Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 43
Strokovni članek
Oznake: vgrajeni sistemi;procesiranje v realnem času;multiprocesorski sistemi;programiranje multiprocesorjev;distribuirani sistemi;PEARL;platforma za vgrajene sisteme v realnem času;embedded systems;real-time processing;multiprocessor systems;programming of multiprocessors;distributed systems;platform for embedded real-time systems;
Embedded systems architecture co-design
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: informacijski sistemi;vgrajeni sistemi;sistemi v strogem realnem času;večprocesorski sistemi;arhitekture aparaturne in programske opreme;vzporedno načrtovanje;validacija;information system;embedded systems;hard real-time systems;multiprocessors systems;hardware and software architectures;co-design;validation;
Embedded systems architecture co-design and its validation : extended abstract
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Strokovni članek
Oznake: podatkovne shrambe;mobilne naprave;podatkovni vmesniki;
Elektronski arhivi in priročne mobilne računalniške naprave
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Radijska ali televizijska oddaja
Oznake: logistika;študij;delavnice;
Avtonomni sistemi na UM-FL : Televizija Slovenija 2
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: transport;sistemi za podporo odločanju;večparametrski odločitveni modeli;transportni problemi;izbor;prevozniki;transportne poti;
Metoda DEX omogoča modeliranje najzahtevnejših odločitvenih procesov, to je takšnih z velikim številom parametrov in alternativ. Primerna je za modeliranje odločitvenih problemov, kjer prevladuje presoja na osnovi subjektivnih parametrov, ki jih je težko formalno opredeliti in natančno meriti in ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: skladiščno poslovanje;logistika;zaloge;skladiščni sistemi;Pivovarna;Laško;Diplomske naloge;Skladiščenje;
Vse hujša konkurenca sili podjetja k optimiziranju njihovega poslovanja. Optimizacija se vedno znova izpopolnjuje, zato se proces optimiranja praktično nikdar ne konča. Konkurenčna prednost pred drugimi podjetji je lahko odločujočega pomena za preţivetje podjetja. Vse več se govori o niţanju stroško ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Magistrsko delo
Oznake: varovanje;zaščita;digitalni podpis;e-poslovanje;
Varovanje/zaščita podatkov pri e-poslovanju
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: gostinstvo;logistika;Orderman;računalniško podprt sistem strežbe;
Uvedba računalniško podprtega sistema strežbe "orderman" v Restavraciji in pivnici Štajerc
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Magistrsko delo
Oznake: sledljivost;črtna koda;proizvodni proces;informacijski sistem;optimizacija;
Živimo v informacijski dobi, kjer je ključnega pomena imeti pravilno, kakovostno in aktualno informacijo. Apetiti po uporabi najnovejših tehnologij naraščajo predvsem v organizacijah, katere želijo s svojo storitvijo suvereno zakorakati na tržišče in pridobiti del potencialnih naročnikov zase. Venda ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Strokovni članek
Oznake: vgrajeni sistemi;sistemi v realnem času;vzporedno načrtovanje;modeliranje;PEARL;embedded systems;real-time systems;co-design;modelling;
In the article a HW/SW co-design methodology is presented, which enables early reasoning about system integration as well as verification of the designs. Specification PEARL methodology is based on a specification language with the same name, whose ori-gins are in the standard Multiprocessor PEARL l ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Št. zadetkov: 43
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: