Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 47
Video in druga učna gradiva
Oznake: organska kemija;organske snovi;eterična olja;destilacija;sinteza acetilsalicilne kisline;Aspirin;
Organska tehnologija
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: ekspanzija;
Visokotlačno mikroniziranje
Leto: 1992 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Doktorska disertacija
Oznake: naravni polisaharidi;organski biorazgradljivi geli;sol-gel sinteza;aerogeli;nosilci aktivnih substanc;kontrolirano dostavljanje aktivnih substanc;
Veliko število polimerov danes v farmaciji uporabljajo za sintezo nosilcev aktivnih substanc. Ti polimeri morajo biti kemijsko stabilni, zanesljivi, z veliko specifično površino, primerno kemijsko strukturo površine in poroznostjo, zagotovili pa naj bi tudi nizke stroške procesiranja. Obetavni kandi ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: natrij volframove bronze;volframati;sol-gel;kalciniranje;RPD;
S sol—gel sintezo smo pripravili bronze NaxWO3 z x=0,66. Bronze NaxWO3 so najpogosteje raziskovane in x ima razpon od 0 do vključno 1, zato imajo tudi velik obseg lastnosti, ki znajo biti koristne. Našli smo novo pot za pripravo čiste bronze, ki je enostavnejša, ker ni potrebno uporabiti visokih te ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Doktorska disertacija
Oznake: sol-gel sinteza;aerogeli;sušenje s SC CO2;hidrofobnost;organska modifikacija;adsorpcija;VOCs;
Z inkorporacijo metiltrimetoksisilana (MTMS) in trimetiletoksisilana (TMES) v standardno sol-gel sintezo smo pripravili monolitne aerogele SiO2 z različno stopnjo hidrofobnosti. Odlične lastnosti aerogelov, dobljene s sol-gel sintezo, smo ohranili s sušenjem s superkritičnim CO2. Stopnjo hidrofobnos ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: alginat;aerogeli;superkritično sušenje;nikotinska kislina;škrob;nadzorovano sproščanje;
Naravni polimeri so se uveljavili kot obetaven material za sintezo in pripravo nanoporoznih delcev. Eden izmed najbolj raziskanih in uporabljenih naravnih polimerov je alginat, ki ga pridobivajo iz različnih vrst rjavih morskih alg. Zaradi sposobnosti geliranja in nabrekanja ter nekaterih drugih las ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: alginat;aerogel;superkritično sušenje;teofilin;nadzorovano sproščanje;
Sistemi s kontroliranim sproščanjem imajo v večini primerih prednost pred farmacevtskimi oblikami s takojšnjim sproščanjem. Tako s stališča učinkovitosti kot tudi varnosti. Za doseganje kontroliranega sproščanja se v večini primerih danes uporabljajo alginati. Posebna oblika s prirejenim sproščanjem ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: boz pistacija;superkritična ekstrakcija s CO2;konvencionalna ekstrakcija;antioksidativna aktivnost;skupni fenoli;skupni flavonoidi;tanini;proantocianidini;
Za določanje vsebnosti olj v boz pistaciji smo uporabili ekstrakcijo po Soxhletu s topilom heksan in ekstrakcije s superkritičnim fluidom – CO2 pri tlakih od 100 do 300 bar pri temperaturah 35, 45 in 55 °C. Ugotovili smo, da ima pistacija visoko vsebnost olj, in sicer približno 55 %. S pomočjo kon ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: adsorpcija;desorpcija;mikrovalovi;čiščenje zraka;
Adsorpcija organskih topil iz zraka z mikrovalovno regeneracijo adsorbenta : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: kemijska tehnologija;sušenje;vodna stekla;tekoča vodna stekla;
Vpliv izhodne temperature sušenja na nasipno težo natrijevega disilikata : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija, študijski program Kemijska tehnologija
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Št. zadetkov: 47
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: