201.397 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • POSREDNO OCENJEVANJE KOGNITIVNE OBREMENITVE VOZNIKA PRI INTERAKCIJI Z INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIMI SISTEMI V VOZILU
  STOJMENOVA KRISTINA:
  POSREDNO OCENJEVANJE KOGNITIVNE OBREMENITVE VOZNIKA PRI INTERAKCIJI Z INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIMI SISTEMI V VOZILU
  Fakulteta za elektrotehniko

  Disertacija obravnava različne metode za posredno ocenjevanje kognitivne obremenitve voznika, kjer se kot indikator spremembe kognitivne obremenitve ocenjuje uspešnost opravljanja dodatne sekundarne naloge ob vož
 • MATEMATIČNO MODELIRANJE SPREMEMB ELEKTRIČNIH LASTNOSTI TKIV IN TRANSPORTA PREKO CELIČNE MEMBRANE PRI ELEKTROPORACIJI
  DERMOL-ČERNE JANJA:
  MATEMATIČNO MODELIRANJE SPREMEMB ELEKTRIČNIH LASTNOSTI TKIV IN TRANSPORTA PREKO CELIČNE MEMBRANE PRI ELEKTROPORACIJI
  Fakulteta za elektrotehniko

  Visokonapetostni električni pulzi povečajo prepustnost celične membrane (Tsong 1991; Weaver 1993; Kotnik et al. 2012) skozi pore (Abidor et al. 1979), ki nastanejo na tistih njenih delih, kjer vsiljena transmembr
 • Nočna športna fotografija z dolgimi ekspozicijskim časom in dodatno osvetlitvijo
  Podobnik Peter:
  NOČNA ŠPORTNA FOTOGRAFIJA Z DOLGIMI EKSPOZICIJSKIM ČASOM IN DODATNO OSVETLITVIJO
  Naravoslovnotehniška fakulteta

  Namen magistrskega dela je bil izdelati nočne fotografije športnikov pri raznolikih pogojih z različno osvetlitvijo in svetlobnimi dodatki. V teoretičnem delu naloge so predstavljene osnove nočne fotografije, oprema, ki se pri tem uporablja, in prav
 • Visokošolski informacijski sistemi pri nas: Uporabniška izkušnja in digitalizacija javnih storitev
  Pervanje Adelina:
  VISOKOŠOLSKI INFORMACIJSKI SISTEMI PRI NAS: UPORABNIŠKA IZKUŠNJA IN DIGITALIZACIJA JAVNIH STORITEV
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Visokošolski informacijski sistemi kot osnova administrativnih obveznosti na fakultetah so znotraj Univerze v Ljubljani in po Sloveniji številčni in različni. Nekateri danes trpijo zaradi relativne zastarelosti, drugi
 • Problematika konservatorsko-restavratorskega posega na sliki Marija Preglja Omizje
  Brglez Živa:
  PROBLEMATIKA KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKEGA POSEGA NA SLIKI MARIJA PREGLJA OMIZJE
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Predmet obravnave magistrskega dela je delo na papirju z naslovom Omizje, last Moderne galerije v Ljubljani, slovenskega predstavnika slikarstva visokega modernizma, Marija Preglja. Opisala sem stanje dela in izpostavila njegovo problemat
 • Klasifikacija biomedicinskih člankov z globokimi modeli
  Slijepčević Tomislav:
  KLASIFIKACIJA BIOMEDICINSKIH ČLANKOV Z GLOBOKIMI MODELI
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V magistrskem delu smo razvili model, ki lahko besedila s področja znanosti v življenju predstavi v vektorski obliki, ki je primerna za uporabo v strojnem učenju. Naša ciljna skupina besedil so bili povzetki člankov iz zbirke MEDLINE, kjer so povzetki član
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (77254)
 2. Izvirni znanstveni članek (32135)
 3. Video in druga učna gradiva (22108)
 4. Ni določena (19169)
 5. Magistrsko delo (18536)
 6. Strokovni članek (5293)
 7. Pregledni znanstveni članek (3719)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3066)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2976)
 10. Doktorska disertacija (2950)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2887)
 12. Drugi članki ali sestavki (2181)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1369)
 14. Elaborat, predštudija, študija (896)
 15. Kratki znanstveni prispevek (841)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (813)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (610)
 19. Intervju (522)
 20. Predgovor, spremna beseda (520)
 21. Poljudni članek (519)
 22. Znanstvena monografija (513)
 23. Radijski ali TV dogodek (488)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (385)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (367)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (365)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (298)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (226)
 31. Druga izvedena dela (193)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (182)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (167)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (137)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Predavanje na tuji univerzi (105)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 40. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (95)
 42. Programska oprema (87)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (86)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (77)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (43)
 46. Razstava (38)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 51. Patent (22)
 52. Patentna prijava (19)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse