Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 22
Diplomsko delo
Oznake: incident;klinična praksa;študij;prijava;okužba;vbod;kri;
Izhodišča in namen: Incident ali dogodek je vbod, vreznina, do katerega pride zaradi že uporabljenega, okuženega ostrega predmeta. Študenti zdravstvene nege imajo v času šolanja pogosto opravka z ostrimi predmeti. Poškodbam z ostrim predmetom so podvrženi predvsem zaradi nerazvitih ročnih spretnosti ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: zdravstvena nega;opolnomočenje;medicinske sestre;vodenje tima zdravstvene nege;strokovni vodja zdravstvene nege;
Proces opolnomočenja v zdravstveni negi je način dela v zdravstveni negi, ki omogoča medicinskim sestram večjo učinkovitost pri delu ter posledično pripomore k dvigu samozavesti in večjemu občutku pripadnosti organizaciji, v kateri so medicinske sestre zaposlene. Z diplomskim delom smo želeli opisat ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: multipla skleroza;kakovost življenja;z zdravjem povezana kakovost življenja;FILMS;
V magistrskem delu smo opredelili problematiko življenja obolelih za multiplo sklerozo s poudarkom na opredelitvi kakovosti življenja. Predstavili in opisali smo instrumente ocenjevanja kakovosti življenja ter njihovo uporabnost. Namen je bil raziskati, kakšna je kakovost življenja obolelih za multi ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: CLES+T;zadovoljstvo;mentor;mentorstvo;medicinske sestre;klinično usposabljanje;študenti;
Uvod: Študij zdravstvene nege na 1. bolonjski stopnji omogoča študentom, da po študiju teoretičnih in metodoloških konceptov to znanje prenesejo v prakso za reševanje strokovnih in delovnih problemov. Mentorji študente vodijo na kliničnih vajah in pri pridobivanju kompetenc, ki jih pozneje potrebuje ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Strokovni članek
Oznake: nenasičene maščobne kisline;rane;celjenje;maščobne kisline;akutna rana;kronična rana;
Uvod: Namen članka je prikazati analizo podatkov o učinkih maščobnih kislin omega-3 na celjenje ran ter njihovo uporabnost pri obravnavi ran na koži. Metode: Za pregled literature ter analizo dobljenih virov so bile uporabljene podatkovne baze: PubMed, CINAHL, Medline in ScienceDirect. Iskanje je bi ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: caring;patient satisfaction;cross-sectional studies;
Background Constant reviews of the caring behavior of nurses and patient satisfaction help to improve the quality of nursing. The aim of our research was to explore relationships between the level of nursing education, the perception of nurses and nursing assistants of Watson's carative factors, and ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: znanje;splošna matematika;aplikacija terapije;določanje doze;varnost pacienta;študij;
Teoretično izhodišče: Aplikacija zdravil predstavlja najzahtevnejšo kompetenco medicinskih sester, zato je pomembno, da imajo ustrezne numerične veščine in sposobnosti za računanje odmerkov zdravil. Numerične veščine so temeljnega pomena za študente, saj lahko zaradi pomanjkanja znanja, napake v pov ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: parenteralno dajanje zdravil;dejavniki;izidi;pacienti;medicinske sestre;
Teoretično izhodišče: Intramuskularna injekcija je pogosta intervencija v zdravstveni negi, saj je ena izmed osnovnih načinov dajanja zdravil parenteralno. Kljub pogostosti za pacienta predstavlja potencialno varnostno tveganje. Namen zaključnega dela je bil raziskati dejavnike, povezane z aplikacij ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: osnovno zdravstveno varstvo;zdravstveni delavci;timsko delo;komunikacija;
Izhodišče in namen: Medpoklicno sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe pacientov, zadovoljstvo pacientov in zadovoljstvo zdravstvenih delavcev. Namen je bil raziskati medpoklicno sodelovanje med medicinskimi sestrami in z ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: darovanje krvi;vedenje;ozaveščenost;altruizem;medicinske sestre;
Teoretična izhodišča: Študenti zdravstvene nege predstavljajo mlado, zdravo in dobro informirano populacijo o transfuzijski medicini, zaradi česar so zaželena tarča krvodajalstva. Pri izboljšanju zdravstvene strukture ima pozitiven odnos in znanje o krvodajalstvu med mlajšo generacijo velik vpliv. N ...
Leto: 2019 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Št. zadetkov: 22
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: