Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 157
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;VSŠ;TUN;komasacija;kmetijska zemljišča;upravna enota;zemljiška knjiga;zemljiški kataster;
Komasacija kmetijskih zemljišč je ena izmed rešitev združevanja razdrobljene posesti. V diplomski nalogi je predstavljen postopek komasacije, pričakovani cilji, rezultati in analiza komasacije na praktičnem primeru v k.o. Nadlesk in k.o. Podcerkev v občini Loška dolina. Osrednja tema je evidentiranj ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;VSŠ;TUN;zemljiški kataster;kataster stavb;zemljišče pod stavbo;
V diplomskem delu je predstavljen postopek vpisa stanovanjsko-poslovnega objekta v zemljiški kataster in kataster stavb na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin in na njenih podzakonskih aktih. Podrobno so opisane metode in izmere zemljišča pod stavbo in stavbe same. Praktični del naloge obsega ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: referenčni sistemi;referenčni sestav;astrogeodetska mreža;geoid;transformacija;
Moderni geodetski koordinatni sistemi in astrogeodetska mreža Slovenije
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;višinomerstvo;GPS RTK;VRS;lokalna ploskev geoida;
GPS-višinomerstvo s pomočjo RTK-metode izmere
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;geoid;natančnost;višine;
Ocena natančnosti geoidnega modela
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;UNI;geoid;odklon navpičnice;bilinearna interpolacija;redukcija opazovanj;geoidna ravnina;
Določitev odklonov navpičnic iz geoidnih višin
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GEO;relativne gravimetrične meritve;absolutni gravitacijski pospešek;gravimeter Scintrex CG-3M;Matlab;GravAP;
Diplomska naloga opisuje relativne meritve težnostnega pospeška v stavbi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo z relativnim gravimetrom Scintrex CG-3M. V stavbi so bile izvedene dvakratne meritve težnostnega pospeška na sedmih točkah v sedmih nadstropjih FGG. Na osnovi merjenih razlik težnega po ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;geoid;modeli geoida;SLOG2010;GNSS-višinomerstvo;ploskev lokalnega geoida;
V diplomski nalogi primerjamo geoidne višine interpolirane iz uradnega modela geoida Slovenije SLOG2000, testnega izračuna novega geoida SLOG2010 ter globalnega geopotencialnega modela EGM2008 na območju juţnega pobočja Krvavca. Primerjamo tudi geoidne višine izračunane iz meritev GNSS in trigonomet ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;plimovanje trdne Zemlje;državna kombinirana mreža 0. reda;deformacija Zemlje;nebesna telesa;težni pospešek;sprememba položaja;
V diplomski nalogi smo predstavili vpliv plimovanja trdne Zemlje na spremembo 3D položaja točk nove kombinirane geodetske mreže 0. reda. Opisali smo namen vzpostavitve, stabilizacijo točk in predvideno opremo, ki bo nameščena na petih točkah kombinirane geodetske mreže 0. reda. Prav tako smo predst ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;izotopska sestava padavin;meteorološke postaje;transformacije;koordinatni sistemi;
V diplomski nalogi je obravnavana kontrola koordinat vzorčevalnikov za padavine, ki so jih posredovali raziskovalci z Instituta Jožef Stefan in ARSO. Z vzorčevalniki za padavine na meteoroloških postajah zbirajo podatke o izotopski sestavi padavin. Prikazi vzorčevalnikov niso skladni v Atlasu okolja ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 157
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: