Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 246
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;geodetske mreže;GPS;terestrična opazovanja;kombinacija satelitskih in terestričnih opazovanj;izravnave;analize;
Geodetske mreže za posebne namene
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;GNSS;GLONASS;GPS;RTK-metoda izmere;statična metoda izmere;
V geodetski izmeri GNSS se že nekaj časa za določanje položaja uporabljata hkrati sistema GLONASS in GPS. V diplomski nalogi sta predstavljena GNSS sistema GPS in GLONASS, podobnosti in razlike obeh sistemov ter njune značilnosti pri določitvi položaja. V praktičnem delu naloge so predstavljeni p ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;RTK;VRS;MAC;GSR1;referenčna postaja;ISO standard 17123-8;SIGNAL;
V diplomski nalogi smo analizirali kakovost določitve položaja z metodo RTK v omrežju SIGNAL z uporabo različnih mrežnih konceptov in navezavo na eno referenčno postajo. Pri mrežnih konceptih smo uporabili koncept MAC (ang. Master-Auxiliary) in VRS (ang. Virtual Reference Station). Sama kakovost ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;GNSS-sistemi;delovanje GNSS-sistemov;uporaba GNSS - sistemov;GNSS-navigacija v kopenskem prometu;aplikacije GNSS v cestnem prometu;aplikacije GNSS v železniškem prometu;
V diplomski nalogi smo predstavili globalne navigacijske satelitske sisteme in podporne sisteme oziroma sisteme za izboljšanje natančnosti določitve položaja. Opisali smo osnovne principe delovanja, vplive na določanje položaja in omenili področja uporabe GNSS-sistemov. V drugem delu diplomske nalog ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Doktorska disertacija
Oznake: Grajeno okolje;geodezija;disertacije;GPS;metoda PPP;koordinatni sistem;koordinatni sestav;geodetski datum;
V nalogi prikazujemo teoretični in praktični vidik vzpostavitve novega koordinatnega sistema na osnovi ponovljenih opazovanj GNSS, ki se definira v petih korakih. V prvem koraku določimo natančne koordinate geodetskih točk, ki jih v drugem koraku uskladimo z globalnim koordinatnim sistemom. V glo ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;zenitna troposferska refrakcija;GNSS meteorologija;metoda PPP;Bernese GNSS Software;omrežje SIGNAL;meteorološki model ALADIN;
V diplomski nalogi primerjamo izračun zenitne troposferske refrakcije v meteorološkem modelu z neodvisnim izračunom s tremi geodetskimi metodami obdelave statičnih GNSS opazovanj in analiziramo podatke v absolutnem in relativnem načinu določitve. V absolutnem načinu smo izračunali razlike med izraču ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodesy;master thesis;Geodetic Reference System (GRS);coordinate system;geodetic network adjustment;reduction of measurements;
Geodetic networks are an important field of research in geodetic and surveying science. They provide the materialization of reference coordinate systems for many practical geodetic and surveying applications. Geodetic network can be adjusted in multiple coordinate systems, but we must reduce measure ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrska dela;mobilni kartirni sistem;inercialni merski sistem;kinematična GNSS/INS izmera;aerolasersko skeniranje;digitalni model reliefa;
V magistrskem delu smo analizirali skladnost višin, določenih z mobilnim kartirnim sistemom, z višinami, pridobljenimi iz lidarskih podatkov. Uporabili smo podatke GNSS/INS meritev mobilnega kartirnega sistema podjetja DFG CONSULTING, d.o.o. ter podatke aerolaserskega skeniranja (ALS) Slovenije. Viš ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Video in druga učna gradiva
Oznake: geodezija;strokovni izpiti;geodetske mreže;
Geodetska izmera
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: referenčni sistemi;referenčni sestav;astrogeodetska mreža;geoid;transformacija;
Moderni geodetski koordinatni sistemi in astrogeodetska mreža Slovenije
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 246
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: