Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 62
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: policija;policijsko delo;recenzije;
Elke Devroe, Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Jack Greene, Layla Skinns, Lieselot Bisschop, Antoinette Verhage in Matthew Bacon (ur.): Tides and currents in police theories. Journal of Police Studies, 4 (25)
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake: pooblaščeni gospodarski subjekt;dobavna veriga;ocena ogroženosti;varnostna politika;gospodarske družbe;standardi;varnostna merila;
Status pooblaščenega gospodarskega subjekta je bil uveden v okviru sprememb Carinskega zakonika Evropske unije, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti na zunanjih mejah Evropske unije in na hitrejši pretok blaga s poenostavljenimi postopki ter uporabo informacijske tehnologije. Razlog za pisanje pr ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: policija;policijsko delo;policijsko delo v skupnosti;nevladne organizacije;sodelovanje;diplomske naloge;
V zadnjih letih lahko opazimo, da je sodelovanje policije z nevladnimi organizacijami pogostejše in kvalitetnejše, kar se kaže pri sodelovanju pri raznih projektih, pri izvajanju preventivnih ukrepov na posameznem področju, pri skupnih izobraževanjih ipd. Nevladne organizacije policiji pogosto pomag ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: policija;policijsko delo;službeni psi;policijski psi;vodniki;diplomske naloge;
V času varčevalnih ukrepov tudi policija išče rešitve za zmanjšanje porabe javnih sredstev ter čim večjo izrabo obstoječih objektov, zaposlenih in materialno tehničnih sredstev, ki so na razpolago. Med materialno tehnična sredstva štejemo tudi službene pse policije. V slovenski policiji trenutno loč ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: policija;policijsko delo;policijsko delo v skupnosti;zadovoljstvo;analize;diplomske naloge;
V teoretičnih izhodiščih diplomskega dela je predstavljeno policijsko delo v skupnosti. Primerjali smo opredelitve policijskega dela v skupnosti različnih avtorjev. Policijsko delo v skupnosti najlepše pojasnimo kot partnersko sodelovanje policije in državljanov pri zagotavljanju varnosti v skupnost ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Magistrsko delo
Oznake: policija;policisti;zadovoljstvo pri delu;organizacijska klima;magistrska dela;
V zadnjem času organizacije dajejo pomemben poudarek organizacijski klimi in na zadovoljstvo, ki prevladuje na njihovem delovnem področju. Zaposleni predstavljajo zlati ključek v podjetju, ki pomaga odpreti skrinjico zaklada, v kateri se skrivata uspešnost in odličnost. A le zadovoljni, motivirani, ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: varnost;prebivalci;sosedska straža;policijsko delo v skupnosti;sodelovanje;diplomske naloge;
Tema pričujoče diplomske naloge je sosedska straža kot oblika varnostnega samoorganiziranja prebivalcev. Varnost je pomembna dobrina v vsakdanjem življenju, vendar pa ni nekaj, kar bi bilo izključno v domeni državnih institucij, kot je policija. V Združenih državah Amerike se je tako kot posledica m ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: policija;policisti;organiziranost;delovnik;pravna ureditev;zgodovinski pregled;Slovenija;diplomske naloge;
Diplomsko delo se ukvarja z delovnikom slovenskega policista. Delo je teoretično in je nastalo s pomočjo strokovnih virov, ki obravnavajo izbrano temo. Diplomsko delo predstavlja organiziranost slovenske policije in normativno-pravno ureditev dela policije. Predstavljeni so tudi trendi na področju p ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: policija;policijsko delo;policijsko delo v skupnosti;lokalna skupnost;sodelovanje;diplomske naloge;
Skupnost predstavljajo posamezniki, skupine prebivalcev, poslovneži, razne institucije kot so šole, centri za socialno delo, lokalne skupnosti in drugi. Sodelovanje skupnosti je eden glavnih elementov policijskega dela v skupnosti. Zato je enakovredno partnerstvo med skupnostjo in policijo zelo pome ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: policija;policijsko delo;redarstvo;občinsko redarstvo;redarji;pooblastila;primerjave;diplomske naloge;
V diplomskem delu primerjamo delo policije z delom občinskega redarstva v Mestni občini Koper. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer subjekta spoznavamo glede na zgodovino, naloge, delovno področje, pooblastila in prisilna sredstva. V nadaljevanju se dotaknemo sodelovanja, dilem i ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Št. zadetkov: 62
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: