225.297 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Odkrivanje napak pri polaganju površinsko montiranih komponent
  Jančar Sašo:
  ODKRIVANJE NAPAK PRI POLAGANJU POVRŠINSKO MONTIRANIH KOMPONENT
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu so opisane osnovne komponente kot so paneli oziroma tiskana vezja in elektronske komponente, ki se uporabljajo za kreiranje elektronik. Opisani so tudi vsi procesi, ki so potrebni znotraj SMD (Surface mounted device) linij za u
 • Analiza strategije rasti z združitvijo na primeru zavarovalnice
  Benkovič Janja:
  ANALIZA STRATEGIJE RASTI Z ZDRUŽITVIJO NA PRIMERU ZAVAROVALNICE
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Rast in povečanje poslovanja je cilj velike večine podjetij, saj lehko preko le-te povečajo svoje kapacitete in posledično učvrstijo svojo moč in prisotnost na trgu. Podjetja in organizacije rastejo na na različne načine in preko različnih strategij, katere izberejo gle
 • Plačne razlike med spoloma v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem
  Volasko Laura:
  PLAČNE RAZLIKE MED SPOLOMA V SLOVENIJI, NEMČIJI, AVSTRIJI IN NA HRVAŠKEM
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V diplomskem projektu obravnavamo plačne razlike, glavna tematika pa je plačna vrzel med spoloma. Predvsem nas zanima, kateri so poglavitni dejavniki plačnih razlik med moškimi in ženskami in ali so ženske na trgu dela še vedno obravnava kot ekonomsko manj vredn
 • Obvladovanje kibernetskega tveganja v slovenskih nefinančnih podjetjih
  Pivec Jernej:
  OBVLADOVANJE KIBERNETSKEGA TVEGANJA V SLOVENSKIH NEFINANČNIH PODJETJIH
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Kibernetsko tveganje je tisto tveganje, ki postaja v sodobnem svetu prevladujoče. Predvsem zaradi hitrega razvoja v tehnologiji je to tveganje vse večje in postaja ključnega pomena za obstoj in učinkovitost tako podjetij kot tudi države. Prav zaradi novih tehnologi
 • Rešitve SAP za obvladovanje kadrovskih procesov
  Slekovec Saša:
  REŠITVE SAP ZA OBVLADOVANJE KADROVSKIH PROCESOV
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Dandanes so človeški viri postali ključ do podjetniškega uspeha in eden izmed najpomembnejših virov v podjetju, zato je pomembno, da dobre kadre ohranjamo v podjetju. Za pridobivanje in iskanje novih talentov si pomagamo z modernimi digitalnimi metodami, ki hitreje in natančneje prepoz
 • Problem staranja prebivalstva in njegov učinek na trg dela v Sloveniji
  Bratić Žarko:
  PROBLEM STARANJA PREBIVALSTVA IN NJEGOV UČINEK NA TRG DELA V SLOVENIJI
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Demografski proces staranja prebivalstva je aktualen pojav, kako v Sloveniji, tako tudi v celotni Evropi, ki neposredno vpliva na gospodarski razvoj Republike Slovenije. Ti vplivi staranja prebivalstva se izražajo v številu prijahajočih generacij na trg dela, števi
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Cell confinement reveals a branched-actin independent circuit for neutrophil polarity
  Graziano Brian R., Town Jason P., Sitarska Ewa, Nagy Tamas L., Fošnarič Miha, Penič Samo, Iglič Aleš, Kralj-Iglič Veronika, Gov Nir S., Diz-Muñoz Alba, Weiner Orion D.:
  CELL CONFINEMENT REVEALS A BRANCHED-ACTIN INDEPENDENT CIRCUIT FOR NEUTROPHIL POLARITY
  Zdravstvena fakulteta

  Migratory cells use distinct motility modes to navigate different microenvironments, but it is unclea
 • Changes in local capillarity of pure and hybrid MyHC muscle fiber types after nerve injury in rat extensor digitorum longus muscle (EDL)
  Čebašek Vita, Ribarič Samo:
  CHANGES IN LOCAL CAPILLARITY OF PURE AND HYBRID MYHC MUSCLE FIBER TYPES AFTER NERVE INJURY IN RAT EXTENSOR DIGITORUM LONGUS MUSCLE (EDL)
  Medicinska fakulteta

  Recently, we evaluated capillary indices without discrimination by fiber type in rat extensor digitorum longus muscle (EDL) 4 weeks after nerve cut (NC), after double nerve crush (double NCR)
 • Razvoj zavorne čeljusti
  Hadžić Aldin:
  RAZVOJ ZAVORNE ČELJUSTI
  Fakulteta za strojništvo

  Pri ekipi formule študent Superior engineering smo se odločili za razvoj lastne čeljusti predvsem zaradi težav s ceno zavornih čeljusti na trgu ter tudi zaradi dimenzijskih omejitev po pravilih FSAE, kjer smo omejeni na 10 colska platišča kar pomeni, da je zelo težko spraviti zavorni disk večjih dimenzij v platišč
 • Razvoj hidravlične tehtnice za določanje težišča osebnih vozil
  Mirtelj Alen:
  RAZVOJ HIDRAVLIČNE TEHTNICE ZA DOLOČANJE TEŽIŠČA OSEBNIH VOZIL
  Fakulteta za strojništvo

  V diplomski nalogi je predstavljena zasnova in izdelava hidravličnih tehtnic za določanje težišča osebnih vozil. Na podlagi pregleda trga in s pomočjo ocene možnih rešitev smo izbrale najprimernejše rešitve in jih uporabili pri zasnovi in izdelavi tehtnice. Izdelali smo proto
 • Razvoj stroja za obrizgavanje kovinskih puš
  Maček Simon:
  RAZVOJ STROJA ZA OBRIZGAVANJE KOVINSKIH PUŠ
  Fakulteta za strojništvo

  V diplomski nalogi sta predstavljena razvoj in izdelava stroja za obrizgavanje kovinskih puš po naročilu kupca, ki je želel ročno nanašaje nadomestiti z avtomatskim načinom nanašanja adheziva. Opravljen je bil pregled standardov s področja varnega konstruiranja strojev. Po korakih, ki jih predvi
 • Kontrastivna analiza angleškega, italijanskega in slovenskega besedišča ter angleško-italijansko-slovenski slovar s področja vinarstva in vinogradništva.
  Kristančič Valentina:
  KONTRASTIVNA ANALIZA ANGLEŠKEGA, ITALIJANSKEGA IN SLOVENSKEGA BESEDIŠČA TER ANGLEŠKO-ITALIJANSKO-SLOVENSKI SLOVAR S PODROČJA VINARSTVA IN VINOGRADNIŠTVA.
  Filozofska fakulteta

  Cilj magistrskega dela je analiza in primerjava angleškega, italijanskega in slovenskega besedišča s področja vinarstva in vinogradništva. Namen je zbrati in predstaviti besedišče,
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (85971)
 2. Izvirni znanstveni članek (32315)
 3. Magistrsko delo (24546)
 4. Ni določena (23143)
 5. Video in druga učna gradiva (22545)
 6. Strokovni članek (5726)
 7. Pregledni znanstveni članek (3757)
 8. Doktorska disertacija (3375)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3110)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3009)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2983)
 12. Drugi članki ali sestavki (2241)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1481)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (912)
 15. Elaborat, predštudija, študija (908)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (891)
 17. Kratki znanstveni prispevek (866)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (625)
 20. Poljudni članek (580)
 21. Znanstvena monografija (548)
 22. Intervju (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (515)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (455)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (359)
 28. Strokovna monografija (325)
 29. Druga izvedena dela (263)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (256)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (229)
 33. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (209)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (183)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (182)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (176)
 38. Predavanje na tuji univerzi (138)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (111)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (94)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (52)
 47. Razstava (50)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (20)
 53. Patentna prijava (18)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse