181.563 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Tehnični in ekonomski del vrednotenja investicije v izgradnjo male hidroelektrarne Belca II
  Papić Žiga:
  TEHNIČNI IN EKONOMSKI DEL VREDNOTENJA INVESTICIJE V IZGRADNJO MALE HIDROELEKTRARNE BELCA II
  Fakulteta za energetiko

  Magistrsko delo obravnava tehnični in ekonomski del vrednotenja investicije v izgradnjo male hidroelektrarne. Tako je cilj magistrskega dela ugotoviti, ali ima reka Belca dovolj energetskega potenciala za investicijo v izgradnjo male hidroelektrarne.
 • Algoritmi minimalnega vpetega drevesa v vsakdanjem življenju
  Gajić Marija:
  ALGORITMI MINIMALNEGA VPETEGA DREVESA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V zaključni projketni nalogi je opisano minimalno vpeto drevo in načini iskanja minimalnega vpetega drevesa v grafu. Predstavljeni in analizirani so trije algoritmi in sicer Primov, Kruskalov in Boruvkin algoritem. Podrobneje so predstavljene tud
 • Izračun investicije v premično hidroelektrarno z Bankijevo turbino na stari strugi reke Drave
  Sušek Rok:
  IZRAČUN INVESTICIJE V PREMIČNO HIDROELEKTRARNO Z BANKIJEVO TURBINO NA STARI STRUGI REKE DRAVE
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Cilj projektne naloge je pregledati razmere na stari strugi reke Drave in ugotoviti čim boljšo možnost za gradnjo hidroelektrarne, glede na to kaj tržišče trenutno ponuja. Nato izračunati tehnični in finančni del te
 • Analiza aktivnosti starostnikov za kvalitetno in varno staranje
  Jurančič Nadja:
  ANALIZA AKTIVNOSTI STAROSTNIKOV ZA KVALITETNO IN VARNO STARANJE
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Namen naloge je preučiti in določiti vsakodnevne aktivnosti starostnikov, ki bi nam lahko omogočile lažje osnove za alarm oziroma pomagale oblikovati tehnološke rešitve zaznavanja aktivnosti starostnikov na daljavo. V nalogi predstavimo sta
 • Načrtovanje in izdelava sistema za nadzorovano preoblikovanje optičnega vlakna z uporabo CO2 laserja
  Radoslovnik Benjamin:
  NAČRTOVANJE IN IZDELAVA SISTEMA ZA NADZOROVANO PREOBLIKOVANJE OPTIČNEGA VLAKNA Z UPORABO CO2 LASERJA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Optična vlakna se zaradi svojih lastnosti, za prenos svetlobnega valovanja, uporabljajo v mnogih napravah in sistemih. Pri določenih aplikacijah je potrebna interakcija med poljem in okolico, ki jo
 • Tehnološki park Stara vas
  Rošer Simona:
  TEHNOLOŠKI PARK STARA VAS
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Mlado modernistično mesto se je z naglim razvojem razvilo v gospodarsko uspešnejše mesto v Sloveniji. Izgradnjo mesta po drugi svetovni vojni jasno prikazujeta prometna shema in coning mesta. Prehiter razvoj pa se odraža v kvaliteti bivanja v visokih blokih in prenatrpanih me
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Krdelo volkov: modeliranje in simulacija skupinskega plenjenja
  GORIŠEK MITJA:
  KRDELO VOLKOV: MODELIRANJE IN SIMULACIJA SKUPINSKEGA PLENJENJA
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Lov in gibanje živali v večjem številu je zelo zanimiv fenomen, ki ga opazujemo že tisočletja. Preučevanje tehnik plenjenja in gibanja sega v dobo pračloveka, kjer je sam človek poustvarjal tehnike, ki jih je osvojil z opazovanjem živali pri lovu. Da bi poveč
 • Sistem za daljinski klic na pomoč v domu starejših
  HOFMAN DOMEN:
  SISTEM ZA DALJINSKI KLIC NA POMOČ V DOMU STAREJŠIH
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V diplomski nalogi je opisan proces načrtovanja in izdelave sistema daljinskega klica na pomoč, ki je primeren za vgradnjo v domu starejših. Tak sistem omogoča varovancem, da s gumbom oziroma sprožilcem daljinsko opozorijo zdravstveno osebje, da potrebujejo pomoč. Ti alar
 • Generiranje slovenskih besednih oblik s pomočjo strojnega učenja
  REJC ROK:
  GENERIRANJE SLOVENSKIH BESEDNIH OBLIK S POMOČJO STROJNEGA UČENJA
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Sloleks je leksikon besednih oblik, ki v strukturirani bazi podatkov vsebuje slovenske besede in njihove pregibne oblike, skupaj z informacijo, v katero besedno vrsto spadajo in kakšne so njihove oblikoskladenjske lastnosti. Zaradi stalnega spreminjanja jezika t
 • Krmiljenje ogrevanja z vgrajenim sistemom
  HRIBAR ANŽE:
  KRMILJENJE OGREVANJA Z VGRAJENIM SISTEMOM
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V diplomski nalogi se načrtuje in implementira prototip naprave, ki rešuje problem poganjanja obtočnih črpalk v starejših ogrevalnih sistemih, kateri so brez krmilne elektronike. Elektronsko krmiljenje se potrebuje tam, kjer mora več različnih sklopov – toplotna črpalka in centraln
 • Računalniški sistem za nadzor in upravljanje akvarija
  HITI KLEMEN:
  RAČUNALNIŠKI SISTEM ZA NADZOR IN UPRAVLJANJE AKVARIJA
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Cilj diplomske naloge je razviti računalniški sistem za nadzor in upravljanje akvarija. Sistem smo razdelili na dva dela. Prvi temelji na mikroračunalniku Raspberry Pi in skrbi za samodejno odmerjanje hranil, nadzoruje preostale količine hranil, barvni prikaz le-teh z L
 • Lokalni razpoznavalnik govora za Android
  STARIČ DAVID:
  LOKALNI RAZPOZNAVALNIK GOVORA ZA ANDROID
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Kljub velikem tehnološkem napredku, smo za učinkovito uporabo računalnikov še vedno primorani uporabljati enostavne načine vnašanja ukazov. Ko pa se prestavimo v svet mobilnih naprav nivo interakcije sunkovito zraste. Veliko uporabnikov mobilnih naprav bi želelo uporabljati zvočne
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (70935)
 2. Izvirni znanstveni članek (30329)
 3. Video in druga učna gradiva (20447)
 4. Ni določena (13474)
 5. Magistrsko delo (12944)
 6. Strokovni članek (5162)
 7. Pregledni znanstveni članek (3501)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2978)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2859)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2849)
 11. Doktorska disertacija (2600)
 12. Drugi članki ali sestavki (2271)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1386)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (778)
 15. Kratki znanstveni prispevek (778)
 16. Poljudni članek (742)
 17. Specialistično delo (700)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (579)
 19. Znanstvena monografija (499)
 20. Intervju (496)
 21. Radijski ali TV dogodek (491)
 22. Predgovor, spremna beseda (478)
 23. Elaborat, predštudija, študija (390)
 24. Raziskovalni podatki ali korpusi (357)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (353)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (348)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (334)
 28. Strokovna monografija (260)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (221)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (211)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (169)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (160)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (157)
 34. Druga izvedena dela (146)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (134)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (129)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 41. Programska oprema (86)
 42. Predavanje na tuji univerzi (85)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (84)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (66)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (36)
 46. Umetniško delo (29)
 47. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 48. Patent (24)
 49. Umetniški sestavek (21)
 50. Razstava (18)
 51. Patentna prijava (17)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Umetniška poustvaritev (12)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (10)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse