Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 113
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: korporacije;Slovenija;davki;prometni davek;davek od dohodka;
Slowenien : [Protokolle vom Ostausschuss]
Leto: 2002 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: davki;tveganje;kontrola;management;
Davki kot pomembni izdatki poslovanja morajo biti pravilno upravljani, iz njih izhajajoča tveganja v davčnih postavkah organizacije pa pravilno razumljena in kontrolirana. V preteklosti davčna tveganja niso bila pogosto uvrščena v programe organizacij. Študije kažejo, da je bilo upravljanju davčnih ...
Leto: 2013 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: računovodstvo;davki;podjetje;upravljanje;poslovna etika;
The corporate governance framework depends on many factors such as business ethics, corporate awareness, legal, tax, regulatory, and institutional environmental and social interests of the communities in which an enterprise operates. Prior work lacks the concept of tax issue in corporate governance, ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: davki;davčna utaja;davčna morala;študenti;raziskave;Slovenija;
V prispevku proučujemo odnos do etičnosti davčnega utajevanja, ki se v literaturi pojasnjuje s tremi pogledi po Crowu (1944). Predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med študenti ekonomije v Sloveniji. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri pogled o etičnosti davčnega utajevanja zasto ...
Leto: 2014 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: davki;obdavčenje;davčni zavezanci;morala;davčna utaja;
V diplomskem seminarju smo definirali davčno moralo, dejavnike, ki jo oblikujejo, zgodovino in njeno stanje v Sloveniji skozi različna časovna obdobja. Davčno moralo lahko na kratko opišemo kot odnos davčnih zavezancev do plačevanja davkov. V interesu vsake države bi moralo biti, da je davčna mor ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: računovodstvo;davki;obdavčenje;dvojno obdavčenje;licence;zakonodaja;
Predmet diplomskega dela je problematika obdavčevanja licenčnin tako v slovenskem, kot v mednarodnem prostoru. Licenčnina je tako mednarodno, kot tudi v dvostranskih konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih je sklenila Slovenija, definirana kot plačilo vsake vrste, prejeto kot povračil ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: elektronsko poslovanje;davki;obdavčenje;davčne službe;nadzor;zakonodaja;
Revolucionarni razvoj in razširitev elektronskega poslovanja in s tem povezanega spletnega poslovanja med poslovnimi subjekti, je s seboj prinesel številne nove možnosti kot spremembe ekonomskega in socialnega okolja z uvedbo novejših produktov ter vzpostavitvijo novih trgov. Tak odmik od klasičnega ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: davki;davčna politika;davčna morala;davčna utaja;davčni zavezanci;
Osnovni namen diplomskega seminarja je bil prikazati, kakšen pomen ima davčna kultura na oblikovanje davčne politike podjetja. Najprej smo predstavili davčno kulturo na splošno in davčno kulturo v Sloveniji, nato pa davčno politiko podjetja. Z davčno kulturo se srečujemo vsak dan v življenju. Ko ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: monitoring;davčni sistemi;davčna uprava;davčni zavezanci;obveznosti;mednarodne primerjave;Nizozemska;Irska;Južna Koreja;Avstralija;Velika Britanija;
V tabeli 1 smo povzeli primerjavo projekta horizontalnega monitoringa med državami in ugotovili smo, da so si tako razlogi za vključitev v projekt kot cilji med seboj zelo podobni. Z uvedbo horizontalnega monitoringa bi se izboljšala davčna kultura, zmanjšale bi se davčne utaje in kvaliteta davčnih ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: računovodstvo;kmetijstvo;knjigovodstvo;standardi;
Računovodstvo je ena od temeljnih prvin vsakega podjetja, ki ima vizijo in znanje ter je uspešno. Skrbno vodenje poslovnih knjig, bilanc in izkazov je na slovenskih kmetijah bolj izjema kot pravilo. To se že spreminja in se bo v prihodnosti še bolj. Vsak lastnik, direktor, poslovodja in tudi gospoda ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 113
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: