Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 154
Diplomsko delo
Oznake: sindrom policističnih jajčnikov;zaznana kakovost življenja;področja življenja;zdravje;
Leto: 2022 Vir: Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: management;behavioristično gibanje;delovne organizacije;medosebni odnosi;
V prispevku so predstavljene značilnosti štirih teorij managementa 20. stoletja, in sicer znanstveni management, administrativni management, model birokratske organizacije in behavioristična teorija. Vsaka izmed njih odgovarja na zastavljeno vprašanje: "Kaj je management?", v zgodovinskem kontekstu ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: transcultural nursing;cultural competence;professional development;higher education;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: porodništvo;ginekologija;medikalizacija;družbeni vidik;družbeno mnenje;družba;naravni porod;medicalization;ginecology;pregnancy;obstetrics;natural childbirth;society;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
Diplomsko delo
Oznake: odločanje;proces odločanja;operativni management;
Proces odločanja v operativnem managementu zdravstvene nege : diplomsko delo univerzitetnega študija
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Magistrsko delo
Oznake: zaposleni;delo;zadovoljstvi;indikatorji;medicinske sestre;kakovost;fluktuacija;absentizem;nadrejeni;pacienti;
Indikatorji zadovoljstva medicinskih sester z delom v zdravstveni negi
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: factor analysis;hospital nurse;job satisfaction;McCloskey/Mueller Satisfaction Scale;social interaction;
Job satisfaction of Slovenian hospital nursing workforce
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: nujna medicinska pomoč;porodništvo;zdravstveni dom;študija primera;Childbirth;Organization;Upper Soča region;
Organizacijski vidik poroda izven porodnišnice
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
Strokovni članek
Oznake: kultura;kulturne kompetence;zdravstvena nega;babiška nega;neenakosti v zdravstvu;
V obdobju globalne migracije se kaže potreba po znanju medicinskih sester in babic o različnosti kultur, s katerimi sobivajo, da bi lahko zagotavljale kulturno kompetentno zdravstveno in babiško nego. Medicinske sestre ali babice morajo prepoznati kulturne vrednote in njihov pomen za pacienta, druži ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
Strokovni članek
Oznake: zdravstvena nega;šola za bodoče starše;oče;čustveno doživljanje;
Uvod: Postati oče je najbrž edinstven in eden izmed najlepših trenutkov v življenju vsakega moškega. Pogosto so očetova čustva in doživljanja v pričakovanju novorojenca v senci bodoče matere. Namen raziskave je bil ugotoviti zadovoljstvo očetov z informacijami in podporo, ki jih prejmejo v šoli za b ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
Št. zadetkov: 154
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: