Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 69
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Republika Slovenija;katoliška cerkev;revitalizacija;vernost;religiozna zavest;ženske;družbena neenakost;
The catholic church, recatholicization and gender hierarchy
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: čustva;sociologija čustev;
Zdenka Šadl: Usoda čustev v zahodni civilizaciji. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1999
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: postsocializem;androcentrizem;spolna neenakost;tranzicija;egalitarizem;
Ena od skupnih značilnosti postsocialističnih družb je, da spreminjanje (real)soci-alizma (demokratizacija in uveljavljanje tržnega gospodarstva) ne poteka spolno nevtralno, temveč se povezuje z neenakomerno obremenitvijo spolov. Očitni znaki oživljanja androcentrizma so se izrazili v splošni tenden ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: organizacijska kultura;
Medtem ko je bilo spoznavno zanimanje v zadnjih treh desetletjih usmerjeno pretežno na nasilne oblike spolnega obnašanja (zlasti spolno nadlegovanje na delovnem mestu, posilstva), je nenasilno (soglasno) spolno obnašanje začelo pritegovati pozornost raziskovalk/cev šele v 90. letih 20. st. K nevidno ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Poljudni članek
Oznake: sociologija;terminologija;
Komisija za sociološko terminologijo
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake:
Niko Toš, Brina Malnar (ur.): Družbeni vidiki zdravja. Sociološka raziskovanja odnosa do zdravja in zdravstva
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sociologija;hierarhija med spoloma;ženske;družbena vloga;
Talcott Parsons - sociološki prispevek k družbeni re/produkciji hierarhije med spoloma
Leto: 1991 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Slovenska (postmoderna) družba in spolna neenakost
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake:
Sara Delamont: Feminist sociology
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Kljub zmanjševanju religijske usmeritve med ženskami v drugi polovici 20. stoletja, doktrine Katoliške cerkve ni mogoče potisniti na obrobje preteklosti, še zlasti ne zaradi sistematične in v celovitost usmerjene "nove evangelizacije". Z razkrivanjem ključnih značilnosti religijskega in cerkvenega d ...
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 69
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: