Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 6
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenski izseljenci;Srbija;potica;hrana;identiteta;
Leto: 2014 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: učiteljice;oblačilna kultura;šolska pravila;Slovenija;magistrske naloge;
Oblačilna kultura učiteljic na Slovenskem od leta 1900 do 1970
Leto: 2013 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;ljudska verovanja;ženitne šege;navade;Bela krajina;Dolenjska;ljudske noše;ohcet;folklora;godci;diplomska dela;
Dilomsko delo predstavlja pomen pojmov "šege in navade", problem ženitovanja na Slovenskem v času fevdalizma, vpliv ljudskih verovanj na ženitovanje, izgled belokranjske ljudske noše, na kratko opiše kraj Semič, predstavi ženitovanjske šege in navade-vasovanje, snubljenje, zaroko, ženitovanjske oseb ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Doktorska disertacija
Oznake: ustno izročilo;pripovedništvo;zgornje Obsotelje;percepcija prostora;percepcija časa;ustvarjanje identitet;
Doktorska disertacija z naslovom Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju je celovita študija pripovednega izročila zgornjega Obsotelja, območja na slovenskem etničnem ozemlju. V uvodu prinaša predstavitev območja in krajev v treh raziskovanih občinah z zgodovinskega, gospodarskega p ...
Leto: 2015 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;etnologija;socialni položaj žensk;20.st.;delovne migracije;dialektologija;primorska narečna skupina;šavrinski govor;
V diplomskem delu je Šavrinka obravnavana iz etnološkega in dialektološkega zornega kota. Za lažjo orientacijo je sprva predstavljen zgodovinsko-družbeni okvir s prikazanimi razmerami v slovenski Istri, kjer je Šavrinka živela in delovala. Potrebno je poudariti, da so za namen diplomskega dela zgodo ...
Leto: 2016 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 6
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:Jezik: