Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 41
Magistrsko delo
Oznake: transkripcijski faktor;Pti5;PR1b;krompir;konfokalni mikroskop;
Po okužbi krompirja s krompirjevim virusom PVY se transkripcijski faktor Pti5 premakne v jedro. Pti5 iz družine ERF (angl. ethylene response factors) ima glavno vlogo pri aktivaciji in utišanju tarčnih genov, ki so pomembni v odgovoru na stres. V magistrskem delu smo raziskovali mehanizem, ki sprož ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: fitoplazme;Candidatus Phytoplasma solani;bolezen trsnih rumenic;vinska trta;vinorodne dežele;Slovenija;molekularne tehnike;PCR;RFLP;tuf;
'Candidatus Phytoplasma solani' je povzročiteljica bolezni na nekaterih gospodarsko pomembnih kulturnih rastlinah, med njimi tudi na vinski trti. Za namen proučevanja epidemiologije smo v okviru magistrske naloge molekularno opredelili vzorce DNA, izolirane iz okuženih rastlin Primorske in Podravske ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: Candidatus Phytoplasma solani;fitoplazme;epidemiologija;PCR;secY;stamp;tuf;
'Candidatus Phytoplasma solani' je bakterija brez celične stene, ki je obligatni parazit rastlin. Je povzročiteljica bolezni na številnih rastlinah; na vinski trti na primer povzroča navadno trsno rumenico. S sekvenciranjem produktov ugnezdene verižne reakcije s polimerazo (nPCR) genov tuf, secY in ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;biotechnology
Leto: 2013 Vir: videolectures.net
Magistrsko delo
Oznake: bolezni rastlin;fitoplazme;Candidatus Phytoplasma prunorum;sadjarstvo;koščičarji;leptonekroza;ESFY;molekularne metode;sekvenciranje;ugnezdena PCR;MLSA;genetska raznolikost;genotip;haplotip;
Fitoplazme so bakterije, ki spadajo v razred Mollicutes. V naravi naseljujejo floem rastlin, ter žuželke. So rastlinski patogeni, prenašajo in razširjajo jih žuželke, ki se hranijo s floemom rastlin. Candidatus Phytoplasma prunorum je karantenska rastlinska patogena bakterija iz skupine fitoplazem m ...
Leto: 2017 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Doktorska disertacija
Oznake: slikovna citometrija;endoreduplikacija;endopoliploidnost;miniature-1;invertaza;saharoza sintaza;prostornina celic;3-D model;
doktorska disertacija
Leto: 2003 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: biosynthesis;cytokinin;metabolism;physiological role;seed;signal transduction;
Cytokinins and their function in developing seeds
Leto: 2010 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Doktorska disertacija
Oznake: molekulske interakcije;fitoplazme;vinska trta;Vitis vinifera;trsne rumenice;Bois noir;Flavescence doree;metabolomika;izražanje genov;PCR v realnem času;bolezni vinske trte;disertacije;
Molekulske interakcije fitoplazemskih povzročiteljic trsnih rumenic z vinsko trto (Vitis vinifera L.)
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology
Leto: 2017 Vir: videolectures.net
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;transgene rastline;Arabidopsis thaliana;navadni repnjakovec;odpornost proti slanosti;selekcija;homozigotne linije;gensko spremenjeni organizmi;gensko spremenjene rastline;
Testiranje transgene rastline Arabidopsis thaliana na odpornost proti slanosti in selekcija homozigotnih linij
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 41
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: