Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 208
Magistrsko delo
Oznake: pacienti;medicinske sestre;medosebni odnosi;komunikacija;zadovoljstvo;
Preučevali smo medosebne odnose med medicinskimi sestrami in pacienti v klinični inštituciji ter ugotavljali zadovoljstvo pacientov z delom medicinskih sester. Sprejemi so načrtovani, tako da so pacienti že večji del seznanjeni z aktivnostmi, ki bodo pri njih potekale. Na sprejem naj bi prihajali ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: pacienti na hemodializi;kronična ledvična odpoved;medicinske sestre;zdravstvena nega;profesionalna komunikacija;
Pomen komunikacije pri obravnavi pacienta na hemodializi : (diplomsko delo)
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: prezgodnji porod;značilnosti nedonošenčkov;težave nedonošenčka;pravilno ravnanje z novorojenčkom;handling metoda;kenguru metoda;
Diplomsko delo obravnava značilnosti prezgodnjega poroda, težave s katerimi se sreča prezgodaj rojen otrok, težave s katerimi se srečajo starši prezgodaj rojenega otroka, pravilno ravnanje z novorojenčkom in koliko je pri tem pomemben kontakt. Metodologija in metode dela. Raziskava je temeljila na k ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: teorija zdravstvene nege;kriteriji za vrednotenje;zdravstvena nega;medicinske sestre;
Teoretična izhodišča. Da bi lahko natančno opredelili, katera teorija zdravstvene nege je v posameznem okolju najbolj ustrezna, so ključnega pomena izbor in uporaba teorije ter njena aplikacija v prakso, od koder izvira. Za izbor teorije je treba oblikovati kriterije za oceno z namenom ugotoviti skl ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: teorija Skrbi Kristen M. Swanson;promocija zdravja;preventivni pregledi;zdravstvena vzgoja;zdravstveno vzgojne delavnice;
V magistrskem delu smo predstavili in opisali teorijo Skrbi avtorice Kristen M. Swanson ter prikazali njeno uporabnost v zdravstveno vzgojni delavnici CINDI. Predstavili smo tudi pomen promocije zdravja. Poskušali smo ugotoviti vzrok majhni napotitvi pacientov na zdravstveno vzgojo s strani osebnih ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: medicinske sestre;zdravstveni tehniki;komunikacija;izgorevanje;stres;preobremenjenost;organizacija;
V magistrskem delu smo predstavili psihodinamične elemente komuniciranja posameznika in dinamiko negovalnega tima. Opisane so določene komunikacijske veščine, ki so potrebne za uspešno medsebojno sodelovanje. Namen je ugotoviti ali se medicinske sestre v psihiatrični zdravstveni negi zavedajo pomena ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zdravstvena nega starostnika;sodelovanje svojcev;finančno nadomestilo;domovi za starostnike;elder care;family involvement;financial compensation;nursing home;
The aim of this studz was to establish how familz members are involved in elder care provision in nursing homes; this included research into their feelings about potentiallz extending their involvement to obtain financial benefits as compensation for high accommodation costs. Familz members remain i ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Ni določena
Oznake: e-izobraževanje;kombinirano učenje;učenje odraslih;učni proces;vojaška zdravstvena enota
Leto: 2012 Vir: Digitalna knjižnjica Ministrstva za obrambo Republike Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Introduction: The paper defines the problem of aging and presents the types ofdiabetes according to the American Diabetes Association, epidemiology of thedisease and the elderly diabetes patients in their social roles within the family and society. The basic principles of therapeutic communication w ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Ni določena
Oznake: rinomanometrija;NOSE - test;septoplastika;rinoseptoplastika;
Nosni septum je kostnohrustančna pregrada obložena z respiratorno sluznico, ki deli nos na dve votlini. Pri neravnomernem razvoju okoliških anatomskih struktur ali pri travmah v času rasti prihaja do pomikanja septuma v stran, kar ima za posledico oteženo ali onemogočeno dihanje skozi nos. Postavlja ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Št. zadetkov: 208
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: