Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 13
Magistrsko delo
Oznake: kali;alpsko območje;makroinvertebrati;makrofiti;sestava združb;okoljski dejavniki;
Preučevali smo združbe vodnih makroinvertebratov (MI) in makrofitov (MF) ter medsebojne povezave v 16 izbranih kalih na obrobju Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp. Ugotavljali smo povezave med okoljskimi dejavniki in strukturo omenjenih združb ter vplive teh dejavnikov na taksonomsko sestavo in pe ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: perifiton;Sava;kremenaste alge;kakovost voda;diverziteta;
Predmet raziskave je vpliv nadmorske višine in okoljskih dejavnikov na strukturo perifitonskih združb kremenastih alg v reki Savi od njenega izvira na Zelencih do Jesenic na Dolenjskem. Na devetih vzorčnih mestih smo vzorčili v zimskem (marec 2015) in poletnem (julij 2015) času. Na vsakem vzorčnem m ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: Vodna direktiva;ribe;tekoče vode;klasifikacija;metodologija;dobro ekološko stanje;Dravske elektrarne;HE Hrastje Mota;
Direktiva 2000/60/EC (Vodna direktiva) je eden ključnih dokumentov v EU, ki ureja varstvo voda. Glavni cilj Direktive je doseči vsaj dobro ekološko stanje vseh voda v Uniji. Ribe so eden izmed bioloških elementov, ki jih Direktiva zahteva pri oceni ekološkega stanja. V Sloveniji se je leta 2017 razv ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: invasive alien plants;habitats;biodiversity;riparian zones;
The presence of invasive alien plant species in different habitats
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: plant species composition;vegetation ecology;wetlands;
Wet meadows with Purple Moor-grass (Molinia caerulea) in Slovenia
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Ni določena
Oznake: Dactylorhizo majalis-Scirpetum georgiani, Scirpus, phytosociology, flora, ecology, wet meadows, Slovenia
Scirpus georgianus Harper, a species, native of North America and new to Slovenia, was found in the Krakovo forest (near Kostanjevica, Malence and Virgin forest reserve); moreover, a new community Dactylorhizo majalis-Scirpetum georgiani ass. nova was described after close examination of stands. The ...
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Ni določena
Oznake: Arrhenatherion, phytosociology, meadow vegetation, Slovenia
The work describes the community of improved meadows that thrives on the elevated parts of alluvia and sometimes marshes, on the sites above the flooded areas. These stands were found and recorded in the sub- Pannonian and pre-Dinaric areas of Slovenia. The relevés were compared with other similar c ...
Leto: 2015 Vir: ZRC SAZU
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vlažni travniki;biotska raznovrstnost;ekosistemi;krajine;krajinska ekologija;wet meadows;biodiversity;ecosystems;landscapes;landscape ecology;
CONSERVATION OF THE WET MEADOWS IN SOUTH-EASTERN SLOVENIA
Leto: 2005 Vir: ZRC SAZU
Izvirni znanstveni članek
Oznake: biodiversity;environmental conditions;floristic composition;vegetation ecology;wetland;wet meadow;
Plant species diversity and composition of wet grasslands in relation to environmental factors
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: tujerodne invazivne vrste;rastline;reke;bregovi;
Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 13
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:


Jezik: