Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 26
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Leto: 2010 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: turizem;trajnostni razvoj;ekoturizem;razpršena poselitev;poselitveni vzorci;hoteli;primeri dobre prakse;Alpe;Slovenija;
Turizem in poselitveni vzorci na podeželju
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Strokovna monografija
Oznake: arhitekturne delavnice;
Osredinjenje kraja Brezovica - Urbanistično arhitekturna delavnica
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;VSŠ;TUN;prostorski razvoj;namenska raba;razvoj podeželja;Krajevna skupnost Velike Poljane;Občina Ribnica;
Diplomska naloga predstavlja možen koncept prostorskega razvoja Krajevne skupnosti Velike Poljane v Občini Ribnica na podlagi strokovnih izhodišč in izdelanih prostorskih analiz. V izhodiščih so opisane naravne in ustvarjene danosti v ožjem in širšem obravnavanem prostoru, ki zaznamujejo in defin ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;VSŠ;komasacije;parcelna struktura;sklenjene proge;občinski prostorski načrt;prenova vasi;Kranj;Škofja Loka;
V diplomski nalogi obravnavamo možnosti izvajanja komasacije kmetijskih zemljišč na delu Sorškega polja. V uvodnem delu na kratko podajamo splošne probleme slovenskega kmetijstva, s poudarkom na neustrezni parcelni strukturi kmetijskih zemljišč. V nadaljevanju je predstavljen postopek komasacije, ki ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;VSŠ;TUN;občinski podrobni prostorski načrt;idejna zasnova;Občina Ajdovščina;
Izvleček V diplomski nalogi je predstavljen predlog idejne zasnove Občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ulici Vena Pilona v Občini Ajdovščina. Predlog temelji na izdelanih analizah za obravnavano območje v drugih projektih ter dodatnih lastnih analizah: morfološka analiza, vizualna analiza, ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrska dela;II. PN;obala;Koper;Izola;idejna zasnova;analiza potreb;lokalno prebivalstvo;prostorsko načrtovanje;participacija javnosti;prostorska razporeditev;urejanje prostora;
V magistrskem delu je predstavljena idejna zasnova prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo. Na osnovi statističnih, geografskih in drugih raziskav posameznih pojavov v prostoru je v nalogi podrobno proučeno dejansko stanje prostora. Izsledki teh raziskav so služili kot osnova za odloča ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;VSŠ;TUN;Zgornje Posočje;Občina Kobarid;Vrsno;podeželje;trajnostni turizem;razpršeni hotel;
V diplomski nalogi smo obravnavali razvoj turizma v slabše dostopnih podeželskih območjih na področju Alpskega prostora. Kot širše območje obravnave je bilo določeno območje Zgornjega Posočja, in sicer na delih občin Tolmin in Kobarid. Kot ožje območje raziskave je bila določena vas Vrsno v občini K ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;VSŠ;turizem;podeţelje;razpršeni hotel;nastanitveni objekti;naselje Spodnja in Zgornja Sorica;
V diplomski nalogi obravnavamo koncept razpršenega hotela v naselju Spodnja in Zgornja Sorica v občini Železniki. Glavni namen je ugotoviti, ali je koncept razpršenega hotela sprejemljiva oblika dodatne turistične ponudbe za lokalno prebivalstvo, ali je v naselju dovolj kakovostnih objektov za potr ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;strnjeno vaško naselje;meja naselja;Studenčice;Gorica;Kočna;določitev meje;
Namen diplomske naloge je določitev meje strnjenih vaških naselij glede na različne kazalnike na podlagi razpoložljivih prostorskih podatkov. V teoretičnem delu so predstavljene različne definicije meje naselja od slovenske prostorske zakonodaje do različnih avtorjev, ki so se ukvarjali s proučevanj ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 26
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: