196,043 full text documents
Recently added documents:
RSS Digital Library of the University of Maribor:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Primer poračuna stroškov kapacitet na primeru rešitve microsoft dynamics nav
  Vinšek Natalija:
  PRIMER PORAČUNA STROŠKOV KAPACITET NA PRIMERU REŠITVE MICROSOFT DYNAMICS NAV
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Tehnologija nam danes omogoča, da lahko s pomočjo računalnikov in programske opreme shranimo skoraj vse podatke, ki jih želimo. Za podporo poslovanja v podjetjih so se razvile ERP rešitve, ki med seboj povezujejo skoraj vse oddelke znotraj ene organizaci
 • Analiza metodologije revizijske družbe x pri revidiranju opredmetenih sredstev na primeru proučevanega podjetja y
  Velcl Blaž:
  ANALIZA METODOLOGIJE REVIZIJSKE DRUŽBE X PRI REVIDIRANJU OPREDMETENIH SREDSTEV NA PRIMERU PROUČEVANEGA PODJETJA Y
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V večini primerov predstavljajo opredmetena osnovna sredstva pomemben delež premoženja podjetja in tudi velik del strukture bilance stanja. Zaradi tega revidiranje opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja strokovni izziv t
 • Izkušnje in izvedba postopkov meritev ter preizkušanja električnih in strelovodnih inštalacij
  Blagotinšek Boris:
  IZKUŠNJE IN IZVEDBA POSTOPKOV MERITEV TER PREIZKUŠANJA ELEKTRIČNIH IN STRELOVODNIH INŠTALACIJ
  Fakulteta za energetiko

  Zaključno delo zajema potek pregleda in meritev električnih inštalacij od prihoda na objekt do izdelave poročila. Izvajalca pregleda in meritev električnih inštalacij zaključno delo vodi skozi posamezna preverjanja in preizkušanja ter mu spr
 • Od Maribora do Bele krajine
  Repolusk Sara, Pečovnik Kristina, Lavrenčič Vito:
  OD MARIBORA DO BELE KRAJINE
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Bela Krajina je najbolj jugovzhodna pokrajina v Sloveniji. Poleg izrazitih kraških značilnosti je Bela krajina znana kot ravnik, saj je geološko del Slunjske plošče. Prav ta odprtost proti vzhodu omogoča neposredne vplive iz Panonske kotline ter Kvarnerja. G
 • Vmesniki in pretvorniki
  Kramberger Iztok, Donaj Gregor:
  VMESNIKI IN PRETVORNIKI
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Gradivo vsebuje navodila za laboratorijske vaje pri predmetu Vmesniki in pretvorniki za študente VS študijskega programa Elektrotehnika, smer elektronika. V navodilih je 12 laboratorijskih vaj, kjer se obravnavajo pretvorniki električnih veličin, merilni mostiči in ojačevalniki te
 • Nadgradnja mts in opreme na policijski postaji z rfid tehnologijo
  Šega Maja:
  NADGRADNJA MTS IN OPREME NA POLICIJSKI POSTAJI Z RFID TEHNOLOGIJO
  Fakulteta za logistiko

  Policijska postaja s splošnim delovnim področjem ima širok spekter del in nalog, ki jih opravlja in za to na razpolago ogromno MTS in opreme: za vzdrževanje javnega reda in miru, za nadzor in urejanje prometa ter reševanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov. Posledično j
RSS Repository of the University of Ljubljana:
 • Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici : (študija primera)
  Besal Tina:
  ANALIZA PARAMETROV DELOVNEGA OKOLJA V ORTOTIČNI IN PROTETIČNI DELAVNICI : (ŠTUDIJA PRIMERA)
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Hiter razvoj področja ortotike in protetike in uporaba novih materialov in postopkov izdelave lahko privede tudi do novih tveganj za zdravje delavcev v ortotičnih in protetičnih delavnicah. Namen: S pomočjo meritev fizikalnih in kemičnih parametr
 • Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov
  Grahek Sara:
  TOPLOTNA PREVODNOST IN PREPUSTNOST ZA VODNO PARO ORTOTIČNIH MATERIALOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Pri izbiri materialov za izdelavo pripomočkov v ortotiki in protetiki je potrebno upoštevati nekatere njihove osnovne in predelovalne lastnosti. Lastnosti ortotičnih materialov, ki med drugim vplivata na kvaliteto pacientovega življenja, sta toplotna prevodnost in p
 • Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI.
  Pogačnik Rok:
  TEOLOGIJA LITURGIJE PRI JOSEPHU RATZINGERJU / BENEDIKTU XVI.
  Teološka fakulteta

  V magistrskem delu poskušamo predstaviti teologijo liturgije Josepha Ratzingerja / Benedikta XVI. Bogoslužno življenje Cerkve ima v vseh obdobjih njegovega življenja zanj osrednje mesto in predstavlja življenjski prostor njegove vere. K témi se vedno vrača ne le kot teolog, ampak tud
 • Testiranje gibljivosti košarkarjev s pomočjo modificirane FMS metode
  Sirnik Matic:
  TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE
  Fakulteta za šport

  Gibljivost je v današnjem vrhunskem športu, med drugim tudi v košarki, pomembna gibalna sposobnost, ki v povezavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi športniku omogoča boljšo gibalno učinkovitost, optimalno tehniko gibanja, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb in psihofizično
 • Vpliv vadbe Nirvana Fitness na čas zadrževanja diha
  Kukovica Karla Marija:
  VPLIV VADBE NIRVANA FITNESS NA ČAS ZADRŽEVANJA DIHA
  Fakulteta za šport

  Namen raziskave je bil analizirati vpliv skupinske vadbe Nirvana Fitness™ na zmožnost zadrževanja diha pred in po vadbi. Zanimala sta nas tudi vpliv športa oziroma telesne aktivnosti ter zdravja oziroma stresa na zadrževanje diha. V raziskavo smo vključili 40 žensk, starih od 19 do 6
 • Pomen vadbe za moč srednje zadnjične mišice
  Jošt Matija:
  POMEN VADBE ZA MOČ SREDNJE ZADNJIČNE MIŠICE
  Fakulteta za šport

  Srednja zadnjična mišica (v nadaljevanju SZM) sodi v skupino mišic medeničnega obroča. Nahaja se pod veliko zadnjično mišico, izvira z zunanje ploskve črevnice in se pripne na veliki obrtec. Glavna naloga mišice je odmik kolka. Druge naloge pa so še notranja in zunanja rotacija ter upogib in izteg kol
RSS Repository of the University of Primorska:
RSS Repository of the University of Nova Gorica:
 1. Undergraduate Thesis (75191)
 2. Original Scientific Article (31825)
 3. Videolectures and teaching material (21859)
 4. Not set (18259)
 5. Master's Thesis (17017)
 6. Professional Article (5269)
 7. Review Article (3659)
 8. Final Research Report (3062)
 9. Review, Book Review, Critique (2957)
 10. Published Scientific Conference Contribution (2867)
 11. Doctoral Dissertation (2782)
 12. Other Component Parts (2175)
 13. Published Scientific Conference Contribution Abstract (1360)
 14. Treatise, Preliminary Study, Study (894)
 15. Short Scientific Article (837)
 16. Independent Scientific Component Part or a Chapter in a Monograph (808)
 17. Specialist Thesis (709)
 18. Published Professional Conference Contribution (610)
 19. Interview (516)
 20. Scientific Monograph (515)
 21. Preface, Afterword (510)
 22. Popular Article (510)
 23. Radio or Television Event (487)
 24. Other Monographs and Other Completed Works (384)
 25. Research Data (361)
 26. Published Scientific Conference Contribution (invited lecture) (361)
 27. Polemic, Discussion (361)
 28. Professional Monograph (297)
 29. Independent Professional Component Part or a Chapter in a Monograph (230)
 30. Encyclopaedia, Dictionary, Lexicon, Manual, Atlas, Map (227)
 31. Other Performed Works (180)
 32. Proceedings of Peer-Reviewed Scientific Conference Contributions (international and foreign conferences) (179)
 33. Unpublished Conference Contribution (178)
 34. Reviewed University, Higher Education or Higher Vocational Education Textbook (163)
 35. Published Professional Conference Contribution Abstract (136)
 36. Proceedings of Professional or Unreviewed Scientific Conference Contributions (135)
 37. Radio or Television Broadcast (115)
 38. Invited Lecture at Foreign University (102)
 39. Encyclopaedia, Lexicon, Dictionary (and the like) Entry (101)
 40. Published Professional Conference Contribution (invited lecture) (99)
 41. Bibliography, Index, etc. (94)
 42. Software (87)
 43. Published Scientific Conference Contribution Abstract (invited lecture) (83)
 44. Unpublished Invited Conference Lecture (75)
 45. Proceedings of Peer-Reviewed Scientific Conference Contributions (domestic conferences) (42)
 46. Artistic Work (35)
 47. Exhibition (33)
 48. Expertise, Arbitration Decision (28)
 49. Reviewed Secondary and Primary School Textbook or Other Textbook (23)
 50. Artistic Component Part (23)
 51. Patent (22)
 52. Patent Application (19)
 53. Scientific or Documentary Film, Sound or Video Recording (17)
 54. Artistic Performance (15)
 55. Project Documentation (preliminary design, working design) (12)
 56. Exhibition Catalogue (12)
 57. Other Works (2)
 58. Bibliography (2)
 59. Organizing scientific and professional meetings (1)
 60. New variety (1)
Show all