210.542 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Zadovoljstvo zaposlenih z njihovim ekonomskim položajem v malih podjetjih v podravski regiji
  Pignar Nina:
  ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z NJIHOVIM EKONOMSKIM POLOŽAJEM V MALIH PODJETJIH V PODRAVSKI REGIJI
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Mala podjetja v Sloveniji predstavljajo pomembno vlogo, saj večinski delež vseh podjetij v državi pripada njim. Postajajo močna in uspešna tudi na nacionalnih ravneh gospodarstva. V zadnjih letih se njihovo število povečuje, kar predstavlja o
 • Marketing destinacij na YouTubu - znamčenje in zgodbarjenje
  Alegro Tjaša:
  MARKETING DESTINACIJ NA YOUTUBU - ZNAMČENJE IN ZGODBARJENJE
  Fakulteta za turizem

  V zadnjih letih različna socialna omrežja pomembno dopolnjujejo tradicionalne oblike marketinških kanalov turistične promocije. YouTube velja za enega izmed najvplivnejših socialnih medijev in podpira tudi vizualno vsebino, ki lahko pozitivno vpliva na ustvarjanje podobe destinacije
 • Analiza učinkov turističnih satelitskih računov v Sloveniji in na njenih največjih turističnih trgih
  Nerad Aljaž:
  ANALIZA UČINKOV TURISTIČNIH SATELITSKIH RAČUNOV V SLOVENIJI IN NA NJENIH NAJVEČJIH TURISTIČNIH TRGIH
  Fakulteta za turizem

  Turizem je hitro rastoča gospodarska panoga, ki je prisotna v vseh državah po svetu. Zaradi hitre rasti obsega turizma je zelo pomembno njegovo natančno spremljanje v obliki statističnega merjenja. Posledica prej omenjenega trenda je, da se v z
 • Uporabnost storitve »car-sharing« za tuje poslovne goste v Sloveniji
  Žemva Janina:
  UPORABNOST STORITVE »CAR-SHARING« ZA TUJE POSLOVNE GOSTE V SLOVENIJI
  Fakulteta za turizem

  »Car-sharing« je storitev samopostrežne kratkotrajne souporabe avtomobila brez lastništva na vnaprej določenih lokacijah za prevoz od točke A do točke B. Gre za primer delitvene ekonomije, kjer izhodišče ni lastništvo avtomobila, temveč dostop do storitve, s čimer je deljeno
 • Strokovno izrazje v razstavnih katalogih Umetnostne galerije Maribor
  Ocvirk Vesna:
  STROKOVNO IZRAZJE V RAZSTAVNIH KATALOGIH UMETNOSTNE GALERIJE MARIBOR
  Filozofska fakulteta

  Pogosto se srečamo z razstavnim katalogom, ki je del umetnostnozgodovinske stroke. Zdi se, da je slovenščina kot strokovni jezik v nevarnosti, da bi ga izpodrinila angleščina. Za pomanjkanjem strokovnega slovenskega izrazja pa trpi tudi umetnostna zgodovina. Stroka še vedno
 • Baročna sakralna arhitektura in oprema v župniji Sevnica
  Ocvirk Vesna:
  BAROČNA SAKRALNA ARHITEKTURA IN OPREMA V ŽUPNIJI SEVNICA
  Filozofska fakulteta

  Predmet pričujočega magistrskega dela je baročna sakralna arhitektura in oprema v župniji Sevnica, ki je največja župnija po številu cerkva v celjski škofiji, saj šteje poleg župnijske cerkve še trinajst podružničnih cerkva. Ker je zelo malo strokovne literature o omenjeni župniji in nj
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (79421)
 2. Izvirni znanstveni članek (51207)
 3. Ni določena (25287)
 4. Video in druga učna gradiva (22428)
 5. Magistrsko delo (20417)
 6. Strokovni članek (6131)
 7. Pregledni znanstveni članek (4362)
 8. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3524)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3508)
 10. Doktorska disertacija (3101)
 11. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3075)
 12. Drugi članki ali sestavki (2594)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1422)
 14. Kratki znanstveni prispevek (1210)
 15. Elaborat, predštudija, študija (898)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (870)
 17. Intervju (824)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (712)
 20. Predgovor, spremna beseda (648)
 21. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (622)
 22. Znanstvena monografija (586)
 23. Poljudni članek (543)
 24. Radijski ali TV dogodek (493)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (409)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (394)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (306)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (228)
 31. Druga izvedena dela (202)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (195)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (170)
 35. Bibliografija, kazalo ipd. (167)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (136)
 38. Predavanje na tuji univerzi (120)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 40. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 41. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (88)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (81)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (45)
 46. Razstava (41)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (31)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (25)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse