Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 6
Pregledni znanstveni članek
Oznake: blagovne znamke;komunikologija;
Blagovna znamka kulta in kult blagovne znamke
Leto: 2003 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: motivacija;plača;nagrajevanje;
Ker menimo, da je obravnavana tematika zelo pomembna za uspešno poslovanje podjetja, smo se odločili, da bomo podrobneje analizirali sistem nagrajevanja. Mnogi načini nagrajevanja in motiviranja zaposlenih izvirajo iz časov, ko je bil temeljni produkcijski dejavnik delo oziroma kapital. Danes je ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Znanstvena monografija
Oznake: cirkuška pedagogika;cirkuške veščine;socialna pedagogika;elektronske knjige;
Cirkuška pedagogika je en od medijev socialnopedagoškega dela. Elementi, ki sestavljajo to dejavnosti oz. so zanjo pomembni, so: gibanje, skupinska dejavnost, interaktivne igre, vse skupaj pa vodi velika mera ustvarjalnosti ter odprtost za raznolike naravnanosti vsakokratne skupine.
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: socialno prizadeti;
Društvo Kralji ulice od leta 2008 dalje izvaja program nastanitvene podpore brezdomnim osebam, ki je še vedno edini program te vrste v Sloveniji. Njegovo osnovno načelo je Najprej stanovanje!, program pa je zaradi finančnih omejitev zasnovan kot kratkotrajni (načeloma 18 mesecev) in prehodni. P ...
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: brezdomstvo;socialna izključenost;društvo Kralji ulice;
Evalvacija programa nastanitvene podpore društva Kralji ulice po prvih štirih letih delovanja
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: computer vision;automatic detection;human face;face candidates search;illumination reconstruction;color compensation;color constancy;
Computer vision is one out of many areas that want to understand the process of human functionality and copy that process with intention to complement human life with intelligent machines. For better human-computer interaction it is necessary for the machine to see people. This can be achieved by em ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Št. zadetkov: 6
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: