Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Izvirni znanstveni članek
Oznake: neuravnoteženi podatki;medicinska statistika;Statistične metode;Klasifikacija;
Impact of class-imbalance on multi-class high-dimensional class prediction
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: statistic;classification;stochastic gradient;
Background In clinical research prediction models are used to accurately predict the outcome of the patients based on some of their characteristics. For high-dimensional prediction models (the number of variables greatly exceeds the number of samples) the choice of an appropriate classifier is cruci ...
Leto: 2015 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: statistic;prediction models;sampling techniques;
Background: Prediction models are used in clinical research to develop rules that can be used to accurately predict the outcome of the patients based on some of their characteristics. They represent a valuable tool in the decision making process of clinicians and health policy makers, as they enable ...
Leto: 2015 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Ni določena
Oznake: spremenljivke z nakopičenimi vrednostmi;primerjava skupin;model sorazmernih obetov;model Tobit;Mann-Whitneyev test;kombiniran pristop logistične in linearne regresije;sorazmerni obeti;skladnost razlik;
V tej magistrski nalogi preučujemo pristope za analizo posebne vrste podatkov, ki se pogosto pojavijo pri raziskavah v genomiki. Primer takšnih podatkov so obravnavani podatki o virusih, kjer nas zanima primerjava koncentracije posameznega virusa v vzorcu med skupinami otrok, ki so bili predhodno ra ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Doktorska disertacija
Oznake: uvrščanje podatkov;visokorazsežni podatki;neuravnoteženi podatki;statistične metode;disertacije;statistika;
Leto: 2017 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Ni določena
Oznake: povprečni čakalni čas;urgenca;triažni pregled;pretok pacientov;statistična analiza čakalnih časov;modeliranje čakalnih časov;linearna regresija;kvantilna regresija;
V magistrski nalogi smo proučevali povprečni čakalni čas od triažnega pregleda to začetka obravnave na urgencah v Trstu in Vidmu. Podatki o povprečnih čakalnih časih v italijanski pokrajini Furlanija – Julijska krajina so dostopni na javni spletni strani https://servizionline.sanita.fvg.it/psonline/ ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Ni določena
Oznake: intenzivno longitudinalni podatki;periodičnost;vreča vzorcev;
Naloga obravnava metode za modeliranje intenzivnih longitudinalnih podatkov. Nosljive naprave s senzorji (na primer pametne ure) omogočajo olajšan in stalen zajem fizioloških podatkov. Longitudinalni podatki imajo posebnosti, ki izhajajo iz upoštevanja časa v analizah -- posamezniki so merjeni večkr ...
Leto: 2019 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Ni določena
Oznake: retrospektivna kohortna studija;studija s kontrolno skupino;klopni meningoencefalitis;razmerje obetov;
Pri retrospektivni analizi redkih bolezni se pogosto uporablja študija s kontrolno skupino, obstaja pa tudi možnost uporabe retrospektivne kohortne študije. V nalogi smo primerjali rezultate obeh omenjenih študij, z namenom ugotoviti, v kolikšni meri so njuni rezultati primerljivi oziroma z nameno ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: biomedical studies;longitudinal data;statistical software offers;
In biomedical studies the patients are often evaluated numerous times and a large number of variables are recorded at each time-point. Data entry and manipulation of longitudinal data can be performed using spreadsheet programs, which usually include some data plotting and analysis capabilities and ...
Leto: 2015 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: respiratory infections;nursing home;residents nursing home;
Background The knowledge on viral respiratory infections in nursing home (NH) residents and their caregivers is limited. The purpose of the present study was to assess and compare the incidence of acute respiratory infections (ARI) in nursing home (NH) residents and staff, to identify viruses involv ...
Leto: 2016 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: