255,331 full text documents
Recently added documents:
RSS Digital Library of the University of Maribor:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Postavitev kanban sistema na oddelku predmontaže gonil v podjetju sip strojna industrija
  Kolenc Gregor:
  POSTAVITEV KANBAN SISTEMA NA ODDELKU PREDMONTAŽE GONIL V PODJETJU SIP STROJNA INDUSTRIJA
  Fakulteta za strojništvo

  V diplomskem delu so predstavljene osnove vitke linije, bolj podrobno pa je razdelanih nekaj njenih gradnikov, kot so metoda 5S, metoda 5x ZAKAJ, 7 vrst izgub, poka-yoke, TPM – Total productive maintenance in SMED – Single minute exchange of dies. Op
 • 3D skeniranje in vzvratno inženirstvo aluminijastega odkovka
  Fakin Jernej:
  3D SKENIRANJE IN VZVRATNO INŽENIRSTVO ALUMINIJASTEGA ODKOVKA
  Fakulteta za strojništvo

  Magistrsko delo se nanaša na vzvratno inženirstvo aluminijastega odkovka z namenom pridobitve volumskega 3D modela, ki bo služil kot osnova za razvoj tehnologije proizvodnega procesa. Zajema teoretične osnove in praktičen prikaz procesa vzvratnega inženirstva z izbrano strojno i
 • Spremljanje procesa montaže z uporabo strojnega vida
  Lampret Peter:
  SPREMLJANJE PROCESA MONTAŽE Z UPORABO STROJNEGA VIDA
  Fakulteta za strojništvo

  Magistrsko delo obravnava uporabo strojnega vida v procesu montaže. V prvem delu naloge imamo obravnavane teoretične osnove strojnega vida s poudarkom na sledenju objektov. V nadaljevanju naloge je prikazano oblikovanje montažnega mesta, ki omogoča spremljanje procesa montaže s s
 • Čiščenje in zaščita TIG zvarov iz avstenitnega nerjavnega jekla
  Verboten Jure:
  ČIŠČENJE IN ZAŠČITA TIG ZVAROV IZ AVSTENITNEGA NERJAVNEGA JEKLA
  Fakulteta za strojništvo

  V magistrskem delu smo obravnavali čiščenje in zaščito avstenitnih nerjavnih jekel. O nerjavnih jeklih govorimo, ko njihova sestava vsebuje minimalno 10,5 % kroma. Pri TIG varjenju jekel v zvar vnašamo toplotne energije, zato se zgornja zaščitna plast poškoduje in oksidira -
 • Načrtovanje sistema strojnega vida za kontrolo prenosa pretisnih omotov v podjetju Lek d.d.
  Kuzma Ivo:
  NAČRTOVANJE SISTEMA STROJNEGA VIDA ZA KONTROLO PRENOSA PRETISNIH OMOTOV V PODJETJU LEK D.D.
  Fakulteta za strojništvo

  V magistrskem delu je predstavljeno načrtovanje sistema strojnega vida in načrtovanje sistema s senzorji za kontrolo prenosa pretisnih omotov. Cilj obeh sistemov je prepoznati napačno izbite pretisne omote in posledično olajšati in pohitriti delo oper
 • Pripravljenost in zrelost proizvodnih podjetij na industrijo 4.0
  Florjanič Jan:
  PRIPRAVLJENOST IN ZRELOST PROIZVODNIH PODJETIJ NA INDUSTRIJO 4.0
  Fakulteta za strojništvo

  Četrta industrijska revolucija oziroma industrija 4.0 je med nami prisotna že vse od leta 2011, ko so jo prvič predstavili na sejmu v Hannovru. Od tedaj naprej se številna podjetja odločajo za uvedbo novih tehnologij, ki glede na svoje zmožnosti obljubljajo velik napredek.
RSS Repository of the University of Ljubljana:
 • Sedimentološka in mikropaleontološka analiza območja hriba Lisec v Suhi krajini
  Krašna Luka:
  SEDIMENTOLOŠKA IN MIKROPALEONTOLOŠKA ANALIZA OBMOČJA HRIBA LISEC V SUHI KRAJINI
  Naravoslovnotehniška fakulteta

  V sklopu magistrskega dela sem raziskal hrib Lisec z bližnjo okolico, ki strukturno pripada Zunanjim Dinaridom in ga sestavljajo kamnine Dinarske karbonatne platforme. Hrib Lisec sem razdelil na različna območja glede na prostorsko razporeditev sedimentn
 • Analiza novejše sodne prakse glede vročanja v pravdnem postopku
  Gačeša Nik:
  ANALIZA NOVEJŠE SODNE PRAKSE GLEDE VROČANJA V PRAVDNEM POSTOPKU
  Pravna fakulteta

  Vročanje v pravdnem postopku je pomemben pravni institut, urejen v Zakonu o pravdnem postopku (ZPP). Stranki zagotavlja pravico do izjave in sodelovanja v postopku. Magistrsko diplomsko delo analizira uporabo instituta vročanja v sodni praksi od leta 2017 dalje oz. po sprejetju novele
 • Pojem sodne odločbe po prenovljeni Uredbi Bruselj I bis
  Simčič Gregor:
  POJEM SODNE ODLOČBE PO PRENOVLJENI UREDBI BRUSELJ I BIS
  Pravna fakulteta

  Evropska unija je v preteklih desetletjih s svojimi večkratnimi širitvami postala zveza 28-tih držav članic, po izstopu Velike Britanije v letu 2020 se je ta številka znižala na 27. Nastal je približno 500-milijonski trg, na katerem delujejo vsa večja svetovna podjetja s svojimi podružnic
 • Hibridni model za napoved dinamičnega posedanja površine nad podzemnim odkopom
  Pal Andrej:
  HIBRIDNI MODEL ZA NAPOVED DINAMIČNEGA POSEDANJA POVRŠINE NAD PODZEMNIM ODKOPOM
  Naravoslovnotehniška fakulteta

  Učinki podzemnega rudarjenja se odražajo na površini v obliki posedanja terena, kar povzroča poškodbe infrastrukture znotraj in v širšem območju rudarskega prostora. V zadnjih desetletjih je zavedanje pomembnosti varovanja življenjskega okolja in posledičn
 • Računalniško načrtovanje dualnih zaviralcev za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni
  Arnež Ana:
  RAČUNALNIŠKO NAČRTOVANJE DUALNIH ZAVIRALCEV ZA ZDRAVLJENJE ALZHEIMERJEVE BOLEZNI
  Fakulteta za farmacijo

  Pri magistrski nalogi smo računalniško načrtovali dualne zaviralce butirilholinesteraze in z mitogenom aktivirane protein kinaze p38α za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni. Ta bolezen je pereč problem v razvitih državah, kjer se daljša življenjska doba. Trenutno z
 • Preskušanje in izboljšave opredelitve celičnega permeabilnostnega modela s sočasno uporabo velikega števila modelnih učinkovin
  Pangeršič Katarina:
  PRESKUŠANJE IN IZBOLJŠAVE OPREDELITVE CELIČNEGA PERMEABILNOSTNEGA MODELA S SOČASNO UPORABO VELIKEGA ŠTEVILA MODELNIH UČINKOVIN
  Fakulteta za farmacijo

  V magistrskem delu smo preizkušali uporabo kasetne meritve permeabilnosti večjega števila učinkovin pri treh različnih donorskih koncentracijah na tankem črevesu podgane in na celičnem modelu Caco-2. Uporabil
RSS Repository of the University of Primorska:
RSS Repository of the University of Nova Gorica:
 • ROUND TABLE: TRANSLATION IN AN INTERCULTURAL CONTEXT
  Pregelj Barbara, Carmignani Ilide, Pérez Fernández Elisabeth, Nagle Mariela:
  ROUND TABLE: TRANSLATION IN AN INTERCULTURAL CONTEXT
  Univerza v Novi Gorici

  Translating children's books into different cultures means not only processing the text into another language, but also transferring the level of illustration, which is an additional challenge. There, the different realities o
 • Na isti strani:
  Pregelj Barbara:
  NA ISTI STRANI:
  Univerza v Novi Gorici
 • [Literarno polje je prostor [...]
  Pregelj Barbara:
  [LITERARNO POLJE JE PROSTOR [...]
  Univerza v Novi Gorici
 • Majda Koren: Capo y Pata
  Pregelj Barbara, Tomsich Francisco:
  MAJDA KOREN: CAPO Y PATA
  Univerza v Novi Gorici

  prevod stripa slovenske avtorice
 • Voces de la literatura infantil y juvenil eslovena actual
  Pregelj Barbara, Pregelj Barbara, Heredero Zorzo David, Martín Santiago:
  VOCES DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ESLOVENA ACTUAL
  Univerza v Novi Gorici

  10 slovenskih mladinskih avtorjev, ki so prevedeni v španščino
 • Arrival directions of cosmic rays above 32 EeV from phase one of the Pierre Auger Observatory
  Abreu P., Aglietta M., Albury J. M., Filipčič Andrej, Lundquist Jon Paul, Stanič Samo, Veberič Darko, Vorobiov Serguei, Zavrtanik Danilo, Zavrtanik Marko, Zehrer Lukas:
  ARRIVAL DIRECTIONS OF COSMIC RAYS ABOVE 32 EEV FROM PHASE ONE OF THE PIERRE AUGER OBSERVATORY
  Univerza v Novi Gorici
 1. Undergraduate Thesis (108883)
 2. Master's Thesis (39068)
 3. Original Scientific Article (35758)
 4. Videolectures and teaching material (22371)
 5. Not set (11264)
 6. Professional Article (5048)
 7. Doctoral Dissertation (4924)
 8. Review Article (3285)
 9. Final Research Report (3201)
 10. Published Scientific Conference Contribution (2939)
 11. Review, Book Review, Critique (2489)
 12. Published Professional Conference Contribution (1810)
 13. Published Scientific Conference Contribution Abstract (1547)
 14. Other Component Parts (1438)
 15. Expertise, Arbitration Decision (982)
 16. Treatise, Preliminary Study, Study (964)
 17. Independent Scientific Component Part or a Chapter in a Monograph (903)
 18. Short Scientific Article (732)
 19. Specialist Thesis (723)
 20. Popular Article (690)
 21. Other Monographs and Other Completed Works (618)
 22. Preface, Afterword (601)
 23. Scientific Monograph (586)
 24. Radio or Television Event (412)
 25. Encyclopaedia, Dictionary, Lexicon, Manual, Atlas, Map (380)
 26. Interview (370)
 27. Professional Monograph (342)
 28. Polemic, Discussion (324)
 29. Research Data (315)
 30. Other Performed Works (296)
 31. Unpublished Conference Contribution (286)
 32. Proceedings of Professional or Unreviewed Scientific Conference Contributions (239)
 33. Independent Professional Component Part or a Chapter in a Monograph (238)
 34. Published Scientific Conference Contribution (invited lecture) (202)
 35. Published Professional Conference Contribution Abstract (194)
 36. Invited Lecture at Foreign University (186)
 37. Reviewed University, Higher Education or Higher Vocational Education Textbook (176)
 38. Proceedings of Peer-Reviewed Scientific Conference Contributions (international and foreign conferences) (159)
 39. Published Professional Conference Contribution (invited lecture) (150)
 40. Published Scientific Conference Contribution Abstract (invited lecture) (110)
 41. Radio or Television Broadcast (108)
 42. Unpublished Invited Conference Lecture (96)
 43. Exhibition (91)
 44. Proceedings of Peer-Reviewed Scientific Conference Contributions (domestic conferences) (91)
 45. Software (66)
 46. Artistic Work (55)
 47. Bibliography, Index, etc. (50)
 48. Artistic Component Part (29)
 49. Reviewed Secondary and Primary School Textbook or Other Textbook (27)
 50. Exhibition Catalogue (25)
 51. Scientific or Documentary Film, Sound or Video Recording (21)
 52. Project Documentation (preliminary design, working design) (20)
 53. Artistic Performance (19)
 54. Patent (18)
 55. Encyclopaedia, Lexicon, Dictionary (and the like) Entry (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Patent Application (5)
 58. Bibliography (5)
 59. Other Works (3)
 60. (3)
 61. New variety (1)
Show all