Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenski izseljenci;Srbija;potica;hrana;identiteta;
Leto: 2014 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Goričko region;agriculture;pumpkin seed oil;food culture;heritage
Food is not only a component of the material world, but it also plays a vital role in economic, social, and symbolic practices. In the past, food production and consumption on the part of the Slovenian population strongly depended on regional origins and the local economy. Some such regional product ...
Leto: 2019 Vir: ZRC SAZU
Izvirni znanstveni članek
Oznake: food culture;intangible heritage;local food;Register of Living Cultural Heritage;Slovenia // kultura hrane;nesnovna dediščina;krajevna hrana;Register žive kulturne dediščine
This paper deals with appropriation and protection of local food and culinary tradition in contemporary Slovenian society. Food culture is an important part of national and regional heritage, and thus has not just economic, but also political and social importance. As a segment of the lifestyle and ...
Leto: 2012 Vir: ZRC SAZU
Izvirni znanstveni članek
Oznake: prehrana;koledarski prazniki;Slovenija;20. in 21. stoletje // food culture;calendar holidays;Slovenia;20th and 21st century
Praznične jedi, njihova priprava, oblika, bogastvo in regionalna raznovrstnost so področja kulture prehranjevanja, ki so bila v etnoloških delih najpogosteje obravnavana. Že v 19. stoletju so se narodopisci poleg duhovne kulture zanimali še za nekatere sestavine materialne kulture, tudi za praznične ...
Leto: 2008 Vir: ZRC SAZU
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Franc Ferk;muzeologija;arheologija;narodopisje // Franc Ferk;museology;archaeology;ethnography
Novembra leta 2005 je minilo 80 let od smrti profesorja Franca Ferka, zgodovinarja in germanista. V času svojega življenja je ustvaril pomembne arheološke zbirke, ki jih je podaril muzejskim društvom in muzejem na Štajerskem in s tem spodbudil ustanovitev muzeja v Celju (1882), na Ptuju (1893) in v ...
Leto: 2006 Vir: ZRC SAZU
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Leto: 2004 Vir: ZRC SAZU
Magistrsko delo
Oznake: učiteljice;oblačilna kultura;šolska pravila;Slovenija;magistrske naloge;
Oblačilna kultura učiteljic na Slovenskem od leta 1900 do 1970
Leto: 2013 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;ljudska verovanja;ženitne šege;navade;Bela krajina;Dolenjska;ljudske noše;ohcet;folklora;godci;diplomska dela;
Dilomsko delo predstavlja pomen pojmov "šege in navade", problem ženitovanja na Slovenskem v času fevdalizma, vpliv ljudskih verovanj na ženitovanje, izgled belokranjske ljudske noše, na kratko opiše kraj Semič, predstavi ženitovanjske šege in navade-vasovanje, snubljenje, zaroko, ženitovanjske oseb ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Doktorska disertacija
Oznake: ustno izročilo;pripovedništvo;zgornje Obsotelje;percepcija prostora;percepcija časa;ustvarjanje identitet;
Doktorska disertacija z naslovom Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju je celovita študija pripovednega izročila zgornjega Obsotelja, območja na slovenskem etničnem ozemlju. V uvodu prinaša predstavitev območja in krajev v treh raziskovanih občinah z zgodovinskega, gospodarskega p ...
Leto: 2015 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;etnologija;socialni položaj žensk;20.st.;delovne migracije;dialektologija;primorska narečna skupina;šavrinski govor;
V diplomskem delu je Šavrinka obravnavana iz etnološkega in dialektološkega zornega kota. Za lažjo orientacijo je sprva predstavljen zgodovinsko-družbeni okvir s prikazanimi razmerami v slovenski Istri, kjer je Šavrinka živela in delovala. Potrebno je poudariti, da so za namen diplomskega dela zgodo ...
Leto: 2016 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:
Jezik: