237.083 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Anglizismen in dem bereich kosmetik am beispiel von vlog-beiträgen zwei vloggerinnen
  Štaher Barbara:
  ANGLIZISMEN IN DEM BEREICH KOSMETIK AM BEISPIEL VON VLOG-BEITRÄGEN ZWEI VLOGGERINNEN
  Filozofska fakulteta

  V diplomski nalogi z naslovom Anglicizmi na področju kozmetike na primeru vlogov dveh vlogerjev je namen predstaviti, kaj sploh so anglicizmi, kako je prišlo do uporabe anglicizmov v kozmetiki ter kako jih mladi sprejemajo v vsakodnevni rabi. Za primer rabe
 • Bewohner von Ptuj und ihre Berufe im 19. Jahrhundert
  Šarc Maja:
  BEWOHNER VON PTUJ UND IHRE BERUFE IM 19. JAHRHUNDERT
  Filozofska fakulteta

  Im 19. Jahrhundert gehörten die Stadt Ptuj und das steierische Gebiet zur Habsburger Monarchie, deswegen war die deutsche Sprache die offizielle Sprache dieser Stadt. Damals lebten die slowenische und die deutschsprachige Bevölkerung auf dem Gebiet der Steiermark zusammen. Auf dem Land sprache
 • Semantischer Vergleich der Schimpfwörter im Berlinerischen und Wienerischen
  Rudolf Anja:
  SEMANTISCHER VERGLEICH DER SCHIMPFWÖRTER IM BERLINERISCHEN UND WIENERISCHEN
  Filozofska fakulteta

  Zentrales Thema der Diplomarbeit, mit dem Titel Der Semantische Vergleich der Schimpfwörter im Berlinerischen und Wienerischen, ist die Präsentation des Urbanolekts von Berlin und Wien, die aus semantischer Sichtweise miteinander verglichen werden. Es wird ihre Bedeutu
 • Pod budnim očesom procesnih udeležencev: stres pri sodnem tolmačenju
  Blažič Simon:
  POD BUDNIM OČESOM PROCESNIH UDELEŽENCEV: STRES PRI SODNEM TOLMAČENJU
  Filozofska fakulteta

  Tolmačenje velja za enega najbolj stresnih in kognitivno napornih poklicev. V luči globalizacije in sodobnih migracijskih premikov pridobiva na pomembnosti sodno tolmačenje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je stres, ob pomanjkanju spanja, glavni dejavnik, ki pr
 • Dimenzioniranje in analiza mostnih opornikov iz armirane zemljine
  Kresnik Marko:
  DIMENZIONIRANJE IN ANALIZA MOSTNIH OPORNIKOV IZ ARMIRANE ZEMLJINE
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Magistrsko delo predstavlja mostne opornike iz armirane zemljine. Na začetku je za boljšo predstavo problematike podana teoretična podlaga s področja armiranih zemljin pri mostnih opornikih. Sledi analitičen postopek dimenzioniranja op
 • Digitalizacija merilnih protokolov v podjetju SIJ Ravne Systems
  Pušnik Alen:
  DIGITALIZACIJA MERILNIH PROTOKOLOV V PODJETJU SIJ RAVNE SYSTEMS
  Fakulteta za strojništvo

  V diplomski nalogi je opisan razvoj digitaliziranega sistema izpolnjevanja merilnih protokolov v podjetju SIJ Ravne Systems. Najprej smo predelali teoretične osnove, nato pa smo analizirali dosedanji postopek izvajanja meritev in izpolnjevanja merilnih protokolov. Ko smo ugoto
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (90193)
 2. Izvirni znanstveni članek (33069)
 3. Magistrsko delo (27285)
 4. Ni določena (24545)
 5. Video in druga učna gradiva (22562)
 6. Strokovni članek (5981)
 7. Pregledni znanstveni članek (3913)
 8. Doktorska disertacija (3716)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3286)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3147)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2992)
 12. Drugi članki ali sestavki (2238)
 13. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1724)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1580)
 15. Elaborat, predštudija, študija (927)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (907)
 17. Kratki znanstveni prispevek (887)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Poljudni članek (682)
 20. Predgovor, spremna beseda (599)
 21. Znanstvena monografija (554)
 22. Intervju (531)
 23. Radijski ali TV dogodek (522)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (519)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (409)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (379)
 27. Raziskovalni podatki (362)
 28. Strokovna monografija (343)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (314)
 30. Druga izvedena dela (307)
 31. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (302)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (260)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (248)
 34. Prispevek na konferenci brez natisa (243)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (215)
 36. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (194)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (186)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (170)
 39. Predavanje na tuji univerzi (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (109)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (106)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (105)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (101)
 44. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 45. Programska oprema (88)
 46. Razstava (73)
 47. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (67)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Umetniški sestavek (30)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 51. Patent (26)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 53. Katalog razstave (22)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Patentna prijava (17)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse