210.698 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Odkrivanje bioloških označevalcev s pomočjo orodij metabolomike, z namenom zgodnjega odkrivanja oblik raka pri ženskah
  Kozar Nejc:
  ODKRIVANJE BIOLOŠKIH OZNAČEVALCEV S POMOČJO ORODIJ METABOLOMIKE, Z NAMENOM ZGODNJEGA ODKRIVANJA OBLIK RAKA PRI ŽENSKAH
  Medicinska fakulteta

  Izhodišče Rak je ena izmed najtežjih boleznih z visoko smrtnostjo v svetovnem merilu. Kljub številnim znanstvenim odkritjem v zadnjih desetletjih, še vedno obstaja veliko neznank, kar otežuje uspešno zdravljenje. Ključnega pom
 • Intenzivnejše neoadjuvantno zdravljenje lokalno napredovalnega raka danke
  Golo Danijela:
  INTENZIVNEJŠE NEOADJUVANTNO ZDRAVLJENJE LOKALNO NAPREDOVALNEGA RAKA DANKE
  Medicinska fakulteta

  Izhodišče in namen Z namenom izboljšanja učinkovitosti zdravljenja lokalno napredovalega raka danke (LNRD) smo okrepili neoadjuvantni del z umestitvijo treh krogov sicer adjuvantne kemoterapije kot en indukcijski in dva konsolidacijska kroga. Materiali in metode M
 • Analiza zavzetosti zaposlenih v finančnem sektorju
  Hočevar Tea:
  ANALIZA ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH V FINANČNEM SEKTORJU
  Fakulteta za organizacijske vede

  Delovna zavzetost ali zavzetost zaposlenih je nov model ocenjevanja, ovrednotenja ali upravljanja s kadri na delovnih mestih. Podjetja vse več pozornosti namenjajo ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih, malo pa je bilo opravljenih raziskav na temo zavzetosti zaposlenih v delovnih ok
 • Sledenje mobilnim napravam v manjšem logističnem podjetju
  Barle Danilo:
  SLEDENJE MOBILNIM NAPRAVAM V MANJŠEM LOGISTIČNEM PODJETJU
  Fakulteta za organizacijske vede

  Zaradi velikega števila logističnih podjetji, ter s tem precejšne konkurence je za obstoj podjetja prilagodljivost in iznajdljivost ključnega pomena. Z uporabo sodobne tehnologije se moţnosti za napredek in izboljšave zelo povečajo. V aplikacijah za sledenje mobilnih napra
 • Pravni izzivi vozil brez voznikov v Evropski uniji
  Smogavec Sergeja:
  PRAVNI IZZIVI VOZIL BREZ VOZNIKOV V EVROPSKI UNIJI
  Pravna fakulteta

  Diplomska naloga obravnava tematiko avtomatiziranih vozil, ki bodo spremenila transport, kot ga poznamo danes. Do leta 2020 bi naj bilo že mnogo avtomatiziranih vozil na naših cestah. Vozila brez voznika se zanašajo na GPS sistem, ki zaznava lokacijo vozila, laserje, ki zaznavajo okolico okol
 • Izziv Uberja za delovno pravna razmerja v Evropski uniji
  Temlin Urška:
  IZZIV UBERJA ZA DELOVNO PRAVNA RAZMERJA V EVROPSKI UNIJI
  Pravna fakulteta

  Diplomsko delo obravnava digitalno platformo Uber, ki deluje kot posrednik med vozniki ter med uporabniki, ki potrebujejo prevoz. Predstavlja nove zaposlitvene možnosti osebam, ki bi rade zaslužile vir dohodka kot opravljanje izključno te storitve ali pa kot dodatni vir finančnih sredstev.
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (79421)
 2. Izvirni znanstveni članek (59207)
 3. Ni določena (25609)
 4. Video in druga učna gradiva (22502)
 5. Magistrsko delo (20416)
 6. Strokovni članek (6331)
 7. Pregledni znanstveni članek (4612)
 8. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3758)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3749)
 10. Doktorska disertacija (3101)
 11. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3075)
 12. Drugi članki ali sestavki (2744)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1422)
 14. Kratki znanstveni prispevek (1360)
 15. Intervju (949)
 16. Elaborat, predštudija, študija (898)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (870)
 18. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (862)
 19. Specialistično delo (712)
 20. Predgovor, spremna beseda (673)
 21. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (622)
 22. Znanstvena monografija (611)
 23. Poljudni članek (543)
 24. Radijski ali TV dogodek (493)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (409)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (394)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (306)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (228)
 31. Druga izvedena dela (202)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (195)
 33. Bibliografija, kazalo ipd. (192)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 35. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (170)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (136)
 38. Predavanje na tuji univerzi (120)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (88)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (81)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (45)
 46. Razstava (41)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (31)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (25)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse