Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 8
Izvirni znanstveni članek
Oznake: znanje;poučevanje;učenje;kurikulum;šolske reforme;konstrukcionizem;vseživljenjsko učenje;Slovenija;
Tako mednarodne raziskave kot tudi nacionalno preverjanje znanja nam ob pretežno povprečnih rezultatih naših učencev in dijakov kažejoizrazitejše težave pri doseganju ciljev na višjih taksonomskih stopnjah. To se ujema z empiričnimi podatki o našem vzgojno-izobaževalnem sistemu, ki kažejo tradiciona ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: konformnost;socialno vplivanje;informacijsko vplivanje;normativno vplivanje;individualnost;
Socialne predstave psihologov o konformiranju
Leto: 2005 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: socialna psihologija;konstrukcionizem;socialne predstave;socialna identiteta;epistemologija;
(Socialni) konstrukcionizem in socialna psihologija
Leto: 2003 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: konformizem;socialno soglasje;norme;skupine;posameznik;socialno okolje;
Solomon Asch - Muzafer in Carolyn Sherif: dve socialni psihologiji?
Leto: 2000 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Strokovni članek
Oznake: raziskave;pedagoška psihologija;učenci;
Leto: 1995 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Radijska ali televizijska oddaja
Oznake: inteligentnost;psihologija;video posnetki;
Od inteligentnosti do pameti
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci
Oznake: pouk;opismenjevanje;bralna pismenost;komunikacijske zmožnosti;predšolski otroci;pouk slovenščine;učni načrti;druga generacija priseljencev;knjižnice;Slovenija;Evropa;zborniki;
Leto: 2011 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Magistrsko delo
Oznake: tehnologija zbiranja odpadkov;transportne poti;komunalna vozila;zbirna območja;
Optimizacija poti pomeni hitrejše in ekonomično ugodnejše premagovanje razdalj, s ciljem premeščanja blaga in ljudi. Optimizacija zbirnih in transportnih poti pri odvozu odpadkov predstavlja glede na izvajanje delovnega procesa zbiranja specifično dejavnost v stohastičnem prometnem podsistemu. Z upo ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Št. zadetkov: 8
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: