227.748 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Znanstvene trditve in pouk kemije v osnovni šoli
  Avguštin Polona:
  ZNANSTVENE TRDITVE IN POUK KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali osnovnošolci razlikujejo med znanstvenimi in neznanstvenimi trditvami ter ali je uporaba znanstvenih kriterijev učinkovita. V raziskavi je sodelovalo 31 učencev osmega in devetega razreda osnovne šole. Vsak učenec je dobil test z d
 • Primerjava floristične sestave in fenofaze cvetenja za vrste ekstenzivnega in intenzivnega mezotrofnega nižinskega travnika
  Avguštin Polona:
  PRIMERJAVA FLORISTIČNE SESTAVE IN FENOFAZE CVETENJA ZA VRSTE EKSTENZIVNEGA IN INTENZIVNEGA MEZOTROFNEGA NIŽINSKEGA TRAVNIKA
  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Ekstenzivna travišča so vrstno bogati habitati, ki so v Evropi in drugod po svetu močno ogroženi zaradi intenzivnega upravljanja ali opuščanja kmetijske rabe. V naši raziskavi smo ugotavljali razlik
 • Uporaba družbenih omrežij v slovenskih muzejih
  Krajger Lucija:
  UPORABA DRUŽBENIH OMREŽIJ V SLOVENSKIH MUZEJIH
  Filozofska fakulteta

  Magistrsko delo obravnava uporabo družbenih omrežij v muzejih z namenom marketinga, povezovanja z obiskovalci ter povečanja obiska v muzejih. Magistrsko delo je posebej usmerjeno v slovenske muzeje, v katerih je uporaba družbenih omrežij še neraziskana tematika. Teoretični del magistrskega dela
 • Osebnostne značilnosti in identitetne težave mladih na prehodu v odraslost
  Caf Kim:
  OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI IN IDENTITETNE TEŽAVE MLADIH NA PREHODU V ODRASLOST
  Filozofska fakulteta

  V magistrski nalogi smo se osredotočili na (psihopatološke) osebnostne značilnosti in identitetne težave pri mladih na prehodu v odraslost. Gre za razvojno obdobje od konca mladostništva pa vse skozi dvajseta leta – 18 do 25/27 let. Za večino mladih v razvitih državah je to
 • Odnos Evropejcev do islamskega fundamentalizma na primeru študentov iz Češke in Slovenije
  Tintor Anja:
  ODNOS EVROPEJCEV DO ISLAMSKEGA FUNDAMENTALIZMA NA PRIMERU ŠTUDENTOV IZ ČEŠKE IN SLOVENIJE
  Filozofska fakulteta

  Namen pričujočega magistrskega dela je bil na vzorcu študentov iz Slovenije in Češke ugotoviti vpliv temeljnih demografskih dejavnikov na odnos do muslimanov, islama ter islamskega fundamentalizma. Teoretični del naloge se osredotoča predvsem na zgodovins
 • Anksioznost, stres, samoučinkovitost in socialna opora študentov v povezavi z izkušnjo bivanja v tujini
  Kragolnik Anja:
  ANKSIOZNOST, STRES, SAMOUČINKOVITOST IN SOCIALNA OPORA ŠTUDENTOV V POVEZAVI Z IZKUŠNJO BIVANJA V TUJINI
  Filozofska fakulteta

  Čas študija pomeni za mlade priložnost, da raziščejo svoje potenciale, se razvijejo v učinkovite in kompetentne posameznike, da bodo kos oviram, ki jih čakajo v prihodnosti. Izkušnja bivanja v tujini mladim ponudi, da zapustijo svoje obmo
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (86663)
 2. Izvirni znanstveni članek (32414)
 3. Magistrsko delo (25377)
 4. Ni določena (23388)
 5. Video in druga učna gradiva (22553)
 6. Strokovni članek (5746)
 7. Pregledni znanstveni članek (3761)
 8. Doktorska disertacija (3458)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3114)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3072)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2987)
 12. Drugi članki ali sestavki (2243)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1495)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1278)
 15. Elaborat, predštudija, študija (916)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (891)
 17. Kratki znanstveni prispevek (868)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (629)
 20. Poljudni članek (583)
 21. Znanstvena monografija (551)
 22. Intervju (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (517)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (462)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (363)
 28. Strokovna monografija (331)
 29. Druga izvedena dela (270)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (257)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (230)
 33. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (221)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (194)
 35. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (191)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (185)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (177)
 38. Predavanje na tuji univerzi (142)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (125)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (102)
 43. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (95)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (55)
 47. Razstava (53)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (20)
 53. Patentna prijava (18)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse