starejše ljudi. Uporaba živalskih modelov za preučevanje nevrodegenerativnih bolezni je ključna za razumevanje mehanizmov njihovega nastanka in možnost razvoja novih terapij. ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;agresivno vedenje psov;belgijski ovčar-malinois;dopamin;dopaminski receptor;transporter dopamina;androgeni receptor;monoamin;oksidaza;
Namen magistrske naloge je bil poiskati kandidatne gene, ki bi bili v pomoč pri razvoju genetskega testa, s katerim bi lahko že pri starših bodočega legla psov ugotovili prisotnost ali odsotnost alelov, ki so povezani z agresivnejšim vedenjem. Takšen test bi olajšal izbiro paritvenih kombinacij, z n ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: molecular genetics;reprogramming;iPS cells;plurioitency;stem cells;humans;farm animals;
The importance of pluripotent cells, which can differentiate in to different cell lineages and form an entire organism, is fundamental for understanding developmental biology including emerging diseases and offers potential for numerous applications in medicine and biotechnology. However, molecular ...
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: goats;mammary gland;molecular genetics;cell culture;lactogenesis;caseins;expression;immunofluorescence;
Demanding transcriptomic studies in combination with challenging experiments in livestock animal species could be replaced by good in vitro models mimicking the function of ruminant mammary gland. The objective of our study was to establish epithelial cell line obtained from primary cell culture of ...
Leto: 2009 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 16
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: