Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 15
Znanstvena monografija
Oznake: Slovenija;Evropa;mednarodne primerjave;informacijska družba;informacijska tehnologija;razvojna politika;teorija;regulacija;telekomunikacije;elektronsko poslovanje;razvojna dejavnost;indikatorji;
Leto: 2001 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Ni določena
Oznake: obdobje prehoda;Češka;Madžarska;Poljska;Slovenija;zunanje neravnovesje;plačilna bilanca;ekonomska politika;
Leto: 2000 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Ni določena
Oznake: primanjkljaj;tekoči računi;plačilna bilanca;tranzicija;investicije;varčevanje;
Leto: 2000 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Leto: 2011 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovna monografija
Oznake: Slovenija;ekonomski sistemi;ekonomika prehoda;predelovalna industrija;panoge dejavnosti;produktivnost;konvergenca;poslovni rezultati;dejavnost;struktura;tehnologija;konkurenčnost;transformacija;spremembe;dinamični sistemi;Evropska unija;primerjave;European Union;Statistični pregledi;Strukturne spremembe;Predelovalna industrija;Države v tranziciji;
Strukturne spremembe v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji
Leto: 2003 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Strokovna monografija
Oznake: gopodarstvo;storitve;nefinančne tržne storitve;konkurenčnost;
Razvitost in dejavniki konkurenčnosti nefinančnih tržnih storitev
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: storitve;storitveni sektor;znanje;inovacije;trg;konkurenčnost;Slovenija;
Izzivi razvoja tržnih storitev
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Strokovna monografija
Oznake: analiza poslovanja;bilance stanja;bilance uspeha;gospodarske družbe;predelovalna industrija;trgovina;promet;storitve;gradbeništvo;energetika;gostinstvo;rudarstvo;kmetijstvo;ribištvo;
Leto: 2001 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Strokovna monografija
Oznake: Slovenija;gospodarske družbe;poslovanje podjetja;poslovni rezultati;finančno poslovanje;poslovna poročila;bilance stanja;predelava;panoge dejavnosti;kmetijstvo;rudarstvo;gradbeništvo;gozdarstvo;trgovina;gostinstvo;promet;nepremičnine;storitve;informacijski sistemi;
Leto: 2002 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 15
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:Jezik: