189.149 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Osnove detektivske dejavnosti in mednarodna primerjava
  Prešljić Mitja:
  OSNOVE DETEKTIVSKE DEJAVNOSTI IN MEDNARODNA PRIMERJAVA
  Fakulteta za varnostne vede

  Varnost je za človeka prav gotovo ena izmed največjih dobrin, h kateri teži že od rojstva. Ker pa smo v zadnjem času priča številnim izrednim varnostnim dogodkom, je pomembno, da se zavedamo, da je v naši bližini ogromno institucij, ki se trudijo doseči občutek največje možne var
 • Ugotavljanje laži s pomočjo kognitivne obremenitve
  Drmota Maša:
  UGOTAVLJANJE LAŽI S POMOČJO KOGNITIVNE OBREMENITVE
  Fakulteta za varnostne vede

  Zaključno delo se osredotoča na ugotavljanje laži s kognitivno obremenitvijo. Kognitivna obremenitev je ena izmed metod, s katero lahko obremenimo naše miselne procese in spomin. Osredotočili smo se na kognitivno obremenitev v povezavi z odkrivanjem morebitnih lažnivcev pri preiskovanju
 • Aleksander Dev na Ptuju
  Murko Eva:
  ALEKSANDER DEV NA PTUJU
  Filozofska fakulteta

  Aleksander Dev (1903—1967) je moderno usmerjen arhitekt, ki je deloval v Mariboru in bližnji okolici od tridesetih do šestdesetih let dvajsetega stoletja. Bil je eden od pionirjev mariborske moderne arhitekture v medvojnem času. Po končanem šolanju pri Jožetu Plečniku (1872—1957) v Ljubljani se je usmeril predvsem v funkc
 • Zgodovina pasarstva na slovenskem štajerskem in problem sodobnega stila v obrti
  Tratnik Dora:
  ZGODOVINA PASARSTVA NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM IN PROBLEM SODOBNEGA STILA V OBRTI
  Filozofska fakulteta

  Pasarstvo je danes manj znana in počasi izumirajoča obrt, ki se ukvarja z oblikovanjem neplemenitih kovin. V preteklosti je sodilo med pomembne obrtne panoge. Danes je delujočih pasarskih delavnic zelo malo. Ena izmed njih je pasarska delavnica Tratnik, na Orožnov
 • Pomen inspiracije in duhovnosti v vizionarski umetnosti: možni koncepti med sodobnimi slovenskimi umetniki
  Pratnekar Dona:
  POMEN INSPIRACIJE IN DUHOVNOSTI V VIZIONARSKI UMETNOSTI: MOŽNI KONCEPTI MED SODOBNIMI SLOVENSKIMI UMETNIKI
  Filozofska fakulteta

  Sfero vizionarskega srečujemo na mnogih področjih človeškega bivanja, od znanosti do politike in ne le v umetniškem in duhovnem kontekstu. Vizionarsko slikarstvo in umetniško gibanje se v svojem delovanju gibljeta preko vseh teh sfer,
 • Mednarodni kiparski simpozij Forma prima Krapina (Hrvaška)
  Majcen Kristina:
  MEDNARODNI KIPARSKI SIMPOZIJ FORMA PRIMA KRAPINA (HRVAŠKA)
  Filozofska fakulteta

  Diplomska naloga se posveča Mednarodnemu kiparskemu simpoziju Forma prima Krapina, ki jev obdobju med letoma 1976 in 1982 vsakoletno potekal na hribu Josipovac zraven Muzeja krapinskih neandertalcev v mestu Krapina na Hrvaškem. V uvodnem delu diplomske naloge bom na kratko predstav
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici : (študija primera)
  Besal Tina:
  ANALIZA PARAMETROV DELOVNEGA OKOLJA V ORTOTIČNI IN PROTETIČNI DELAVNICI : (ŠTUDIJA PRIMERA)
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Hiter razvoj področja ortotike in protetike in uporaba novih materialov in postopkov izdelave lahko privede tudi do novih tveganj za zdravje delavcev v ortotičnih in protetičnih delavnicah. Namen: S pomočjo meritev fizikalnih in kemičnih parametr
 • Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov
  Grahek Sara:
  TOPLOTNA PREVODNOST IN PREPUSTNOST ZA VODNO PARO ORTOTIČNIH MATERIALOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Pri izbiri materialov za izdelavo pripomočkov v ortotiki in protetiki je potrebno upoštevati nekatere njihove osnovne in predelovalne lastnosti. Lastnosti ortotičnih materialov, ki med drugim vplivata na kvaliteto pacientovega življenja, sta toplotna prevodnost in p
 • Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI.
  Pogačnik Rok:
  TEOLOGIJA LITURGIJE PRI JOSEPHU RATZINGERJU / BENEDIKTU XVI.
  Teološka fakulteta

  V magistrskem delu poskušamo predstaviti teologijo liturgije Josepha Ratzingerja / Benedikta XVI. Bogoslužno življenje Cerkve ima v vseh obdobjih njegovega življenja zanj osrednje mesto in predstavlja življenjski prostor njegove vere. K témi se vedno vrača ne le kot teolog, ampak tud
 • Testiranje gibljivosti košarkarjev s pomočjo modificirane FMS metode
  Sirnik Matic:
  TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE
  Fakulteta za šport

  Gibljivost je v današnjem vrhunskem športu, med drugim tudi v košarki, pomembna gibalna sposobnost, ki v povezavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi športniku omogoča boljšo gibalno učinkovitost, optimalno tehniko gibanja, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb in psihofizično
 • Vpliv vadbe Nirvana Fitness na čas zadrževanja diha
  Kukovica Karla Marija:
  VPLIV VADBE NIRVANA FITNESS NA ČAS ZADRŽEVANJA DIHA
  Fakulteta za šport

  Namen raziskave je bil analizirati vpliv skupinske vadbe Nirvana Fitness™ na zmožnost zadrževanja diha pred in po vadbi. Zanimala sta nas tudi vpliv športa oziroma telesne aktivnosti ter zdravja oziroma stresa na zadrževanje diha. V raziskavo smo vključili 40 žensk, starih od 19 do 6
 • Pomen vadbe za moč srednje zadnjične mišice
  Jošt Matija:
  POMEN VADBE ZA MOČ SREDNJE ZADNJIČNE MIŠICE
  Fakulteta za šport

  Srednja zadnjična mišica (v nadaljevanju SZM) sodi v skupino mišic medeničnega obroča. Nahaja se pod veliko zadnjično mišico, izvira z zunanje ploskve črevnice in se pripne na veliki obrtec. Glavna naloga mišice je odmik kolka. Druge naloge pa so še notranja in zunanja rotacija ter upogib in izteg kol
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (73090)
 2. Izvirni znanstveni članek (30599)
 3. Video in druga učna gradiva (21248)
 4. Ni določena (18119)
 5. Magistrsko delo (15779)
 6. Strokovni članek (5134)
 7. Pregledni znanstveni članek (3611)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2991)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2748)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2668)
 11. Doktorska disertacija (2662)
 12. Drugi članki ali sestavki (2100)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1288)
 14. Kratki znanstveni prispevek (822)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (787)
 16. Specialistično delo (709)
 17. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (577)
 18. Intervju (507)
 19. Znanstvena monografija (500)
 20. Predgovor, spremna beseda (485)
 21. Radijski ali TV dogodek (478)
 22. Poljudni članek (470)
 23. Elaborat, predštudija, študija (405)
 24. Raziskovalni podatki (358)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (357)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (351)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (345)
 28. Strokovna monografija (265)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (213)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (211)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 32. Druga izvedena dela (159)
 33. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (157)
 34. Prispevek na konferenci brez natisa (157)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (134)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (129)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Predavanje na tuji univerzi (93)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (92)
 42. Programska oprema (85)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (67)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (66)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (40)
 46. Umetniško delo (32)
 47. Razstava (25)
 48. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (22)
 49. Patent (22)
 50. Umetniški sestavek (21)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 52. Patentna prijava (17)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Umetniška poustvaritev (13)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (10)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse