Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 186
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;družine;otroci;podeželje;predšolska vzgoja;starši;
Diplomsko delo je bilo osredotočeno na družino predšolskega otroka, in sicer tisto, ki biva v ruralnem okolju. V teoretičnem delu smo tako opredelili splošna spoznanja o družini, nalogah družine, vlogah v družini, kjer smo izpostavili vlogo matere in vlogo očeta, o vrstah družin, ki se pojavljajo, i ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;družine;intradružinska dinamika;postmodernizem;spremembe;vloga matere;vloga očeta;vloga otroka;
Namen diplomskega dela z naslovom Nekateri dejavniki sprememb v družinah s predšolskim otrokom je bilo spoznati in opredeliti spremembe na področju družine, ki so se zgodile v zadnjih desetletjih. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu smo predstavili in opredelili pojem dru ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;denar;družine;mediji;potrošniška družba;predšolski otroci;socializacija;
Motiv za diplomsko delo je bilo soočenje z (nekaterimi) posledicami življenja v aktualni postmoderni, potrošniško naravnani družbi, ki je čedalje bolj materialistično orientirana. Oglaševalci in trgovci vedno več oglasov in reklamiranja namenjajo že predšolskim otrokom, saj vedo, da so ravno oni naj ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: nasilje;mobing;žalitve;nadlegovanje;delovno okolje;sociološki vidik;
Sociološki vidiki doživljanja verbalnega nasilja zaposlenih v delovnem okolju
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ženske;znanost;izobraževanje;delo doma;družina;neenakost;slovenska družba;women;science;education;domestic work;family;precarious work;inequality;Slovene society;
The image of a woman in the present Slovene society is still linked to prejudice to set limits and makes her feel bad. Especially, because the environment's opinion contains some certain activities how a woman is incapable of doing or is not able to do them good enough. One of the areas with this be ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: vzgoja predšolskega otroka;
Nekateri sociološki vidiki celostnega pristopa v vzgoji predšolskega otroka
Leto: 2008 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Magistrsko delo
Oznake: nasilje;mladostniki;šolsko okolje;praktični pouk;
V magistrskem delu je predstavljeno obdobje mladostništva, ki ga ocenjujemo kot čas velikih sprememb, saj se mladi poleg svoje intenzivne rasti, razvoja na fizičnem in psihičnem področju srečujejo z velikimi družbenimi spremembami. V nadaljevanju so predstavljeni problemi nasilja med mladimi, kjer s ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: samopodoba;samospoštovanje;prekomerna prehranjenost;zdrav način življenja;zdravju škodljivo vedenje;
Telesna samopodoba in samospoštovanje sta pomembna vidika telesnega in duševnega stanja posameznika, saj predstavljata medsebojno povezano celoto. Prekomerna prehranjenost posameznikov pomeni problem sodobnega časa. Skrb za svoje telo, negovanje, vzdrževanje ter upoštevanje prehrambenih navad, ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Magistrsko delo
Oznake: medicinske sestre;zdravniki;strah;operativni poseg;komunikacija;bolnišnica;zaupanje;
Zadani globalni problem magistrskega dela je bil strah, ki ga pacienti občutijo, medtem ko čakajo na operativni poseg. Psihična priprava pacienta na operativni poseg je zahteven proces, ki pa je ključnega pomena za zmanjševanje strahu pred operacijo. Pri tem ima pomembno vlogo tudi komunikacija, ki ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: stres na delovnem mestu;izgorelost na delovnem mestu;sindrom izgorevanja medicinskih sester;
Področje zdravstva je zelo občutljivo področje in napake so ne le nezaželene, temveč se zdi, da se od zdravstvenega osebja pričakuje nezmotljivost. Takšna pričakovanja pomenijo za zaposlene izjemen pritisk. Ob tem pa država varčuje in vse manj sredstev nameni javnim ustanovam in direktorji teh ustan ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Št. zadetkov: 186
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: