237.661 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Gospodarjenje na travinju za ogljik in učinkovita raba dušika iz gnojevke
  Kramberger Branko, Podvršnik Miran:
  GOSPODARJENJE NA TRAVINJU ZA OGLJIK IN UČINKOVITA RABA DUŠIKA IZ GNOJEVKE
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Povečane koncentracije toplogrednih plinov v atmosferi vodijo v segrevanje planeta. Z gospodarjenjem na travinju lahko vplivamo na vezavo ogljika v organsko snov travniških tal in s tem zmanjšujemo koncentracije toplogredneg
 • Gospodarjenje na travinju za ogljik in učinkovita raba dušika iz gnojevke
  Kramberger Branko, Podvršnik Miran:
  GOSPODARJENJE NA TRAVINJU ZA OGLJIK IN UČINKOVITA RABA DUŠIKA IZ GNOJEVKE
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Povečane koncentracije toplogrednih plinov v atmosferi vodijo v segrevanje planeta. Z gospodarjenjem na travinju lahko vplivamo na vezavo ogljika v organsko snov travniških tal in s tem zmanjšujemo koncentracije toplogrednega C
 • Spletno postopanje med zaposlenimi v Sloveniji
  Doljak Ester:
  SPLETNO POSTOPANJE MED ZAPOSLENIMI V SLOVENIJI
  Fakulteta za varnostne vede

  Spletno postopanje pomeni uporabo interneta za zasebne namene na delovnem mestu in vključuje obiskovanje spletnih strani oziroma druge spletne aktivnosti, ki niso povezane z delom. Empirične raziskave so definicijo konstrukta razširile na vse mobilne naprave, ki jih zaposleni uporabljajo m
 • Država Slovenija in globalna ekonomska kriza
  Dobovšek Bojan, Ažman Brane, Slak Boštjan:
  DRŽAVA SLOVENIJA IN GLOBALNA EKONOMSKA KRIZA
  Fakulteta za varnostne vede

  Kritična znanost razloge in vzroke trenutne finančne krize vidi v deviantnem vedenju finančnega sektorja in finančnih institucij z zmožnostjo (ne)formalnega vplivanja. Metaanaliza tujih in domačih virov v prispevku predstavlja (kritične) poglede in izhodišča anal
 • Vloga kriptografije v obveščevalni dejavnosti
  Grum Samo:
  VLOGA KRIPTOGRAFIJE V OBVEŠČEVALNI DEJAVNOSTI
  Fakulteta za varnostne vede

  Že od nekdaj so plemena, klani, cesarstva, narodi, kraljevine in države, da bi se lažje odločale v kritičnih trenutkih, zbirali informacije o tem, kakšne so namere nasprotne strani. To vrsto zbiranja informacij poznamo pod imenom obveščevalna dejavnost. Nekateri trdijo, da je zbiranje obveščev
 • Priporočila za nekemično zatiranje pelinolistne ambrozije
  Paušič Andrej, Lešnik Mario:
  PRIPOROČILA ZA NEKEMIČNO ZATIRANJE PELINOLISTNE AMBROZIJE
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Monografija z nalovom Priporočila za nekemično zatiranje pelinolistne ambrozije Ambrosia artemisiifolia L. holistično obravnava aktualno problematiko zatiranja alohtonih, invazivnih rastlinskih vrst, na primeru pelinolistne ambrozije. V publikacij
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Prisotnost in povzročitelji stresa v zobnem laboratoriju
  Zadnik Mateja:
  PRISOTNOST IN POVZROČITELJI STRESA V ZOBNEM LABORATORIJU
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Stres, ki je skozi tisočletja pomagal ljudem pri preživetju, je danes postal zahrbten in neusmiljen do vseh nas. Z njim se srečujemo vsepovsod, med drugim tudi v službi. Ta nam je naš glavni vir dohodka in nam daje občutek lastne vrednosti, zato je še kako pomembno, da se na de
 • Terminologija v računalniški akademski slovenščini
  Kukovičič Klara Eva:
  TERMINOLOGIJA V RAČUNALNIŠKI AKADEMSKI SLOVENŠČINI
  Filozofska fakulteta

  V zadnjih desetletjih je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, ki se osredotočajo na analizo akademskega diskurza. Akademska slovenščina je nadpomenka za različne žanre, in sicer za strokovno-znanstvena besedila, ki nastajajo v akademskem okolju, torej obsega vse od seminarskih nalog in
 • Kakovost življenja osebe pred in po transplantaciji organov - pomen psihološke podpore
  Zeko Tjaša:
  KAKOVOST ŽIVLJENJA OSEBE PRED IN PO TRANSPLANTACIJI ORGANOV - POMEN PSIHOLOŠKE PODPORE
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Transplantacija organov se v današnjem času izvaja vse pogosteje, kljub temu pa so potrebe po transplantaciji še vedno višje. Na izbiro ustrezne osebe, ki prejme organ vplivajo različni dejavniki. Poleg zagotovitve ustreznih zdravstvenih kriterijev (s
 • Analiza koncepta dolgotrajne oskrbe za slovenski prostor
  Dimic Valentina:
  ANALIZA KONCEPTA DOLGOTRAJNE OSKRBE ZA SLOVENSKI PROSTOR
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Potrebe po storitvah dolgotrajne oskrbe so v vse večjem porastu, v Sloveniji pa trenutno še nimamo opredeljene njene definicije, pa tudi ne enovitega zakona, ki bi sistemsko urejal to področje. Trenutno je v javni razpravi predlog zakona o DO. Koncept dolgotrajne oskrbe se v
 • Razvoj robota za barvanje zunanjih vertikalnih površin lesenih stavb
  Oštir Urban:
  RAZVOJ ROBOTA ZA BARVANJE ZUNANJIH VERTIKALNIH POVRŠIN LESENIH STAVB
  Fakulteta za strojništvo

  Skozi zaključno nalogo je predstavljen razvojni proces robota za barvanja zunanjih površin lesenih stavb. Predstavljene so zahteve sodelujočega podjetja, katere so bile izpopolnjene v specifikacije za definiran izdelek. Upoštevane so omejitve uporabe tehnologij in konst
 • Razvoj pogona in nosilca za senzor zasuka volana na električnem avtomobilu
  Mažgon Maks:
  RAZVOJ POGONA IN NOSILCA ZA SENZOR ZASUKA VOLANA NA ELEKTRIČNEM AVTOMOBILU
  Fakulteta za strojništvo

  Sodobni avtomobili uporabljajo vrsto senzorjev, ki so lahko ključnega pomena za njihovo delovanje. Tak primer so vozila z vgrajenimi električnimi motorji, ki potrebujejo način merjenja kota zasuka volanske osi. V tej zaključni nalogi obravnavamo senzor v obliki pot
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Bound debris in stellar TDEs
  Jankovič Taj, Gomboc Andreja, Clerici Aurora:
  BOUND DEBRIS IN STELLAR TDES
  Univerza v Novi Gorici
 • Space-time ripples
  Jankovič Taj:
  SPACE-TIME RIPPLES
  Univerza v Novi Gorici

  Recent first direct detection of gravitational waves opened a new window on the universe. Gravitational waves arise from small perturbations of space-time and from their characteristics it is possible to determine properties of astrophysical objects from which they originate. In this seminar Einstein equation is introduce
 • O usodi zvezd po plimskem raztrganju
  Jankovič Taj:
  O USODI ZVEZD PO PLIMSKEM RAZTRGANJU
  Univerza v Novi Gorici
 • Janez Bleiweis in Slovenska matica
  Oset Željko:
  JANEZ BLEIWEIS IN SLOVENSKA MATICA
  Univerza v Novi Gorici
 • In vitro toxicity of arsenic rich waters from an abandoned gold mine in northeast Portugal
  Costa Maria do Rosário, Gošar Doroteja, Pinti Marika, Ferreira Adelaide, Bergant Marušič Martina:
  IN VITRO TOXICITY OF ARSENIC RICH WATERS FROM AN ABANDONED GOLD MINE IN NORTHEAST PORTUGAL
  Univerza v Novi Gorici
 • The epistemological investigation about the meaning of life in The bus
  Zaeri Parisa:
  THE EPISTEMOLOGICAL INVESTIGATION ABOUT THE MEANING OF LIFE IN THE BUS
  Univerza v Novi Gorici

  The history of human life since the creation of human beings shows the extension of concerns about man`s physical existence and natural survival to his social, mental, psychological and spiritual life. While existence was the main and only challenge of primitive beings,
 1. Diplomsko delo (101402)
 2. Magistrsko delo (33966)
 3. Izvirni znanstveni članek (32698)
 4. Video in druga učna gradiva (22308)
 5. Ni določena (11294)
 6. Strokovni članek (4888)
 7. Doktorska disertacija (4515)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3124)
 9. Pregledni znanstveni članek (2964)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2761)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2401)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1761)
 13. Drugi članki ali sestavki (1415)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1365)
 15. Elaborat, predštudija, študija (909)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (739)
 17. Specialistično delo (723)
 18. Kratki znanstveni prispevek (669)
 19. Poljudni članek (646)
 20. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (615)
 21. Predgovor, spremna beseda (557)
 22. Raziskovalni podatki (539)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (536)
 24. Znanstvena monografija (489)
 25. Radijski ali TV dogodek (385)
 26. Intervju (353)
 27. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (332)
 28. Strokovna monografija (300)
 29. Polemika, diskusijski prispevek (289)
 30. Druga izvedena dela (260)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (235)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (222)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (184)
 36. Predavanje na tuji univerzi (156)
 37. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (145)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (104)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (90)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (86)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (81)
 44. Razstava (79)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (51)
 47. Umetniško delo (43)
 48. Umetniški sestavek (27)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Katalog razstave (21)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 53. Patent (18)
 54. Umetniška poustvaritev (16)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (5)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse