Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 69
Izvirni znanstveni članek
Oznake: literarni žanri;esej;singularnost;interdiskurzivnost;estetska sodba;sensus communis;Rožanc, Marjan;Jančar, Drago;
Izmenjave med različnimi področji vednosti so značilne za transverzalne diskurze, ki jih zajemata literatura in časopisje. Esej se kot žanr odlikuje po interdiskurzivnosti, ki se v tekst vpisuje na način singularnosti. Toda singularna konfiguracija pomena, ki v eseju uteleša Kantovo "estetsko idejo" ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: primerjalna književnost;poljska literarna veda;strokovne revije;knjižne ocene;
Primerjalna književnost, medbesedilnost in prevajanje
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenska književnost;literarna zgodovina;primerjalna književnost;evropske književnosti;kulturni nacionalizen;
Ruplova teorija o "slovenskem kulturnem sindromu" (SKS), podobno kot Pirjevčeva "prešernovska struktura" (PS), razlaga estetsko zavrtost slovenske književnosti kot posledico njene nacionalne funkcije - nadomeščanja politike in ideološke "nadstavbe" nedržavnega naroda. Obe teoriji sta vprašljivi, ker ...
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: literarna teorija;literarni kanon;medbesedilnost;kulturni spomin;identiteta;topos;mnenotehnika;citatnost;
Individualni in kolektivni spomin sta znakovna, imata identitetno funkcijo. Literatura je medij kulturnega spomina: literarni teksti so sledi minulih doživetij in mentalitet, pa tudi časovni palimpsesti; literarni kanon prek družbenih mehanizmov zagotavlja trajnost reprezentativnih idej in predstav, ...
Leto: 2005 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: literarna veda;stil;besediloslovje;kontekstualizem;identiteta;literarni diskurz;
Stilne raziskave v literarni vedi so - po zatonu paradigem, utemeljenih na obravnavi besedila in avtorja - doživele temeljite kritike (tekstocentričnost, estetska ideologija, organicizem, dualizem). Kontekstualistični pristopi v literarni vedi in jezikoslovju pa pojmu 'stil' dajejo novo veljavo, in ...
Leto: 2003 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: slovanske književnosti;kongresi;
Iz slovanskih literatur na koncu 20. stoletja
Leto: 2002 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenska književnost;literarna teorija;tekstna lingvistika;medbesedilnost;
Pojem medbesedilnost je literarno vedo soočil z novo razlago razmerij med subjektom, jezikom, literarnim besedilom in družbeno-zgodovinskim kontekstom. V enoten okvir je vpel obravnavo pojavov, ki so se prej zdeli obrobni (citat, parodija, itn.), s tezo, da je literatura narejena iz literature, pa j ...
Leto: 1999 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: literarna veda;semiotika;poststrukturalizem;intertekstualnost;Kristeva, Julia;vplivi;slovenska literarna veda;Žižek, Slavoj;
Razprava razgrinja poglavitne kontekste, v katerih je J. Kristeva v l. 1966-74medbesedilno in meddisciplinarno razvila pojem intertekstualnost: družbenokritično semiotiko, dekonstrukcijo znaka in strukture, postmodernistično citatnost, Bahtinovo dialoškost in metalingvistiko ter Saussurove anagrame. ...
Leto: 1999 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Strokovni članek
Oznake: strokovna društva;Slovensko društvo za primerjalno književnost;srednješolski pouk;gimnazije;literarna didaktika;slovenski jezik in književnost;svetovna književnost;
Dejavnosti Slovenskega društva za primerjalno književnost pri prenovi gimnazijskega pouka slovenskega jezika in književnosti
Leto: 1998 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Bibliografija, kazalo ipd.
Oznake: biblioteke;Znanstvenoraziskovalni center SAZU;Inštitut za slovensko literaturo in litetatne vede;knjižne novosti;literarna veda;anotirana bibliografija;
Tuje novosti v knjižnici Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Leto: 1998 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 69
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: