194.918 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Vpliv različnih probiotikov na rast in preživetje bakterije Escherichia coli v mleku
  Šulc Dunja:
  VPLIV RAZLIČNIH PROBIOTIKOV NA RAST IN PREŽIVETJE BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI V MLEKU
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Probiotiki so živi mikroorganizmi, ki dokazano pozitivno učinkujejo na zdravje gostitelja, če jih zaužije v zadostnih količinah. Probiotični sevi imajo različne mehanizme delovanja in opravljajo specifične naloge. Na trgu je dostopnih vedno več probiot
 • Vitalne funkcije in scenariji kritičnih stanj na simulatorju novorojenčka
  Mazora Barbara:
  VITALNE FUNKCIJE IN SCENARIJI KRITIČNIH STANJ NA SIMULATORJU NOVOROJENČKA
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Uvod: V diplomskem delu smo obravnavali simulacije na neonatalnem simulatorju. Osredotočili smo se na aktivnosti zdravstvene nege na področju opazovanja vitalnih funkcij in ukrepanja v kritičnih stanjih. Raziskovalne metode: V varnem simulacijskem okolju sm
 • Samoprijava v davčnem postopku
  Žehelj Maša:
  SAMOPRIJAVA V DAVČNEM POSTOPKU
  Pravna fakulteta

  V magistrski nalogi se ukvarjam z institutom s področja davčnega prava, in sicer z davčno samoprijavo. Ta institut je bil v našo zakonodajo sprejet z novelo Zakona o davčnem postopku - ZdavP-2B, leta 2005. Urejen je v 55. in 63. členu ZDavP-2, zakon pa sicer samega pojma ne definira. V nalogi skušam ugotoviti, al
 • Obveščanje delavca in vročanje pisanj delavcu s strani delodajalca
  Turk Urška:
  OBVEŠČANJE DELAVCA IN VROČANJE PISANJ DELAVCU S STRANI DELODAJALCA
  Pravna fakulteta

  V magistrskem delu so sistematično predstavljeni primeri, v katerih zakonodajalec delodajalcu nalaga obveznost obveščanja delavca glede na posamezne faze delovnega razmerja. ZDR-1 v večini primerov določa pisno obliko obvestila, ustna oblika je določena le izjemoma. Zakonodajalec je
 • Providing the success of Six Sigma by proper project identification and selection
  Gošnik Dušan, Bertoncelj Andrej:
  PROVIDING THE SUCCESS OF SIX SIGMA BY PROPER PROJECT IDENTIFICATION AND SELECTION
  Fakulteta za organizacijske vede

  Results of Six Sigma projects are related to company performance. Successful Six Sigma projects increase customer satisfaction and have many other positive effects on organisations. Success of Six Sigma projects is related to key m
 • Psychosocial factors in the development of low back pain among professional drivers
  Kresal Friderika, Bertoncel Tine, Meško Maja:
  PSYCHOSOCIAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF LOW BACK PAIN AMONG PROFESSIONAL DRIVERS
  Fakulteta za organizacijske vede

  Background and purpose: Professional drivers as a group are exposed to high risk of developing low back pain due to ergonomic factors and work conditions. The purpose of the study was to examine to what extent the lo
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici : (študija primera)
  Besal Tina:
  ANALIZA PARAMETROV DELOVNEGA OKOLJA V ORTOTIČNI IN PROTETIČNI DELAVNICI : (ŠTUDIJA PRIMERA)
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Hiter razvoj področja ortotike in protetike in uporaba novih materialov in postopkov izdelave lahko privede tudi do novih tveganj za zdravje delavcev v ortotičnih in protetičnih delavnicah. Namen: S pomočjo meritev fizikalnih in kemičnih parametr
 • Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov
  Grahek Sara:
  TOPLOTNA PREVODNOST IN PREPUSTNOST ZA VODNO PARO ORTOTIČNIH MATERIALOV
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Pri izbiri materialov za izdelavo pripomočkov v ortotiki in protetiki je potrebno upoštevati nekatere njihove osnovne in predelovalne lastnosti. Lastnosti ortotičnih materialov, ki med drugim vplivata na kvaliteto pacientovega življenja, sta toplotna prevodnost in p
 • Teologija liturgije pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI.
  Pogačnik Rok:
  TEOLOGIJA LITURGIJE PRI JOSEPHU RATZINGERJU / BENEDIKTU XVI.
  Teološka fakulteta

  V magistrskem delu poskušamo predstaviti teologijo liturgije Josepha Ratzingerja / Benedikta XVI. Bogoslužno življenje Cerkve ima v vseh obdobjih njegovega življenja zanj osrednje mesto in predstavlja življenjski prostor njegove vere. K témi se vedno vrača ne le kot teolog, ampak tud
 • Testiranje gibljivosti košarkarjev s pomočjo modificirane FMS metode
  Sirnik Matic:
  TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE
  Fakulteta za šport

  Gibljivost je v današnjem vrhunskem športu, med drugim tudi v košarki, pomembna gibalna sposobnost, ki v povezavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi športniku omogoča boljšo gibalno učinkovitost, optimalno tehniko gibanja, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb in psihofizično
 • Vpliv vadbe Nirvana Fitness na čas zadrževanja diha
  Kukovica Karla Marija:
  VPLIV VADBE NIRVANA FITNESS NA ČAS ZADRŽEVANJA DIHA
  Fakulteta za šport

  Namen raziskave je bil analizirati vpliv skupinske vadbe Nirvana Fitness™ na zmožnost zadrževanja diha pred in po vadbi. Zanimala sta nas tudi vpliv športa oziroma telesne aktivnosti ter zdravja oziroma stresa na zadrževanje diha. V raziskavo smo vključili 40 žensk, starih od 19 do 6
 • Pomen vadbe za moč srednje zadnjične mišice
  Jošt Matija:
  POMEN VADBE ZA MOČ SREDNJE ZADNJIČNE MIŠICE
  Fakulteta za šport

  Srednja zadnjična mišica (v nadaljevanju SZM) sodi v skupino mišic medeničnega obroča. Nahaja se pod veliko zadnjično mišico, izvira z zunanje ploskve črevnice in se pripne na veliki obrtec. Glavna naloga mišice je odmik kolka. Druge naloge pa so še notranja in zunanja rotacija ter upogib in izteg kol
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Renesančna in protestantska književnost
  Božič Zoran:
  RENESANČNA IN PROTESTANTSKA KNJIŽEVNOST
  Univerza v Novi Gorici

  Didaktična predstavitev renesančne (soneti, Dekameron, Burka o jezičnem dohtarju) in protestantske (Ta regišter ... ena kratka postila in Ta prva božična pejsen) književnosti.
 • Srednjeveška književnost (učno gradivo)
  Božič Zoran:
  SREDNJEVEŠKA KNJIŽEVNOST (UČNO GRADIVO)
  Univerza v Novi Gorici

  Didaktična predstavitev slovenske (Brižinski spomeniki) in tuje (Pisma Abelarda in Heloize, Roman o Tristanu in Izoldi in Božanska komedija) književnosti.
 • Presentation of University of Nova Gorica, Career centre and School of Arts
  Piccinini Veronika:
  PRESENTATION OF UNIVERSITY OF NOVA GORICA, CAREER CENTRE AND SCHOOL OF ARTS
  Univerza v Novi Gorici
 • Environmental Activism during the Communist Era in Slovenia
  Oset Željko:
  ENVIRONMENTAL ACTIVISM DURING THE COMMUNIST ERA IN SLOVENIA
  Univerza v Novi Gorici
 • Antična književnost (učno gradivo)
  Božič Zoran:
  ANTIČNA KNJIŽEVNOST (UČNO GRADIVO)
  Univerza v Novi Gorici

  Didaktična predstavitev stare grške (Stare grška bajke) in stare rimske književnosti (Blagoslov ljubezni, Efeška vdova, Epoda, Umetnost ljubezni in Dvojčka).
 • Književnost starega Orienta (učno gradivo)
  Božič Zoran:
  KNJIŽEVNOST STAREGA ORIENTA (UČNO GRADIVO)
  Univerza v Novi Gorici

  Didaktična predstavitev kulturnega prostora Sredozemlja ter egipčanske (Pesem nosačev žita), hebrejske (De profundis, Visoka pesem, Prilika o talentih), arabske (Pesem klateškega viteza) in perzijske (Tisoč in ena noč) književnosti.
 1. Diplomsko delo (74902)
 2. Izvirni znanstveni članek (31586)
 3. Video in druga učna gradiva (21813)
 4. Ni določena (18264)
 5. Magistrsko delo (16754)
 6. Strokovni članek (5250)
 7. Pregledni znanstveni članek (3657)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3059)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2919)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2794)
 11. Doktorska disertacija (2768)
 12. Drugi članki ali sestavki (2107)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1347)
 14. Elaborat, predštudija, študija (883)
 15. Kratki znanstveni prispevek (836)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (806)
 17. Specialistično delo (709)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (609)
 19. Znanstvena monografija (515)
 20. Intervju (510)
 21. Predgovor, spremna beseda (505)
 22. Poljudni članek (497)
 23. Radijski ali TV dogodek (483)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (382)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (361)
 26. Raziskovalni podatki (358)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (355)
 28. Strokovna monografija (294)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (227)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (179)
 32. Druga izvedena dela (172)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (163)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (162)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (115)
 38. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 40. Predavanje na tuji univerzi (96)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (94)
 42. Programska oprema (87)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (74)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (70)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (42)
 46. Umetniško delo (34)
 47. Razstava (32)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Umetniški sestavek (23)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 51. Patent (22)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (11)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse