Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 10
Diplomsko delo
Oznake:
Nemški talk show - fenomen pogovorne televizijske kulture
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Magistrsko delo
Oznake: transkranialna magnetna stimulacija;primarni motorični korteks;vzdražljivost;senzorične modalnosti;
Povezava med osnovno fiziologijo in različnimi kognitivnimi stanji, kot je pozornost, ni povsem razumljena in pojasnjena. Dosti študij je sicer proučevalo vpliv pozornosti na senzorični sistem, vpliv pozornosti na motorični sistem pa ni tako jasen. Pozornost ima pomemben vpliv na motorični sistem, i ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Magistrsko delo
Oznake: gospodarsko pravo;magistrske naloge;
Družbe, ki imajo enotirni sistem, imajo poleg skupščine delničarjev še upravni odbor kot organ vodenja in nadzora, medtem ko imajo družbe z dvotirnim sistemom poleg skupščine še upravo kot organ vodenja in nadzorni svet kot organ nadzora. V svetu in EU prevladuje enotirni sistem upravljanja, ki je z ...
Leto: 2016 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: zaključne seminarske naloge;geografske diplome;naravne nesreče;poplave;obramba pred poplavami;Savinja;Savinjska statistična regija;
Ureditev poplavnega območja reke Hudinje na območju Vojnika
Leto: 2016 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Bibliografija
Oznake: bibliografije;osebne bibliografije;akademiki;geografija;
Bibliografija akademika Ivana Gamsa
Leto: 2005 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: odpadne vode;tekstilstvo;napredni oksidacijski procesi;
Modeling and optimization of AOPs for wastewater treatment
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: tekstilne odpadne vode;razbarvanje;vodikov peroksid;UV sevanje;Shewanella sev J18 143;kovinsko-kompleksna barvila;azo barvila;
Razbarvanje vodnih raztopin kovinsko-kompleksnih azo barvil s H2O2/UV postopkom in z bakterijo Schewanella sev J18 143 : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: kemija;tekstilna voda;odpadki;oksidacija;napredni procesi;razbarvanje;reaktivna barvila;vodikov peroksid;diplomska dela;
Voda kot ključni sestavni del okolja predstavlja življenjski prostor velikemu številu živali in rastlin. Prav tako je tudi sestavni del vsakega živega bitja, kateremu omogoča normalno delovanje. V odpadni vodi so prisotne snovi, ki lahko ogrožajo naravno ravnotežje, zato jih je potrebno iz nje odstr ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Doktorska disertacija
Oznake: tekstilna barvila;napredni oksidacijski postopki;optimiranje;matematično programiranje;metodologija odzivnih površin;
V doktorski disertaciji predstavljamo študijo določitve stroškovno optimalnih obratovalnih pogojev za razbarvanje in čiščenje vodne raztopine barvila C. I. Reactive Blue 268 z naprednimi procesi čiščenja. Najprej predstavljamo rezultate laboratorijskih eksperimentov in matematične modele procesov UV ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: tekstilna industrija;odpadne vode;čiščenje odpadnih vod;razbarvanje;recikliranje;napredni oksidacijski postopki;bioflotacija;regulacijska programska oprema;umetne nevronske mreže;Plackett-Burmanov eksperimentalni načrt;
Due to its intense coloration and heterogeneous composition, textile finishing wastewaters represent an aesthetic and an ecological problem. In this paper the European project ADOPBIO, which offers an alternative solution for textile wastewater treatment, is presented. The objective of ADOPBIO proje ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 10
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: