Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 119
Izvirni znanstveni članek
Oznake: beam vibrations;rotor vibrations;temperature effects;mechanics;thermomechanics;
Temperature variations can significantly change the dynamic characteristics of structures. In the presented paper we have studied the clamped isotropic rotor under thermal effects. We have studied aluminium and copper beam. Because the expansion is restrained by the clamping, the beam undergoes inte ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vibrations of microbeams;vibrations of nanotubes;rotor vibration;thermomechanics;nanomechanics;
Temperature variations can significantly change the dynamic characteristics of macro-, micro- and nano-structures. In the presented article we have studied the microbeams and nanotubes under thermal effects. Microbeams and nanotubes will be very important in the future in the fields of MEMS and NEMS ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: statistična nanomehanika;fononi;termofizične lastnosti;toplotna prevodnost;nanofluidi;statistical nanomechanics;phonons;electron heat transfer;nanofluids;thermal conductivity;thermodynamic properties;mathematical model;
The paper features the mathematical model representing the analytical calculation of phonon and electron heat transfer analysis of thermal conductivity for nanofluids. The mathematical model was developed on the basis of statistical nanomechanics. We have made the detailed analysis of the influence ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: hydrogen production;hydrogen consumption;Cu-Cl cycle;S-I cycle;thermochemical cycles;steam methane reforming;
Hydrogen technologies in connection with nuclear power plant
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: thermophysical properties;virial equation;statistical mechanics;
Virial coefficients of higher orders for polar molecules
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: energetika;raba končne energije;učinkovita raba energije;pralni stroj;energijska nalepka;načrtovanje eksperimentov;
Poraba električne energije v Sloveniji in drugod po Evropi narašča. Z namenom zmanjševanja rasti so zahteve po varčevanju z energijo in vodo vse strožje. Zato so konec preteklega leta v veljavo stopile direktive za uvedbo novih energijskih nalepk za gospodinjske aparate, ki predvsem omogočajo dodaja ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: toplotna črpalka;ogrevanje;ogrevanje sanitarne vode;optimizacija toplotne črpalke;
Predmet magistrskega dela je analiza optimiziranega načina obratovanja toplotnih črpalk z virom toplote iz zunanjega zraka. V optimiziranem načinu toplotna črpalka prilagaja dnevno obratovanje glede na predvideno zunanjo temperaturo, akumulacijo toplotne energije pa predstavlja gradbena konstrukcija ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: analysis;ejector;heat flow;oscillation;reconstruction;reliability of production;pump system;motive steam;turbine condenser;
Using steam as an alternative motive fluid in the existing turbine ejector system of the Ljubljana District Heating Plant
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: daljinsko ogrevanje;geotermalna energija;obnovljivi energetski viri;ogrevanje;magistrske naloge;
V magistrskem delu je obravnavan primer izvedbe daljinskega ogrevanja naselja, z izrabo nizkoentalpijskega geotermalnega vira. Primer je bil izdelan na podlagi veljavnih tehničnih zahtev in predpisov. Izvedena je bila analiza pravnih ter tehničnih vidikov za projektiranje, umestitev in upravljanje d ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: statistična termodinamika;matematični modeli;toplotna prevodnost;nanofluidi;transportne lastnosti;statistična nano-mehanika;statistical thermodynamics;mathematical models;thermal conductivity;nanofluids;transport properties;statistical nano-mechanics;
A mathematical model for the calculation of thermal conductivity of nanofluids containing nanoparticles and nanotubes on the basis of statistical mechanics is presented. This appears to be the first such attempt published in the scientific literature. We focus on the influence of the liquid layer st ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 119
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: