Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 13
Pregledni znanstveni članek
Oznake: mineralni dušik;analize tal;segmentirani pretočni analizator;dušik;tla;analitične metode;
Vpeljava in ovrednotenje metode določevanja mineralnega dušika v tleh
Leto: 2005 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: analizna kemija;analitska kemija;analiza zemlje;masna spektroskopija;ekstrakcija;pesticidi;
Use of solid-phase microextraction in analysis of pesticides in soil
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: biomasa;utekočinjen les;GC-MS;furfural;optimizacija procesa;
Optimizacija utekočinjanja biomase z glicerolom in karakterizacija nastalih hlapnih produktov
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: analizna kemija;deponije;kemija okolja;plini;premogovniki;žveplove spojine
Dimethyl sulfide (DMS), carbonyl sulfide (COS) and carbon disulfide (CS2) weredetected at the Velenje coal stockpile. The gases were collected in a sampling tent placed on the stockpile. Several sampling and measuring techniques were tested for their determination. For direct analysis and solid phas ...
Leto: 2004 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: microwave extraction;HPLC-DAD;triazines;metabolites;soil;
Determination of triazines and atrazine metabolites in soil by microwave-assisted solvent extraction and high-pressure liquid chromatography with photo-diode-array detection
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: analizna kemija;analitska kemija;kemijska analiza;fitofarmacevtska sredstva;pesticidi;klorirani organski insekticidi;določanje insekticidov;analitske tehnike;mikroekstrakcija na trdni fazi;SPME;plinska kromatografija;GC;ekstrakcija insekticidov s topili;huminska kislina;organochlorine pesticides;humic acid;solid-phase microextraction;
Studies of interaction between some organochlorine insecticiodes and humic acid using solid-phase microextraction and gas chromatography
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: HMG-CoA reductase inhibitors;statins;tandem mass spectrometry;impurity identification;
Identification of an impurity in pravastatin by application of collision-activated decomposition mass spectra
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mikroremediacija;lindan;lesne glive;glive bele trohnobe;adsorpcija;plinska kromatografija;
Mikoremediacija lindana v tekočih kulturah gliv Pleurotus ostreatus in Hypoxlon fragiforme
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake:
Osnovne kemijske in senzorične analize mošta in vina
Leto: 2009 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: vinarstvo;
Kemijske analize in postopki čiščenja vina
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 13
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:Jezik: