188.853 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Preračun geometrije lopatice vetrne turbine in prenos v cad sistem
  Ščuri Igor:
  PRERAČUN GEOMETRIJE LOPATICE VETRNE TURBINE IN PRENOS V CAD SISTEM
  Fakulteta za energetiko

  Za magistersko nalogo smo izvedli proceduro za izračun geometrije lopatice vetrne turbine v Excelu. Izračun geometrije lopatice temelji na metodi »Blade element theory«, ki je del BEM metode. Razika med našo proceduro in omenejima metodama je le v tem, da je v omenjenih metod
 • Membranes from polysulfone/N,N-dimethylacetamide/water system
  Kaiser Vladimir, Stropnik Črtomir:
  MEMBRANES FROM POLYSULFONE/N,N-DIMETHYLACETAMIDE/WATER SYSTEM
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Polymeric membranes were prepared by the wet-phase separation method from solutions of different contents of polysulfone in N,N-dimethylacetamide; solutions were cast in different thickness before immersion into the pure water coagulation
 • Mednarodni standardi veličine in enote
  Glavič Peter:
  MEDNARODNI STANDARDI VELIČINE IN ENOTE
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  V prispevku so predstavljeni mednarodni standardi ISO 31 (Veličine in enote) z naslednjimi deli: ISO 31-0 (Splošna načela), ISO 31-1 (Prostor in čas), ISO 31-2 (Periodični in sorodni pojavi), ISO 31-3 (Mehanika), ISO 31-4 (Toplota), ISO 31-5 (Elektrika in magnetizem), ISO 31-8 (Fiz
 • High-resolution X-ray absorption spectrometry of atomic vapors
  Mihelič Andrej, Kodre Alojz, Arčon Iztok, Padežnik Gomilšek Jana:
  HIGH-RESOLUTION X-RAY ABSORPTION SPECTROMETRY OF ATOMIC VAPORS
  Fakulteta za strojništvo

  A measurement of an x-ray absorption spectrum of a monatomic sample yields pure atomic absorption essential for the EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) analysis in cases of a weak structural signal. A constructio
 • High resolution melting curve analysis for high-throughput SNP genotyping in IL23R gene and association of IL23R with Slovenian inflammatory bowel diseases patients
  Mitrovič Mitja, Potočnik Uroš:
  HIGH RESOLUTION MELTING CURVE ANALYSIS FOR HIGH-THROUGHPUT SNP GENOTYPING IN IL23R GENE AND ASSOCIATION OF IL23R WITH SLOVENIAN INFLAMMATORY BOWEL DISEASES PATIENTS
  Medicinska fakulteta

  Single nucleotide polymorphism (SNP) analysis is important tool in the studies of genetic factors associated with complex diseases and with genetically influenced
 • Forward osmosis in wastewater treatment processes
  Korenak Jasmina, Basu Subhankar, Balakrishnan Malini, Hélix-Nielsen Claus, Petrinić Irena:
  FORWARD OSMOSIS IN WASTEWATER TREATMENT PROCESSES
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  In recent years, membrane technology has been widely used in wastewater treatment and water purification. Membrane technology is simple to operate and produces very high quality water for human
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Strjevanje apnene injekcijske mešanice pri običajnem in omejenem dostopu ogljikovega dioksida
  Gorišek Matej:
  STRJEVANJE APNENE INJEKCIJSKE MEŠANICE PRI OBIČAJNEM IN OMEJENEM DOSTOPU OGLJIKOVEGA DIOKSIDA
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Namen diplomske naloge je bil spremljati potek karbonatizacije in mehanskih lastnosti vzorcev apnene injekcijske mešanice. Apneno injekcijsko mešanico izbrane sestave smo vgradili v standardne kalupe z dimenzijami 40 mm x 40 mm x
 • Zasnova informacijske rešitve za oddaljeno zdravstveno oskrbo in socialno varstvo starostnikov v Sloveniji
  SIMEUNOVIĆ DJUKIĆ VASILIJE:
  ZASNOVA INFORMACIJSKE REŠITVE ZA ODDALJENO ZDRAVSTVENO OSKRBO IN SOCIALNO VARSTVO STAROSTNIKOV V SLOVENIJI
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Staranje prebivalstva predstavlja enega največjih izzivov današnje družbe. Posledice čutimo na številnih področjih, še posebej pa v zdravstvu in na področju sociale. Zbolevanje se namreč s starostjo nag
 • INTEGRACIJA MULTI-SENZORSKIH NAPRAV V OKVIRU PAMETNEGA DOMA
  PODGORŠEK LUKA:
  INTEGRACIJA MULTI-SENZORSKIH NAPRAV V OKVIRU PAMETNEGA DOMA
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Internet stvari predstavlja pomemben element četrte industrijske revolucije. Na voljo so številni senzorji, aktuatorji in druge naprave, ki so posredno ali neposredno dostopne preko interneta in so zmožne pošiljanja, prejemanja in procesiranja podatkov. Realiza
 • Socialne in teniške značilnosti rekreativnih igralcev tenisa v Sloveniji
  Deržek Jošt:
  SOCIALNE IN TENIŠKE ZNAČILNOSTI REKREATIVNIH IGRALCEV TENISA V SLOVENIJI
  Fakulteta za šport

  Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšne so socialne in teniške značilnosti povprečnega slovenskega rekreativnega igralca tenisa. Podrobneje nas je zanimal socialni status, zastopanost spolov pri udejstvovanju v igranju tenisa ter kakšni so motivi za začetek igranja
 • Sodelujoči roboti
  ZORE ALEŠ:
  SODELUJOČI ROBOTI
  Fakulteta za elektrotehniko

  V zadnjem desetletju je bilo namenjeno veliko poudarka varnosti človeka v bližini industrijskega robota. Rezultat raziskovanj so sodelujoči roboti, ki s svojimi lastnostmi omogočajo sodelovanje s človekom. Ne predstavljajo velikega tveganja tudi, če se človek nahaja v njihovem delovnem območju. Tveganje poškodbe se zmanj
 • Problem sprejetja evangelija postmoderne mladine
  Ališič Denis:
  PROBLEM SPREJETJA EVANGELIJA POSTMODERNE MLADINE
  Teološka fakulteta
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (71954)
 2. Izvirni znanstveni članek (31834)
 3. Video in druga učna gradiva (20815)
 4. Ni določena (18028)
 5. Magistrsko delo (14528)
 6. Strokovni članek (5200)
 7. Pregledni znanstveni članek (3607)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3054)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2906)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2866)
 11. Doktorska disertacija (2653)
 12. Drugi članki ali sestavki (2293)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1353)
 14. Elaborat, predštudija, študija (883)
 15. Kratki znanstveni prispevek (829)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (801)
 17. Specialistično delo (701)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (606)
 19. Znanstvena monografija (508)
 20. Intervju (506)
 21. Predgovor, spremna beseda (489)
 22. Poljudni članek (484)
 23. Radijski ali TV dogodek (475)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (385)
 25. Raziskovalni podatki (358)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (358)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (352)
 28. Strokovna monografija (289)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (217)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (215)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (184)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (161)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (161)
 34. Druga izvedena dela (151)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (139)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (94)
 41. Predavanje na tuji univerzi (93)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (87)
 43. Programska oprema (85)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (71)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (38)
 46. Umetniško delo (32)
 47. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 48. Patent (25)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 50. Umetniški sestavek (21)
 51. Razstava (18)
 52. Patentna prijava (17)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 54. Umetniška poustvaritev (13)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse