Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 69
Diplomsko delo
Oznake: meduze;Rhizostoma pulmo;genetski markerji;mikrosateliti;PCR;poliakrilamidna elektroforeza;
Optimizacija mikrosatelitnih lokusov pri morskem klobuku (Rhizostoma pulmo)
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: ekološka speciacija;reproduktivna izolacija;vedenje;kljubovanje vodnemu toku;podzemna favna;
Podzemeljsko okolje in podzemeljske živali so zaradi ekstremnih razlik v okoljskih dejavnikih med podzemeljem in površjem odličen modelni sistem za preučevanje ekološke speciacije, tj. nastanka novih vrst zaradi divergentne naravne selekcije. Enakonožni rak vodni osliček, Asellus aquaticus, je podze ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: hibridna cona;križanec;podzemeljsko živalstvo;populacijska genetika;Kras;stigobiont;
Rod Proteus ima trenutno kot edinega predstavnika vrsto Proteus anguinus, ki jo naprej delimo na dve podvrsti: P. a. anguinus in P. a. parkelj. Že okoli četrt stoletja je znano, da ta delitev na podlagi morfoloških znakov ne odseva dejanskih taksonomskih razmer. Na podlagi alocimov, mitohondrijske D ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake:
The use of the terms nominate, nominotypical, and a Slovenian translation thereof is discussed. Despite the prevalence of populational and tree thinkingover typological essentialism, there is an ongoing need for the designation of subordinate type taxa or specimens in biological taxonomy. Therefore, ...
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Polemika, diskusijski prispevek
Oznake: Gyps Fulvus;
Razprava: Komentar na članek Mihelič, T. & Genero, F. (2005): Occurence of griffon vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79
Leto: 2006 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovni članek
Oznake: Decticus Albifrons;
Unexpected record of the white-faced bush-cricket Decticus albifrons (Fabricius, 1775) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Ljubljana, central Slovenia
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
In the 1999 census of night-time singing Corncrakes in a priori identified areas, 563 singing males were counted. Taking into consideration yet unvisitedpotential singing sites, the total Slovenian population in 1999 was estimated at 590 singing male Corncrakes. The most important breeding areas wer ...
Leto: 2001 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Sava;
In 1995, a leech taxon new to Slovenia was found in the Sava river at Čatež. It displays the characteristics of the species Glossiphonia slovaca (Košel 1973). The taxonomy of this species and its sister taxon G. paludosa (Carena 1824) has been controversial. The latter name has been used for two rem ...
Leto: 2000 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: Ciconia nigra;
From the mid-eighties onwards, an increase in the population of the Black Stork and its range have been noted in Slovenia, just like in some other Central European countries. The bird's new natural surroundings do not differ from the already described ones in the neighbouring countries; they are pre ...
Leto: 1996 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kvantitativne metode;metode;ornitologija;Slovenija
Count (quantitative) methods in avifaunistics have been neglected in Slovenia for decades and have certainly not followed the development else-where. For e needs of nature conservation and of basic as well as ecological research, the bird populations should be counted and relations as to their numbe ...
Leto: 1996 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 69
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: