205.652 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • ANALIZA PONUDBE PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI ZA MLADE V RADEČAH
  Brečko Ula:
  ANALIZA PONUDBE PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI ZA MLADE V RADEČAH
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Diplomsko delo govori o prostočasnih dejavnostih v Radečah in je razdeljeno na tri poglavja. V uvodnem delu smo opredelili namen, cilje in osnovne trditve diplomskega dela. Predstavili smo tudi predpostavke in omejitve raziskave ter predvidene metode dela. V drugem poglavju smo
 • Problem kvantnih računalnikov v kriptografiji in post-kvantna kriptografija
  Vlahek Dino:
  PROBLEM KVANTNIH RAČUNALNIKOV V KRIPTOGRAFIJI IN POST-KVANTNA KRIPTOGRAFIJA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V magistrski nalogi je predstavljen problem, ki ga kvantno računalništvo prinese v sodobno kriptografijo. Predstavljen je model kvantnega računalnika, ki temelji na kvantni teoriji, razložena je kvantna teorija, pojem kubita, kot bi
 • Kognitivne storitve storitvene platforme Microsoft Azure
  Pečnik Luka:
  KOGNITIVNE STORITVE STORITVENE PLATFORME MICROSOFT AZURE
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu smo raziskali področje kognitivnih storitev oblačne platforme Microsoft Azure. Osredotočili smo se predvsem na storitve s področij obdelave jezika in znanja, na kratko pa smo povzeli tudi ostale skupine Microsoftovih kognitivnih
 • Supplementing React Framework with an Animation Utility Library
  Maček Nejc:
  SUPPLEMENTING REACT FRAMEWORK WITH AN ANIMATION UTILITY LIBRARY
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  In this thesis different types of animations are presented, categorised by their technical characteristics, principally according the technology used for implementing them. Additionally, use-case scenarios are considered when categorising animat
 • Metode biometričnega overjanja: sistematičen pregled literature
  Matjašec Matjaž:
  METODE BIOMETRIČNEGA OVERJANJA: SISTEMATIČEN PREGLED LITERATURE
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Razvoj na področju biometrije nenehno raste. Raziskave naslavljajo izboljšave metod, za povečanje varnosti, učinkovitosti in uporabnosti, hkrati pa se pojavljajo nove biometrične karakteristike. Biometrične značilnost se uvršča v dve skupin
 • Analiza in prenova procesa podpore strankam
  Kolarič Janja:
  ANALIZA IN PRENOVA PROCESA PODPORE STRANKAM
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V podjetju za računalniški inženiring, kjer se ukvarjamo z razvojem in prodajo programske opreme, smo z empiričnimi podatki analizirali kompleksnost in zmogljivost procesa podpore strankam. Z deskriptivno metodo sistematičnega pregleda literature smo razjasnili
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Razvoj gensko spremenjenih mlečnokislinskih bakterij za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
  Kosler Staša:
  RAZVOJ GENSKO SPREMENJENIH MLEČNOKISLINSKIH BAKTERIJ ZA ZDRAVLJENJE KRONIČNE VNETNE ČREVESNE BOLEZNI
  Biotehniška fakulteta

  Za zdravljenje kroničnih vnetnih črevesnih bolezni uporabljamo predvsem kortikosteroide, imunosupresive in biološka zdravila proti provnetnim citokinom, zlasti TNFα, ki delujejo sistemsko. Sistemsko delovanje bioloških zdravil zmanj
 • Vpliv davka na motorna vozila na prost pretok blaga znotraj Evropske Unije
  Jesih Martin:
  VPLIV DAVKA NA MOTORNA VOZILA NA PROST PRETOK BLAGA ZNOTRAJ EVROPSKE UNIJE
  Pravna fakulteta

  Slovenska zakonodaja za motorna vozila, ki se prvič dajo v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije in ustrezajo tarifnim oznakam, določenim v carinski tarifi Evropske skupnosti, razen v nekaterih izjemah, predvideva plačilo davka na motorna vozila,
 • Sodelovalne spletne platforme: pravna regulacija in konkurenčno pravo
  Poles Vesna:
  SODELOVALNE SPLETNE PLATFORME: PRAVNA REGULACIJA IN KONKURENČNO PRAVO
  Pravna fakulteta

  Sodelovalno gospodarstvo zajema različne poslovne modele, katerim je skupno, da s pomočjo svetovnega spleta in sodobne tehnologije delujejo preko sodelovalnih spletnih platform, ki posredujejo med povpraševalci in ponudniki pri delitvi storitev in blaga za začasno uporabo. Klju
 • Poučevanje radioaktivnosti v gimnazijah - testirana aktivnost
  Španič Gabi:
  POUČEVANJE RADIOAKTIVNOSTI V GIMNAZIJAH - TESTIRANA AKTIVNOST
  Fakulteta za matematiko in fiziko

  Učna snov o radioaktivnosti je tema, ki jo dijaki spoznajo proti koncu šolskega leta v tretjem letniku gimnazijskega programa fizike. Zaradi prenatrpanosti učnega načrta profesorji velikokrat prenesejo učno snov o radioaktivnosti v četrti letnik, ko se dijaki pripravlj
 • Elektrostatske lastnosti nanostruktur v modelih celičnih membran
  Drab Mitja:
  ELEKTROSTATSKE LASTNOSTI NANOSTRUKTUR V MODELIH CELIČNIH MEMBRAN
  Biotehniška fakulteta

  Motivirani s fizikalnimi modeli električne dvojne plasti v nanostrukturah smo v doktorskem delu preučili modelski sistem nabitih fermionov med dvema vzporednima razsežnima ploskvama z gostoto nasprotnega električnega naboja. Zanimalo nas je, ali bi omejitve zasedbenih stanj,
 • Generacija prometa glede na dejavnost
  Blaž Mihael:
  GENERACIJA PROMETA GLEDE NA DEJAVNOST
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V nalogi je obravnavano področje izračuna generacije potovanj, ki se uporablja v prometnih študijah za določanje obstoječe količine prometa in njegove napovedi. Na izbrano temo so zbrane obstoječe metode za izračun generacije potovanj. Opravljena je ocena prednosti in slabosti posameznih
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • High Photon Flux 70 eV HHG Source for Ultrafast Dynamics
  Klas R.:
  HIGH PHOTON FLUX 70 EV HHG SOURCE FOR ULTRAFAST DYNAMICS
  Univerza v Novi Gorici

  We present a high harmonic generation source driven by a nonlinearly compressed fiber laser system resulting in a record high photon flux of 1011 photons/s in single harmonics from 50- 70 eV. This unique property of the HHG source is underlined by static T-MOKE experiments with permalloy s
 • Energy enhancement of the target surface electron by using a 200 TW sub-picosecond laser
  Mao J. Y.:
  ENERGY ENHANCEMENT OF THE TARGET SURFACE ELECTRON BY USING A 200 TW SUB-PICOSECOND LASER
  Univerza v Novi Gorici

  One order of magnitude energy enhancement of the target surface electron beams with central energy at 11.5 MeV is achieved by using a 200 TW, 500 fs laser at an incident angle of 72° with a prepulse intensity ratio of 5×10−6. The experimental results demon
 • Nekoč je bila ... pravljica
  Di Noia Michela:
  NEKOČ JE BILA ... PRAVLJICA
  Akademija umetnosti

  To delo je o pravljicah, teoretični in praktični del pa sta izredno povezani. Začne se z opisovanjem pravljic, basnic, mitov in legend; nato pa se zadržuje na izobraževalni strani pravljic, s čimer omenja tudi njihov razvoj v daljšem časovnem obdobju. S to diplomsko nalogo je predstavljen osebni pristop avtorja
 • Jacques Tati
  Košir Popovič Taja:
  JACQUES TATI
  Akademija umetnosti

  Diplomsko delo povezuje raziskovalni in praktični del. Išče stičišča med ustvarjalnim opusom režiserja Jacquesa Tatischeffa – Tatija in avtorskim kratkim igranim filmom Ondine, ki ga je avtorica zasnovala in režirala. Naloga govori nad navdušenjem subtilnega izražanja velikega umetnika Tatija. Njegov občutek za opazovanje
 • Lars von Trier in hiperrealno v filmu
  Tassel Anne Elisabeth:
  LARS VON TRIER IN HIPERREALNO V FILMU
  Akademija umetnosti

  Diplomsko delo analizira elemente hiperrealnega v filmskem opusu Larsa von Trierja, začetnika gibanja Dogma 95. Mlad postmoderni pojem hiperrealnosti poskuša preko tega diplomskega dela spodbuditi razmislek o napredku filma, družbe in tehnologije. Koncept hiperrealnosti ter simulacije sta v dru
 • Alejandro Jodorowsky in psihadelični film
  Košnik Filip:
  ALEJANDRO JODOROWSKY IN PSIHADELIČNI FILM
  Akademija umetnosti

  Diplomsko delo obravnava umetnost, inspirirano s strani pshioaktivnih substanc. Analizira svet psihadelične umetnosti in predstavi njene glavne predstavnike. Raziskuje življenje Alejandra Jodorowskega in razpravlja o nekaterih njegovih delih. Preučuje vpliv psihadelikov na umetniška dela in se na podla
 1. Diplomsko delo (77981)
 2. Izvirni znanstveni članek (40520)
 3. Ni določena (23478)
 4. Video in druga učna gradiva (22329)
 5. Magistrsko delo (19301)
 6. Strokovni članek (5542)
 7. Pregledni znanstveni članek (3975)
 8. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3212)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3149)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3086)
 11. Doktorska disertacija (3029)
 12. Drugi članki ali sestavki (2350)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1466)
 14. Kratki znanstveni prispevek (993)
 15. Elaborat, predštudija, študija (896)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (869)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Intervju (654)
 19. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (611)
 20. Predgovor, spremna beseda (574)
 21. Znanstvena monografija (549)
 22. Poljudni članek (538)
 23. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (518)
 24. Radijski ali TV dogodek (499)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (400)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (380)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (303)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (231)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (226)
 31. Druga izvedena dela (213)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (208)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (169)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (137)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 37. Bibliografija, kazalo ipd. (120)
 38. Radijska ali televizijska oddaja (118)
 39. Predavanje na tuji univerzi (118)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (102)
 41. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 42. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (82)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (45)
 46. Razstava (40)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Patent (27)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 52. Patentna prijava (21)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse