Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 40
Diplomsko delo
Oznake: delfini;koče;fotoidentifikacija;
Interakcije med kiti in delfini (Cetacea) ter ribištvom so zelo pogost pojav tako v Sredozemskem morju, kot tudi drugod po svetu. Posledice interakcij so lahko pozitivne ali negativne za eno ali obe strani. V sklopu dolgoletne raziskave ekologije in varstva velike pliskavke (Tursiops truncatus) v Tr ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: gepard;živalski vrtovi;vedenje;obogatitveni predmeti;izraba prostora;
Z našimi opazovanji smo želeli preveriti, kako geparda izrabljata dane prostore v povezavi z ekološkimi parametri ter kako različne kombinacije obogatitvenih predmetov vplivajo na njuna vedenja. Izrabo prostora smo opazovali skozi vse letne čase in potrdili hipotezo, da se najmanj zadržujeta v bolj ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: živalski vrtovi;komenzalizem;kleptoparazitizem;vedenjske strategije;medvrstni odnosi;
Živali v ZOO Ljubljana hranijo po določenem urniku s specifično hrano glede na posamezno vrsto živali. Gre za stalen in relativno dostopen vir hrane, ki ga izkoriščajo nekatere prostoživeče ptice. To predstavlja tudi izgubo hrane za oskrbovane živali. V raziskavi smo popisali prostoživeče vrste ptic ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovensko čebelarstvo;čebele;Zdešar, Pavel: Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje;ocene in poročila;
Leto: 2011 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: čebelarstvo;čebele;bolezni;
Leto: 2010 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: pesticidi;piretroidi;čebele;
Leto: 2008 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovni članek
Oznake: medonosne čebele;rase;kranjska čebela;ohranjanje;Slovenija;
V Sloveniji na podlagi zakona o živinoreji in podzakonskih predpisov varujemo avtohtono pasmo kranjske čebele. V svetu večinoma uporabljajo izraz rasa in ne pasma pri opisovanju različkov medonosne čebele. Temelj takega poimenovanja je v načinu nastanka čebeljih ras z naravno selekcijo brez večjega ...
Leto: 2005 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;ethology
Leto: 2009 Vir: videolectures.net
Izvirni znanstveni članek
Oznake: čebelarstvo;čebelje matice;hormoni;feromoni;
Leto: 1990 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: opraševanje;divji opraševalci;medonosna čebela;čmrlji;čebele samotarke;malina;
V preteklosti se je največ pozornosti v zvezi z opraševanjem namenjalo medonosni čebeli. Mnoge raziskave pa kažejo, da je zelo pomembna tudi vloga divjih opraševalcev. V nalogi smo zato želeli ugotoviti pestrost opraševalcev na štirih različnih sortah dvakrat rodnega malinjaka (Rubus idaeus) in s te ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 40
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: