202.404 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Psihološki profil teroristov
  Mihelič Tina:
  PSIHOLOŠKI PROFIL TERORISTOV
  Fakulteta za varnostne vede

  Diplomsko delo se osredotoča na ugotavljanje psihološkega profila teroristov in iskanje morebitne povezave med duševnimi boleznimi in teroristično dejavnostjo. Teroristi so posamezniki oziroma člani terorističnih skupin, ki za svoje ideološke, politične, revolucionarne ali verske cilje uporabljajo nasilje p
 • Davčne oaze, davčna konkurenca in izpad davčnih prihodkov
  Vrhovšek Gregor:
  DAVČNE OAZE, DAVČNA KONKURENCA IN IZPAD DAVČNIH PRIHODKOV
  Filozofska fakulteta

  Magistrsko delo se na podlagi analize znanstvene in strokovne literature ukvarja z analizo metod izkoriščanja davčnih ugodnosti v davčnih oazah s strani pravnih in fizičnih oseb ter z družbenimi stroški takšnega delovanja. Študija primera davčnega izogibanja korporacije Google je sl
 • Ogrevanje enostanovanjske hiše z različnimi viri toplote
  Hrovat Luka:
  OGREVANJE ENOSTANOVANJSKE HIŠE Z RAZLIČNIMI VIRI TOPLOTE
  Fakulteta za energetiko

  Diplomsko delo predstavlja pregled tehnologij, namenjenih ogrevanju sodobnih eno- ali večstanovanjskih zgradb, s poudarkom na sistemu centralnega ogrevanja z vodo. Podani so opisi posameznih ogrevalnih naprav, komponente, delovanje ter viri toplote, ki jih je možno koristiti. V drug
 • Vloga športa v družini predšolskega otroka
  Kostrevc Anja:
  VLOGA ŠPORTA V DRUŽINI PREDŠOLSKEGA OTROKA
  Pedagoška fakulteta

  Diplomsko delo obravnava vlogo športa v družini predšolskega otroka. V teoretičnem delu smo se ukvarjali z družino, njenim bistvom, njenimi nalogami in vlogo, ki je ključnega pomena pri oblikovanju otrokovih izkušenj, navad ter vrednot, tudi pri športnem udejstvovanju. Vsebina diplomske naloge se
 • Likovni portfolio v vrtcu otona župančiča slovenska bistrica
  Šega Špela:
  LIKOVNI PORTFOLIO V VRTCU OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA
  Pedagoška fakulteta

  Diplomsko delo z naslovom Likovni portfolio v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, kaj je to portfolio, likovna področja, ki se pojavljajo v likovnih map
 • Uporaba metod za socialno-emocionalni razvoj otrok v prvem in drugem starostnem obdobju
  Purgaj Metka:
  UPORABA METOD ZA SOCIALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ OTROK V PRVEM IN DRUGEM STAROSTNEM OBDOBJU
  Pedagoška fakulteta

  Socialni in emocionalni razvoj otroka sta ključnega pomena za njegov vsestranski razvoj. Cilje za razvoj tega področja zasledimo tudi v Kurikulumu za vrtce, kjer je opredeljen v področju dejavnosti družbe. V diplomskem delu smo se najprej posvetili socialne
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Meje reprezentacije / Poskusi v pripovedništvu
  Kumar Voranc:
  MEJE REPREZENTACIJE / POSKUSI V PRIPOVEDNIŠTVU
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Izhodišče magistrske naloge je "branje" in natančna analiza izbranih besedil, ki segajo na različna področja: od estetike, psihoanalize in semiologije do politike, v katerih je mogoče spremljati vprašanja in probleme reprezentacije. Cilj naloge je v primerjavi z
 • Uporaba računalniške animacije pri digitalnem pripovedovanju zgodb
  MURN MAJA:
  UPORABA RAČUNALNIŠKE ANIMACIJE PRI DIGITALNEM PRIPOVEDOVANJU ZGODB
  Fakulteta za elektrotehniko

  Diplomsko delo obravnava digitalno pripovedovanje zgodb pri pouku, kjer se bolj natančno v določenem poglavju posvetimo multimedijski podpori učiteljem in vzgojiteljem. Cilj diplomske naloge je pregledati različna orodja in tehnike, ki so primerna za uporabo računalniške a
 • PRAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI S POUDARKOM NA ANALIZI VOLITEV V OBČINI DOMŽALE V LETIH 2006, 2010 IN 2014
  BURJA MARUŠA:
  PRAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI S POUDARKOM NA ANALIZI VOLITEV V OBČINI DOMŽALE V LETIH 2006, 2010 IN 2014
  Fakulteta za upravo

  Lokalna samouprava in njen nastanek segata daleč nazaj v zgodovino. Prve oblike lahko najdemo v 12. stoletju, ko so kralji in plemiči mestom podeljevali pravni položaj oziroma status svobodnih mest. V 19. stoletju je bila
 • Distributed control with rationally bounded agents in cyber-physical production systems
  Vrabič Rok, Kozjek Dominik, Malus Andreja, Zaletelj Viktor, Butala Peter:
  DISTRIBUTED CONTROL WITH RATIONALLY BOUNDED AGENTS IN CYBER-PHYSICAL PRODUCTION SYSTEMS
  Fakulteta za strojništvo

  Cyber-physical production systems are transforming traditional, hierarchical control structures into distributed ones in which the elements offer and consume services with a high degree of au
 • Interpretative identification of the faulty conditions in a cyclic manufacturing process
  Kozjek Dominik, Vrabič Rok, Kralj David, Butala Peter:
  INTERPRETATIVE IDENTIFICATION OF THE FAULTY CONDITIONS IN A CYCLIC MANUFACTURING PROCESS
  Fakulteta za strojništvo

  The intensive development of information and communication technologies in recent years has led to an increase in data size and complexity. Conventional approaches, with associated methods of analysis based on
 • Identifying the business and social networks in the domain of production by merging the data from heterogeneous internet sources
  Kozjek Dominik, Vrabič Rok, Eržen Gregor, Butala Peter:
  IDENTIFYING THE BUSINESS AND SOCIAL NETWORKS IN THE DOMAIN OF PRODUCTION BY MERGING THE DATA FROM HETEROGENEOUS INTERNET SOURCES
  Fakulteta za strojništvo

  People, companies, and institutions form networks as part of their technical, economic, and social activities. As a consequence, these networks have an influence on how
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (77533)
 2. Izvirni znanstveni članek (32286)
 3. Video in druga učna gradiva (22183)
 4. Ni določena (19270)
 5. Magistrsko delo (18760)
 6. Strokovni članek (5298)
 7. Pregledni znanstveni članek (3721)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3068)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2978)
 10. Doktorska disertacija (2973)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2890)
 12. Drugi članki ali sestavki (2186)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1397)
 14. Elaborat, predštudija, študija (896)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (861)
 16. Kratki znanstveni prispevek (841)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (610)
 19. Predgovor, spremna beseda (531)
 20. Intervju (526)
 21. Znanstvena monografija (523)
 22. Poljudni članek (523)
 23. Radijski ali TV dogodek (499)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (395)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (374)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (367)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (301)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (226)
 31. Druga izvedena dela (196)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (193)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (168)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (137)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (118)
 38. Predavanje na tuji univerzi (115)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 40. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (95)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (89)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (78)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (43)
 46. Razstava (40)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Patent (27)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 52. Patentna prijava (21)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse