213.917 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Optimizacija legiranja jekla s pomočjo strojnega učenja
  ŠTOSIR ŽIGA:
  OPTIMIZACIJA LEGIRANJA JEKLA S POMOČJO STROJNEGA UČENJA
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Cilj diplomske naloge je modeliranje doziranja in optimizacija porabe legirnih dodatkov v proizvodnji jekla. V prvem delu predstavimo proces izdelave jekla in nekaj osnov metalurgije, ki so podlaga za razumevanje zastavljenega problema. V nadaljevanju predstavimo orod
 • Vlaganje verig peptidov v ravninsko mrežo
  REŽONJA SANDI:
  VLAGANJE VERIG PEPTIDOV V RAVNINSKO MREŽO
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Peptidi so zaporedja aminokislin. če imajo strukturni motiv obvite vijačnice, lahko predvidimo njihovo povezovanje in ustvarimo večje strukture. Za sestavljanje stabilne periodične mreže uporabljamo verige peptidov, ki jih v matematičnem modelu predstavimo kot graf verižne str
 • Performance and emissions of liquefied wood as fuel for a small scale gas turbine
  Buffi Marco, Seljak Tine, Cappelletti Alessandro, Bettucci Lorenzo, Valera-Medina Augustin, Katrašnik Tomaž, Chiaramonti David:
  PERFORMANCE AND EMISSIONS OF LIQUEFIED WOOD AS FUEL FOR A SMALL SCALE GAS TURBINE
  Fakulteta za strojništvo

  This study investigates for the first time the combustion in a micro gas turbine (MGT) of a new bioliquid, a viscous biocrude, which is a lique
 • Towards a data-integrated cell
  Malod-Dognin Noël, Petschnigg Julia, Windels Sam F. L., Povh Janez, Hemmingway Harry, Ketteler Robin, Pržulj Nataša:
  TOWARDS A DATA-INTEGRATED CELL
  Fakulteta za strojništvo

  We are increasingly accumulating molecular data about a cell. The challenge is how to integrate them within a unified conceptual and computational framework enabling new discoveries. Hence, we propose a no
 • Intertwining of diverse minds in(to) political ecology
  INTERTWINING OF DIVERSE MINDS IN(TO) POLITICAL ECOLOGY
  Fakulteta za družbene vede

  This book presents eight students' scientific texts presented at the Summer School of Political Ecology 2018. While some texts focus on reflecting the existing mental forms in order to reproduce or recreate them by changing the point of the view, the unconcealed intention of other texts focusing on d
 • Intertwining of diverse minds in(to) political ecology
  INTERTWINING OF DIVERSE MINDS IN(TO) POLITICAL ECOLOGY
  Fakulteta za družbene vede

  This book presents the proceedings from the Summer School of Political Ecology 2018. The collected texts, written by some of our distinguished guests and speakers and originally published in different editions, will help readers create a mental framework for a deeper understanding of the multilayered
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Anomaly detection in processing of complex syntax by early L2 learners
  Stepanov Artur, Andreetta Sara, Stateva Penka, Zawiszewski Adam, Laka Itziar:
  ANOMALY DETECTION IN PROCESSING OF COMPLEX SYNTAX BY EARLY L2 LEARNERS
  Univerza v Novi Gorici

  This study investigates the processing of long-distance syntactic dependencies by native speakers of Slovenian (L1) who are advanced learners of Italian as a second language (L2), compared with monolingual I
 • Agreement (with Sarajevo, Bosnia)
  Kovacevic Milena:
  AGREEMENT (WITH SARAJEVO, BOSNIA)
  Univerza v Novi Gorici

  translation, university agreement with University of Sarajevo, Bosnia; year 2019.
 • Moderna kultura je utemeljena na institucijah
  Oset Željko:
  MODERNA KULTURA JE UTEMELJENA NA INSTITUCIJAH
  Univerza v Novi Gorici
 • Osebni glas v literarnih besedilih in pismih Zofke Kveder
  Bajc Tjaša:
  OSEBNI GLAS V LITERARNIH BESEDILIH IN PISMIH ZOFKE KVEDER
  Fakulteta za humanistiko

  V svoji magistrski nalogi kronološko obravnavam zasebna, javna in odprta pisma ter prvoosebna literarna besedila prve slovenske poklicne pisateljice Zofke Kveder. V pismih in literarnih delih se osredinjam predvsem na prisotnost kategorije osebnega glasu. Z raziskavo, ki temelji na a
 • Določevanje železa v naravnih vodah s tehniko FIA-TLS
  Tomsič Gaja:
  DOLOČEVANJE ŽELEZA V NARAVNIH VODAH S TEHNIKO FIA-TLS
  Fakulteta za znanosti o okolju

  Vodni organizmi potrebujejo železo za bistvene metabolne procese. Vendar pa se večina raztopljenega železa v vodi, ki ni vezana na organske molekule ali kompleksirana z anorganskimi ligandi, oksidira v železove ione Fe(III) in tvori oborino Fe(OH)3. Zato je aktivnost biomase na vo
 • Nadzor vhodnih materialov in ocenjevanje dobaviteljev v avtomobilski industriji
  Čujec Kristjan:
  NADZOR VHODNIH MATERIALOV IN OCENJEVANJE DOBAVITELJEV V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI
  Poslovno-tehniška fakulteta

  V današnjem času je nadzor vhodnih materialov in ocenjevanje dobaviteljev neizbežno, saj proizvodnja zahteva določeno in vedno višjo kakovost ob nespremenjenih ali celo nižjih proizvodnih stroških. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, t
 1. Diplomsko delo (80863)
 2. Izvirni znanstveni članek (80275)
 3. Ni določena (25935)
 4. Video in druga učna gradiva (22514)
 5. Magistrsko delo (21743)
 6. Strokovni članek (6888)
 7. Pregledni znanstveni članek (5273)
 8. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (4430)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (4340)
 10. Doktorska disertacija (3175)
 11. Drugi članki ali sestavki (3139)
 12. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3084)
 13. Kratki znanstveni prispevek (1752)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1453)
 15. Intervju (1279)
 16. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (1255)
 17. Elaborat, predštudija, študija (900)
 18. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (884)
 19. Predgovor, spremna beseda (745)
 20. Specialistično delo (712)
 21. Znanstvena monografija (687)
 22. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (622)
 23. Poljudni članek (556)
 24. Radijski ali TV dogodek (503)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (423)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 27. Raziskovalni podatki (362)
 28. Strokovna monografija (311)
 29. Bibliografija, kazalo ipd. (257)
 30. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (231)
 31. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (230)
 32. Druga izvedena dela (229)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (207)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (186)
 35. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (177)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (139)
 38. Predavanje na tuji univerzi (127)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (117)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (95)
 43. Programska oprema (88)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (83)
 45. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (66)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (52)
 47. Razstava (44)
 48. Umetniško delo (38)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (25)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 55. Katalog razstave (13)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse