Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 39
Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
Oznake: gradbeništvo;trajnostni razvoj;podjetništvo;eco-design;
Eco-design
Leto: 2013 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: polimeri;kopolimeri;modifikacija;polipropilen;stiren;materiali;polimerizacijski proizvodi;morfologija;
Z modifikacijo pogosto izboljšamo obstoječe lastnosti polimernega materiala, lahko pa dosežemo tudi takšne, ki jih polimerna matrica nima. Uspešnost polimernih modifikatorjev je predvsem odvisna od jakosti interakcij na fazni meji polimer/modifikator. Preučevali smo vpliv polimernih modifikatorjev n ...
Leto: 2001 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: ekologija;socialna ekologija;politika okolja;učinkovitost;podjetje;poslovanje;razvojna strategija;tehnološki procesi;tržno gospodarstvo;konkurenčnost;aktivnosti;bilance;uspešnost poslovanja;standardi;mednarodni standardi;ISO;proizvodnja;avtomobilska industrija;kvaliteta življenja;življenjsko okolje;varstvo okolja;organiziranost;industrijska organizacija;rešitve;povezanost;ekološko ravnotežje;tehnološki razvoj;onesnaževanje okolja;okolje;Podjetja;Diplomske naloge;Ekološka učinkovitost;Ekološka zavest;Avtomobilska industrija;Študije primerov;Ocena stanja;Naravno okolje;Holistični pristop;Ekološka politika;Ekološke izboljšave;Ekološka bilanca;Okoljski vplivi;Pričakovanja;Ekonomija okolja;Ugotavljanje zmožnosti;Ekološki vidik;Poslovna strategija;Oblikovanje;Učinki;ISO 14000;Okoljski standardi;Okoljski management;
Z razvojem industrije je človeštvo pridobilo marsikatero dobrino, ki nam je omogočila višjo raven kvalitete življenja. Pozabili pa smo, da bomo plačali preveliko ceno za naše brezskrbno potrošniško življenje. S pomočjo ekološke učinkovitosti si želimo ohraniti standard življenja oziroma ga izboljšat ...
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;materiali;okolje;okoljski management;trajnostni razvoj;arhitektura;energija;pasivne hiše;življenjski cikel;
Pasivne hiše zaradi nizke toplotne prevodnosti prinašajo velike energetske prihranke. Pasivna hiša mora ustrezati določenim standardom pasivne gradnje, kot so zrakotesnost, nizka toplotna prevodnost id., standardi pa ne določajo iz kakšnih gradbenih materialov mora biti stavba zgrajena. Načelom traj ...
Leto: 2010 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: komunala;odpadki;ločevanje odpadkov;tehnologija;gospodinjstva;
Odpadki nastajajo in obstajajo, odkar obstaja človeški rod, zato so njegov stalni spremljevalec oziroma spremljevalec njegovega razvoja. Še pred kratkim je veljalo, da je potrebno odpadke čim ceneje odstraniti in odložiti na določeno mesto, nikogar pa ni zanimalo, kakšne so posledice takšnega ravnan ...
Leto: 2010 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: energija;električna energija;varčevanje;gospodinjstva;uporabniki;varčne sijalke;onesnaževanje okolja;recikliranje;
Merjenje ozaveščenosti uporabnikov o varčni rabi energije ma primeru uporabe varčnih sijalk v slovenskih gospodinjstvih : delo diplomskega seminarja
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: organska kemija;polimeri;termoplasti;kompoziti;karakterizacija;kemija;plastične mase;elastomeri;morfologija;mehanske lastnosti;
Novejše raziskave so pokazale, da lahko z modifikacijo polimerne matrike s polnilom in elastomerno fazo znatno vplivamo na mehanske lastnosti nastalega kompozita. V raziskavah smo uporabili izotaktični PP ter ga modificirali z neobdelanim oz. obdelanim talkom in SEBS oz. SEBS-gMA. Vzorce smo priprav ...
Leto: 1999 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: elektrokemična analiza;korozija;površinska analiza;analiza tokovnega šuma;jeklo Cr-13;
Analiza tokovnega šuma pri pasiviranju jekla Cr-13 : diplomsko delo visokošolskega študija
Leto: 1993 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: obnovljivi viri energije;bioplin;trajnostni razvoj;Slovenija;
In this paper, biogas as a sustainable energy source is examined from economic, environmental and socio-politic points of view. The pros and cons of biogas and the compatibility of biogas as a sustainable energy source within EU directions and goals were examined using a SWOT analysis. Because new t ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: energetika;energija;energetski viri;obnovljivi viri energije;električna energija;sončna energija;sončne elektrarne;fotovoltaika;
Zaradi velikega števila prebivalstva in njegovega naraščanja ter posledično zaradi velike potrebe po električni energiji in naraščanja njene porabe je potrebno proizvodnjo električne energije iz konvencionalnih virov čim prej nadomestiti s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Ko ...
Leto: 2013 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 39
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: