241.693 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Glasbeno-scenska dela Koncertnega zbora in Vokalnega gledališča Carmina Slovenica
  Sandrin Ana:
  GLASBENO-SCENSKA DELA KONCERTNEGA ZBORA IN VOKALNEGA GLEDALIŠČA CARMINA SLOVENICA
  Pedagoška fakulteta

  Carmina Slovenica pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec spada med vodilne ansamble v svetovnem zborovskem gibanju. Ugled ansambla potrjujejo številne odmevne nagrade, koncerti na eminentnih odrih in najvidnejših festivalih, odlične kritike predstav glasbenih strok
 • LIKOVNA USTVARJALNOST MED BODOČIMI UČITELJI RAZREDNEGA POUKA
  Rogina Gornik Urška:
  LIKOVNA USTVARJALNOST MED BODOČIMI UČITELJI RAZREDNEGA POUKA
  Pedagoška fakulteta

  V magistrskem delu smo skušali čim natančneje opredeliti pojem ustvarjalnosti in njene vidike, nato pa smo ugotavljali, kako jo lahko razvijamo in zaviramo. Veliko pozornosti smo namenili ustvarjalnosti v šoli in pregledu obstoječih raziskav na tem področju v Sloveniji. V empi
 • Naravoslovna učilnica na prostem kot prostor za izvajanje naravoslovno – tehničnih vsebin na razredni stopnji
  Goričan Tamara:
  NARAVOSLOVNA UČILNICA NA PROSTEM KOT PROSTOR ZA IZVAJANJE NARAVOSLOVNO – TEHNIČNIH VSEBIN NA RAZREDNI STOPNJI
  Pedagoška fakulteta

  Želja po vedenju uporabnosti naravoslovne učilnice na prostem je nastala iz zanimanja po raziskovanju drugačnih pristopov k učenju in uporabnosti izkustvenega učenja, ki je pomemben del otrokovega učnega procesa. Čeprav je teorija o
 • Didaktična igra Kreativke pri likovni umetnosti
  Vidmar Urša:
  DIDAKTIČNA IGRA KREATIVKE PRI LIKOVNI UMETNOSTI
  Pedagoška fakulteta

  Kako učencem približati ustvarjalnost? Kako jim na zanimiv način predstaviti ustvarjalno mišljenje in jih k temu spodbuditi? Učenci se najlažje spoznajo z ustvarjalnostjo v realni situaciji, ko sami nekaj doživljajo in se preizkušajo. V magistrskem delu na začetku opredeljujemo predmet likovna ume
 • Popis in ocena velikosti populacije signalnega raka (Pacifastacus leniusculus, Astacidae, Decapoda) v reki Dravi med HE Vuhred in HE Ožbalt
  Košir Jernej:
  POPIS IN OCENA VELIKOSTI POPULACIJE SIGNALNEGA RAKA (PACIFASTACUS LENIUSCULUS, ASTACIDAE, DECAPODA) V REKI DRAVI MED HE VUHRED IN HE OŽBALT
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  V magistrski nalogi smo proučili populacijo signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) v reki Dravi na območju med hidroelektrarnama Vuhred in Ožbalt. Na tem območju smo preverili priso
 • Veliki kontinuumi v inverznih limitah
  Goričan Peter:
  VELIKI KONTINUUMI V INVERZNIH LIMITAH
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  V magistrskem delu predstavimo in razširimo posplošene dvostrane inverzne limite na inverzne limite nad usmerjenimi grafi. Nato s pomočjo projekcij dokažemo, da pri določenih pogojih v teh inverznih limitah obstajajo posebni kontinuumi. Na koncu podamo tudi nekaj odprtih problemov z
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (97910)
 2. Izvirni znanstveni članek (33260)
 3. Magistrsko delo (31098)
 4. Video in druga učna gradiva (22567)
 5. Ni določena (15349)
 6. Strokovni članek (6001)
 7. Doktorska disertacija (4168)
 8. Pregledni znanstveni članek (3940)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3298)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3155)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2994)
 12. Drugi članki ali sestavki (2243)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1724)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1586)
 15. Elaborat, predštudija, študija (928)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (909)
 17. Kratki znanstveni prispevek (901)
 18. Specialistično delo (729)
 19. Poljudni članek (689)
 20. Raziskovalni podatki (610)
 21. Predgovor, spremna beseda (607)
 22. Znanstvena monografija (556)
 23. Intervju (532)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (528)
 25. Radijski ali TV dogodek (523)
 26. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (450)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (411)
 28. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (379)
 29. Strokovna monografija (347)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (315)
 31. Druga izvedena dela (312)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (261)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (248)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (248)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (215)
 36. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (194)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (187)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (170)
 39. Predavanje na tuji univerzi (154)
 40. Radijska ali televizijska oddaja (111)
 41. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (111)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (103)
 44. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 45. Programska oprema (88)
 46. Razstava (74)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (68)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Umetniški sestavek (30)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Katalog razstave (22)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 54. Patentna prijava (17)
 55. Umetniška poustvaritev (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. (1)
 61. Druga dela (1)
 62. Nova sorta (1)
Prikaži vse