219.878 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Krmiljenje pnevmatskega procesa z industrijskim krmilnikom in komunikacijskim vmesnikom
  Zavernik Nejc:
  KRMILJENJE PNEVMATSKEGA PROCESA Z INDUSTRIJSKIM KRMILNIKOM IN KOMUNIKACIJSKIM VMESNIKOM
  Fakulteta za strojništvo

  V diplomskem delu je opisan projekt vodenja pnevmatskega procesa z industrijskim krmilnikom po komunikacijskem vmesniku. Obe napravi sta različnih proizvajalcev in komunicirata z uporabo Modbus TCP/IP komunikacijskega protokola, ki sloni na lokalnem e
 • Numerična analiza nosilca kompresorja klime
  Zadravec Marko:
  NUMERIČNA ANALIZA NOSILCA KOMPRESORJA KLIME
  Fakulteta za strojništvo

  V okviru diplomskega dela smo s pomočjo statičnih analiz nosilca kompresorja klime, izvedenih v programskem paketu ABAQUS CAE 2018, rešili problem, povezan s prevelikimi pomiki nosilca in kompresorja. Na podlagi rezultatov računalniških simulacij posameznih variant smo s postopnim dodajanjem r
 • Varstvo otrokovih pravic v digitalnem okolju
  Horvat Verena:
  VARSTVO OTROKOVIH PRAVIC V DIGITALNEM OKOLJU
  Pravna fakulteta

  Magistrsko delo obravnava precej moderno tematiko, tj. novodobni – digitalni svet. V povezavi s tem se v delu osredotočamo na raznorazne kršitve, ki jih uporaba moderne tehnologije prinaša, predvsem za otroke in mladostnike, katerih uporaba tovrstne tehnologije iz leta v leto vedno bolj narašča. S st
 • Določanje hidrodinamičnih kavitacijskih in nekavitacijskih karakteristik hidravlične črpalke
  Ambrožič Karlo:
  DOLOČANJE HIDRODINAMIČNIH KAVITACIJSKIH IN NEKAVITACIJSKIH KARAKTERISTIK HIDRAVLIČNE ČRPALKE
  Fakulteta za strojništvo

  Diplomska naloga obravnava področje hidrodinamičih karakteristik kavitacije centrifugalne črpalke. Prikazan je postopek priprave, izvedbe in zapisa rezultatov hidravličnih karakteristik v centrifugalni črpalki. Predstavljena sta teorija vodnih
 • Razvoj mikro stabiliziranega optičnega sistema za brezpilotne letalnike
  Krajnc David:
  RAZVOJ MIKRO STABILIZIRANEGA OPTIČNEGA SISTEMA ZA BREZPILOTNE LETALNIKE
  Fakulteta za strojništvo

  V diplomskem delu bo predstavljen projekt razvoja mikro stabiliziranega optičnega sistema za brezpilotne letalnike. Projekt razvoja mikro gimbala je bil zasnovan po potrebi trga in v sodelovanju s podjetjem Atmolab d.o.o.. V okviru tega projekta so bile uporabljene ra
 • Konstruiranje tristranega prekucnika poltovornjaka
  Meznarič Anej:
  KONSTRUIRANJE TRISTRANEGA PREKUCNIKA POLTOVORNJAKA
  Fakulteta za strojništvo

  Diplomsko delo opisuje konstruiranje in dimenzioniranje tristranega prekucnika za vozila mase 3,5 ton. Tema dela je iz podjetja Arko d. o. o. Želja podjetja je bila izdelava lastnega prekucnika, katerega smo zmodelirali v programskem paketu Solidworks. Opisali smo nekaj splošnih n
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Prosti čas staršev
  Žebovec Valerija:
  PROSTI ČAS STARŠEV
  Fakulteta za socialno delo

  V diplomskem delu sem raziskovala prosti čas staršev. Zanimalo me je, kako starši definirajo prosti čas, kaj jim pomaga pri organizaciji in preživljanju prostega čas in s kakšnimi izzivi se spopadajo. Zanimalo me je tudi, kaj staršem pomeni prosti čas in kakšen vpliv mu pripisujejo, seveda pa tudi, kako ga preživ
 • Organizacija in delovanje kriznega tima
  Trček Anže:
  ORGANIZACIJA IN DELOVANJE KRIZNEGA TIMA
  Fakulteta za socialno delo

  Po aktivističnem taboru Umetnost dezinstitucionalizacije je eden od udeležencev doživel krizo in odločili smo se, da zanj organiziramo krizni tim, da bi krizo lahko preživel v domačem okolju. V diplomski nalogi sem raziskoval delovanje in organizacijo omenjenega kriznega tima. V teoretičnem uvodu o
 • Institut rejništva: stanje in predlogi izboljšav v prid matičnim družinam
  Cupevski Daša:
  INSTITUT REJNIŠTVA: STANJE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV V PRID MATIČNIM DRUŽINAM
  Fakulteta za socialno delo

  Zdi se, da rejništvo kot začasen ukrep države v Sloveniji izgublja svoj pomen, saj skoraj polovica otrok v rejništvu dočaka polnoletnost. Iz tega razloga sem se odločila, da se posvetim raziskovanju delovnega odnosa socialnih služb in matičnih družin. Zanima me,
 • Duševno zdravje v skupnosti na Ribniško-Kočevskem območju - potrebe in stališča
  Lovšin Karin:
  DUŠEVNO ZDRAVJE V SKUPNOSTI NA RIBNIŠKO-KOČEVSKEM OBMOČJU - POTREBE IN STALIŠČA
  Fakulteta za socialno delo

  Diplomsko delo vsebuje kratek pregled zgodovine duševnega zdravja iz socialnega vidika, ki predstavlja temelj za nadaljnje razmišljanje o duševnem zdravju na različnih območjih. Temu sledi primerjava duševnega zdravja skozi različna zgodovinska obdobja v Az
 • Prevrednotenje družbenih vlog v Posebnem zavodu Demir Kapija
  Zoran Kaja:
  PREVREDNOTENJE DRUŽBENIH VLOG V POSEBNEM ZAVODU DEMIR KAPIJA
  Fakulteta za socialno delo

  V diplomski nalogi se osredotočam na normalizacijo v Posebnem zavodu v Demir Kapiji v Makedoniji. V teoretičnem delu najprej opredelim pojem totalnih ustanov in kolikšen vpliv imajo na posameznika ter razložim proces dezinstitucionalizacije. Tukaj se osredotočim tudi na institu
 • Rešitev za hidracijo in prehranjevanje ter gretje spalne vreče za alpiniste in pohodnike
  Brezec Žan:
  REŠITEV ZA HIDRACIJO IN PREHRANJEVANJE TER GRETJE SPALNE VREČE ZA ALPINISTE IN POHODNIKE
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Magistrsko delo se ukvarja s področjem aktivnosti na prostem, bolj podrobno s pohodniško in alpinistično opremo. Ključna tematika je problem redukcije mase te opreme, ki ga rešujemo z oblikovanjem novega produkta. Ključno spoznanje r
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (83463)
 2. Izvirni znanstveni članek (32152)
 3. Magistrsko delo (23226)
 4. Video in druga učna gradiva (22532)
 5. Ni določena (22273)
 6. Strokovni članek (5707)
 7. Pregledni znanstveni članek (3751)
 8. Doktorska disertacija (3309)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3102)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2980)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2851)
 12. Drugi članki ali sestavki (2239)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1454)
 14. Elaborat, predštudija, študija (904)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (890)
 16. Kratki znanstveni prispevek (862)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Predgovor, spremna beseda (599)
 19. Poljudni članek (575)
 20. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (570)
 21. Znanstvena monografija (545)
 22. Intervju (518)
 23. Radijski ali TV dogodek (506)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (449)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (357)
 28. Strokovna monografija (320)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (255)
 30. Druga izvedena dela (250)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (222)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (174)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (144)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (138)
 38. Predavanje na tuji univerzi (136)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 43. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (96)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (89)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (51)
 47. Razstava (49)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 59. Nova sorta (1)
 60. Druga dela (1)
Prikaži vse