Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 23
Diplomsko delo
Oznake: evolucija;gimnazija;znanje;vprašalnik;
V Sloveniji se teorijo evolucije danes poučuje pri biologiji od 9. razreda osnovne šole dalje. V diplomskem delu smo želeli preveriti, kakšno je znanje srednješolcev na Dolenjskem na področju teorije evolucije in v kolikšni meri to teorijo sprejemajo. Zanimalo nas je še, ali na to vplivajo šola, spo ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: morfološko kriptične vrste;kompleks Niphargus stygius;molekularna taksonomija;okoljsko modeliranje razširjenosti;
V tej nalogi smo raziskovali razširjenost kriptičnih vrst kompleksa nominalne vrste Niphargus stygius. V raziskavi smo izolirali DNA in pomnožili podenoto I mitohondrijskega gena za citokrom oksidazo (COI) 62 od 94 v raziskavo vključenih osebkov iz 38 lokalitet. S tem smo opisali šest novih nahajali ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Tanaidacea;
Distribution of four tanaid species Apseudes latreilli (Milne Edwards, 1828), Tanais dulongii (Audoin, 1826), Heterotanais oerstedi (Kroyer, 1842) and Leptochelia savigny (Kroyer, 1842) (Tanaidacea: Peracarida: Crustacea) in Slovenian sea is presented. Leptochelia savigny and Tanais dulongii are com ...
Leto: 2004 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: ekološka speciacija;reproduktivna izolacija;vedenje;kljubovanje vodnemu toku;podzemna favna;
Podzemeljsko okolje in podzemeljske živali so zaradi ekstremnih razlik v okoljskih dejavnikih med podzemeljem in površjem odličen modelni sistem za preučevanje ekološke speciacije, tj. nastanka novih vrst zaradi divergentne naravne selekcije. Enakonožni rak vodni osliček, Asellus aquaticus, je podze ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: analiza lokomocije;slepe postranice;morfološke in lokomotorne lastnosti;potočni in jezerski ekomorfi;
Lokomocija je kompleksna lastnost neposredno povezana z različnimi komponentami fitnesa. Na način lokomocije in morfološke lastnosti povezane z lokomocijo (npr. velikost telesa in dolžino okončin) vplivajo okoljski dejavniki. V podzemnem okolju si selekcijski dejavniki, ki vplivajo na evolucijo loko ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: živorodna kuščarica;ovoviviparija;morofometrija;reprodukcija;
Jajcerodna podvrsta živorodne kuščarice Zootoca vivipara carniolica je bila opisana na naših tleh in je dolgo veljala za edino podvrsto prisotno v Sloveniji. Dosedanje vzorčenje je bilo nesistematično, saj raziskave nikoli niso zavzemale lokacij nad 1200 m n.v. Z nalogo smo želeli potrditi prisotnos ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Araneae;
Eight species of jumping spiders, new for Slovenian fauna have been recorded: Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758), Icius subinermis Simon, 1937, Phlegra bresnieri (Lucas, 1846), Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868), Pseudeuophrys vafra (Blackwall, 1867), Salticus unciger (Simon, 1868), Sitticus ...
Leto: 2005 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: postranice;filogenija;filogeografija;taksonomija;
Znotrajvrstna raznolikost istrske slepe postranice Niphargus krameri
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: phylogeny;taxonomy;Niphargus;Amphipoda;Crustacea;
A phylogenetic perspective on 160 years of troubled taxonomy of Niphargus (Crustacea: Amphipoda)
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: competition;ecomorp;subterranean biology;troglomorphic adaptation;
Ecomorphological convergence of cave communities
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 23
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:Jezik: