234.341 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • VPLIV MEDIJEV NA PORAST ISLAMOFOBIJE V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO
  HODŽIĆ HAFIJA:
  VPLIV MEDIJEV NA PORAST ISLAMOFOBIJE V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO
  Fakulteta za upravo

  Čeprav islamofobije veliko ljudi ne jemlje kot resno vprašanje, postaja ena od vodilnih groženj miru in enotnosti v Evropi. Islamofobija ni samo nekaj, kar se je zgodilo čez noč, temveč je niz zločinov, storjenih iz sovraštva in diskriminacije, ki so se
 • Duhovnost kot del celostne oskrbe v dokumentaciji zdravstvene nege
  Volk Valerija:
  DUHOVNOST KOT DEL CELOSTNE OSKRBE V DOKUMENTACIJI ZDRAVSTVENE NEGE
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Človek je fizično, biološko, psihično, duhovno in socialno bitje ter lahko zrelo, odgovorno in zdravo deluje le kot celota. Duhovnost je vidik človečnosti, ki se nanaša na način, kako posameznik išče in izraža smisel in cilj življenja. Je vodilo in gonilo njegovih dej
 • Starostniki in uporaba interneta
  Pečnik Domen:
  STAROSTNIKI IN UPORABA INTERNETA
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Staranje prebivalstva je problem, s katerim se srečujejo po vsem svetu. Vedno več je poudarka na naprednih tehnologijah, ki lahko pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja starejših, kar so pokazale številne raziskave. Internet deluje kot pomemben del vsakodnevnega življenja vseh ljudi, vkl
 • Improved thermal energy storage for nearly zero energy buildings with PCM integration
  Stropnik Rok, Koželj Rok, Zavrl Eva, Stritih Uroš:
  IMPROVED THERMAL ENERGY STORAGE FOR NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS WITH PCM INTEGRATION
  Fakulteta za strojništvo

  Prudent and efficient utilization of renewable energy sources is needed in order to achieve clean energy transition. Since energy use in buildings represents around 40% of total energy use in European Union the reduc
 • Influence of edge effects on laser-induced surface displacement of opaque materials by photothermal interferometry
  Flizikowski G. A. S., Anghinoni B., Rohling J. H., Belançon M. P., Mendes R. S., Baesso Mauro L., Malacarne L. C., Požar Tomaž, Bialkowski Stephen Edward, Astrath Nelson Guilherme Castelli:
  INFLUENCE OF EDGE EFFECTS ON LASER-INDUCED SURFACE DISPLACEMENT OF OPAQUE MATERIALS BY PHOTOTHERMAL INTERFEROMETRY
  Fakulteta za strojništvo

  We demonstrate the influence of edge effects on
 • Določbe Ustave Republike Slovenije v zvezi z izrednim stanjem in Agambenova teorija izjemnega stanja
  Hostar Ana:
  DOLOČBE USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI Z IZREDNIM STANJEM IN AGAMBENOVA TEORIJA IZJEMNEGA STANJA
  Pravna fakulteta

  Magistrsko diplomsko delo obravnava institut izjemnega stanja v slovenskem pravnem redu: na eni strani ustavnopravno ureditev izrednega stanja in na drugi ravnanja slovenske vlade in drugih pristojnih državnih organov pri soočanju s kriznimi situac
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (89078)
 2. Izvirni znanstveni članek (32967)
 3. Magistrsko delo (26713)
 4. Ni določena (23904)
 5. Video in druga učna gradiva (22547)
 6. Strokovni članek (5958)
 7. Pregledni znanstveni članek (3895)
 8. Doktorska disertacija (3656)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3281)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3145)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2988)
 12. Drugi članki ali sestavki (2236)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1714)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1572)
 15. Elaborat, predštudija, študija (923)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (892)
 17. Kratki znanstveni prispevek (881)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Poljudni članek (678)
 20. Predgovor, spremna beseda (597)
 21. Znanstvena monografija (549)
 22. Radijski ali TV dogodek (520)
 23. Intervju (518)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (500)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (404)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (379)
 27. Raziskovalni podatki (360)
 28. Strokovna monografija (342)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (304)
 30. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (300)
 31. Druga izvedena dela (291)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (247)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (238)
 34. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (233)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (215)
 36. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (193)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (169)
 39. Predavanje na tuji univerzi (146)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (109)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 43. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (100)
 45. Programska oprema (88)
 46. Razstava (68)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (66)
 48. Umetniško delo (39)
 49. Umetniški sestavek (30)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 53. Katalog razstave (22)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Patentna prijava (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse