241.364 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Raziskava možnosti priprave betonskih mešanic iz granodioritnega agregata
  Horjak Jasmina:
  RAZISKAVA MOŽNOSTI PRIPRAVE BETONSKIH MEŠANIC IZ GRANODIORITNEGA AGREGATA
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Beton, kot eden izmed temeljnih in najpogosteje uporabljanih gradbenih materialov, je sestavljen iz mešanice agregata, vode in cementa. Po sušenju beton doseže veliko trdnost in trdoto. Trdnost betona je odvisna več dejavnikov
 • Povezanost dispozicijskega optimizma in pozitivnih pričakovanj glede zdravljenja z okrevanjem pri srčno žilnih obolenjih
  Mikl Nina:
  POVEZANOST DISPOZICIJSKEGA OPTIMIZMA IN POZITIVNIH PRIČAKOVANJ GLEDE ZDRAVLJENJA Z OKREVANJEM PRI SRČNO ŽILNIH OBOLENJIH
  Filozofska fakulteta

  Bolezni srca in ožilja so v razvitem delu sveta in v Sloveniji že desetletja najpogostejši vzrok obolelosti in umrljivosti odraslih. Kljub temu da trend pojavnosti srčno žilnih bolezni v Sloveniji v zadnjih desetletjih pada, o
 • Stili učenja pri izobraževanju odraslih
  Hojak Nina:
  STILI UČENJA PRI IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
  Filozofska fakulteta

  V nalogi z naslovom Stili učenja pri izobraževanju odraslih, opisujemo učne stile, izobraževanje odraslih, podrobneje pa smo opisali potek razvoja učnega stila pri odraslih in na to, kako osebnostna rast vpliva na njihov razvoj učnega stila. V empiričnem delu je sodelovalo 93 anketirancev, ki so vključeni
 • Razvoj in analiza frit za emajliranje aluminijevih zlitin
  Bukovec Mitja:
  RAZVOJ IN ANALIZA FRIT ZA EMAJLIRANJE ALUMINIJEVIH ZLITIN
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Doktorska raziskava je temeljila na razvoju frit za emajliranje aluminijevih zlitin, saj je uporaba zlitin zaradi njihove nizke cene, nizke gostote in odlične trdnosti vedno večja. Tako se aluminijeve zlitine uporabljajo v različnih panogah, vendar je njihova up
 • Doživljanje izgube po možganski poškodbi
  Rojnik Ema:
  DOŽIVLJANJE IZGUBE PO MOŽGANSKI POŠKODBI
  Filozofska fakulteta

  Možganska poškodba predstavlja pomemben dogodek v posameznikovem življenju, saj vpliva na vsa področja njegovega delovanja, posledice pa so lahko obsežne in dolgotrajne. Po poškodbi se pacient in njegova okolica srečujeta z velikimi spremembami ter izgubami predhodnih lastnosti in sposobnosti. V raziskav
 • Predporodna depresija in nezadovoljstvo s porodom kot dejavnika tveganja poporodne depresije
  Prah Ajda:
  PREDPORODNA DEPRESIJA IN NEZADOVOLJSTVO S PORODOM KOT DEJAVNIKA TVEGANJA POPORODNE DEPRESIJE
  Filozofska fakulteta

  Ozadje: Poporodna depresija je razpoloženjska motnja, za katero trpi skoraj 20 % slovenskih otročnic. Predporodna depresija je eden izmed najpogosteje omenjenih in najmočnejših napovednikov poporodne depresije. Nekaj študij prepoznava tudi nezadovoljstvo
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Paradoksi pametnih skupnosti
  PARADOKSI PAMETNIH SKUPNOSTI
  Univerza v Novi Gorici
 • Zofka Kveder
  Mihurko Poniž Katja:
  ZOFKA KVEDER
  Univerza v Novi Gorici
 • Long-term ozone data analysis
  Butković Vjera, Cvitaš Tomislav, Džepina Katja, Kezele Nenad, Klasinc Leo:
  LONG-TERM OZONE DATA ANALYSIS
  Univerza v Novi Gorici

  Various approaches to the analysis of 10-year continuous ozone monitoring from the EUROTRAC-TOR network station Puntijarka near Zagreb are reported. The site has a rural character (45.90degrees N; 15.97degrees E, 980 m a.s.l.) and is representative of
 • Characterization of ambient aerosols in Mexico City during the MCMA-2003 campaign with aerosol mass spectrometry
  Salcedo Dara, Onasch T. B., Džepina Katja, Canagaratna M. R., Zhang Qi, Huffman J. A., DeCarlo P. F., Jayne J., Mortimer P., Worsnop D.:
  CHARACTERIZATION OF AMBIENT AEROSOLS IN MEXICO CITY DURING THE MCMA-2003 CAMPAIGN WITH AEROSOL MASS SPECTROMETRY
  Univerza v Novi Gorici

  An Aerodyne Aerosol Mass Spectrometer (AMS) was deployed at the CENICA Supersite, during the Mexico City M
 • Sources and transformations of particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in Mexico City
  Marr L. C., Džepina Katja, Jimenez Jose L., Reisen F., Bethel H. L., Arey Janet, Gaffney J. S., Marley N. A., Molina Luisa T., Molina Mario J.:
  SOURCES AND TRANSFORMATIONS OF PARTICLE-BOUND POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN MEXICO CITY
  Univerza v Novi Gorici

  Understanding sources, concentrations, and transformations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the atmospher
 • Secondary organic aerosol formation from anthropogenic air pollution
  Volkamer Rainer, Jimenez Jose L., San Martini F. M., Džepina Katja, Zhang Q., Salcedo Dara, Molina Luisa T., Worsnop D.:
  SECONDARY ORGANIC AEROSOL FORMATION FROM ANTHROPOGENIC AIR POLLUTION
  Univerza v Novi Gorici

  The atmospheric chemistry of volatile organic compounds (VOCs) in urban areas results in the formation of 'photochemical smog', including secondary organic aerosol (S
 1. Diplomsko delo (100256)
 2. Izvirni znanstveni članek (35373)
 3. Magistrsko delo (32936)
 4. Video in druga učna gradiva (22360)
 5. Ni določena (12467)
 6. Strokovni članek (5285)
 7. Doktorska disertacija (4362)
 8. Pregledni znanstveni članek (3398)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3143)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2974)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2709)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1700)
 13. Drugi članki ali sestavki (1587)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1478)
 15. Elaborat, predštudija, študija (912)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (726)
 17. Specialistično delo (725)
 18. Kratki znanstveni prispevek (707)
 19. Poljudni članek (653)
 20. Raziskovalni podatki (630)
 21. Predgovor, spremna beseda (571)
 22. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (552)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (530)
 24. Znanstvena monografija (511)
 25. Intervju (425)
 26. Radijski ali TV dogodek (402)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (339)
 28. Strokovna monografija (327)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (315)
 30. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (300)
 31. Druga izvedena dela (284)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (245)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (242)
 34. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (234)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (203)
 36. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (181)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (165)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (162)
 39. Predavanje na tuji univerzi (155)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (107)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (91)
 42. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 43. Radijska ali televizijska oddaja (86)
 44. Razstava (76)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (70)
 46. Programska oprema (69)
 47. Umetniško delo (43)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Patent (26)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 52. Katalog razstave (20)
 53. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (17)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (17)
 55. Patentna prijava (16)
 56. Umetniška poustvaritev (16)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (5)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse