Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 35
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;asociativni kolobarji in algebre;kolobar;prakolobar;odvajanje;jordansko odvajanje;notranje odvajanje;komutirajoča preslikava;centralizirajoča preslikava;mathematics;associative rings and algebras;prime ring;derivation;Jordan derivation;inner derivation;commuting mapping;centralizing mapping;
Naj bo ▫$R$▫ kolobar. Preslikava ▫$F: R \to R$▫ je komutirajoča na ▫$R$▫, če je ▫$[ F(x),x] = 0$▫ za vsak ▫$x \in R$▫. Glavni rezultat: naj bo ▫$R$▫ prakolobar s karakteristiko različno od dva. Denimo, da obstaja od nič različna derivacija ▫$D: R \to R$▫, pri kateri je preslikava ▫$x \mapsto [ D(x), ...
Leto: 1990 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vector space;sesquilinear form;inner product;Hilbert space;bornological Hausdorff locally convex vector space;barrelled Hausdorff locally convex vector space;
V članku je dokazan rezultat, ki karakterizira kompleksen Hilbertov prostor med vsemi kompleksnimi Hausdorffovimi bornološkimi in sodčastimi lokalnokonveksnimi vektorskimi prostori. Pri dokazu je uporabljen znan rezultat S. Kurepe.
Leto: 1986 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;funkcionalne enačbe;nekomutativni obsegi;aditivne preslikave;odvajanje;
V članku je dokazan rezultat o funkcionalni enačbi ▫$f(x+y) = f(x)+f(y)$▫ v nekomutativnih obsegih s karakteristiko različno od dva.
Leto: 1987 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;funkcionalna analiza;Banachova algebra;Banachova ▫$\ast$▫-algebra;vektorski prostor;modul;aditivna funkcija;avtomorfizem;antiavtomorfizem;prehilbertov prostor;mathematics;functional analysis;Banach algebra;Banach ▫$ast$▫-algebra;vector space;module;additive functions;automorphism;antiautomorphism;pre-Hilbert space;
V članku so dokazani rezultati o neki funkcionalni enačbi v kompleksni Banachovi algebri. Eden teh rezultatov je uporabljen pri dokazu abstraktne posplošitve Jordan-Neumannove karakterizacije predhilbertovega prostora.
Leto: 1987 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;asociativni kolobarji in algebre;kolobar;prakolobar;polprakolobar;derivacija;simetrična biderivacija;mathematics;associative rings and algebras;prime ring;semiprime ring;derivation;simetric biderivation;Banach algebra;
Naj bo ▫$K$▫ kolobar. Biaditivna simetrična preslikava ▫$D(.,.):K \times K \to K$▫ je simetrična biderivacija, če je za vsak fiksen ▫$y \in K$▫ preslikava ▫$x \mapsto D(x,y)$▫ derivacija. Glavni namen članka je dokazati rezultat v smislu klasičnega izreka E. Posnerja, ki pravi naslednje: Če je ▫$K$▫ ...
Leto: 1989 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;asociativni kolobarji in algebre;kolobar;prakolobar;odvajanje;simetrično bi-odvajanje;mathematics;associative rings and algebras;ring;prime ring;derivation;symmetric bi-derivation;
Naj bo ▫$R$▫ kolobar. Biaditivna simetrična preslikava ▫$D(.,.): R \times R \to R$▫ je simetrična biderivacija, če je za vsak ▫$y \in R$▫ preslikave ▫$x \mapsto D(x,y)$▫ derivacija. V članku sta dokazana dva rezultata o simetričnih biderivacijah na prakolobarjih. Prvi rezultat pravi naslednje: če st ...
Leto: 1990 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;algebra;prakolobar;polprakolobar;Banachov prostor;standardna operatorska algebra;odvajanje;jordansko odvajanje;jordansko trojno odvajanje;mathematics;prime ring;semiprime ring;Banach space;standard operator algebra;derivation;Jordan derivation;Jordan triple derivation;
Identities related to derivations on semiprime rings and standard operator algebras are investigated. We prove the following result which generalizes a classical result of Chernoff. Let ▫$X$▫ be a real or complex Banach space, let ▫$L(X)$▫ be the algebra of all bounded linear operators of ▫$X$▫ into ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;prakolobar;polprakolobar;Banachova algebra;odvajanje;jordansko odvajanje;levo odvajanje;levo jordansko odvajanje;komutirajoče preslikave;centralizirajoče preslikave;mathematics;prime ring;semiprime ring;Banach algebra;derivation;Jordan derivation;left derivation;left Jordan derivation;commuting mappings;centralizing mapping;
It is well known that there are no nonzero linear derivations on complex commutative semisimple Banach algebras. In this paper we prove the following extension of this result. Let ▫$A$▫ be a complex semisimple Banach algebra and let ▫$D: A \to A$▫ be a linear mapping satisfying the relation ▫$D(x^2) ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;odvodi;kolobarji;jordanska odvajanja;prime rings;derivation;Jordan derivation;commutativity;
The purpose of this paper is to prove the following result. Let ▫$ m\geq\ge 1$▫, ▫$n \geq\ge 1$▫ be some fixed integers with ▫$m \ne n$▫, and let R be a prime ring with ▫$char (R) \ne 2mn (m+n) l, \vert m-n l, \vert$▫. Suppose there exists a nonzero additive mapping ▫$D : R \to R$▫ satisfying the re ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;algebra;asociativni kolobarji in algebre;odvajanja;kolobarji;polprakolobarji;avtomorfizmi;mathematics;associative rings and algebras;derivations;prime rings;semiprime rings;automorphisms;
The purpose of the paper is to investigate identities with derivations and automorphisms on semiprime rings. A classical result of Posner states that the existence of a nonzero centralizing derivation on a prime ring forces the ring to be commutative. Mayne proved that in case there exists a nontriv ...
Leto: 2005 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 35
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: