Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 23
Ni določena
Oznake: agroživilske verige z dodano vrednostjo;lokalni kmetijski pridelki in živila;ekonometrično modeliranje;multivariatna matrična analiza;analiza medsebojnih odnosov;
Analizirali smo agroživilsko verigo z dodano vrednostjo in pridobili empirične rezultate o končnih vplivih le-te na upravičenost/neupravičenost kmetovanja kmetij s prirejo mleka v gorskih območjih. Pri tem smo se omejili na analizo socialnih in ekonomskih vplivov (socio-ekonomskih vplivov). Kot pilo ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: ekonometrična analiza;odkupna cena mleka;elastičnost;SPSS;
Obravnavano področje magistrskega dela je analiza odkupne cene mleka v Sloveniji od leta 2008 do konca aprila 2016. Predstavimo tudi del področja pred in po ukinitvi mlečnih kvot ter vpliv kvot na prirejo mleka v Sloveniji. Osnovni cilj naloge je ovrednotiti vpliv spremembe cene svežega mleka na odk ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: ZDavPR;davčne blagajne;dopolnilne dejavnosti na kmetiji;davčna zakonodaja;
Namen magistrskega dela je pregled novejše zakonodaje s področja obdavčitve dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in ugotoviti ali ZDavPR vpliva na število dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. V analizo smo vključili 90 nosilcev dopolnilnih dejavnosti. Ugotovili smo, da je ZDavPR najbolj prizadel dopolnil ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Doktorska disertacija
Oznake: razvoj podeželja;kmetijska politika;mladi prevzemniki;regresijski modeli;analiza skupin;
Namen doktorske disertacije z naslovom Analiza učinkov ukrepa Politike razvoja podeželja za pomoč mladim prevzemnikom kmetijskih gospodarstev je ugotavljanje rezultatov oziroma učinkov, ki jih je ukrep 112 (Pomoč mladim prevzemnikom kmetij) imel na izbrane agrarnoekonomske dejavnike kmetijskih gospo ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: srčni utrip / 'Polar' / stres / linearni program / krmni obrok;
V okviru raziskave smo razvili način spremljanja srčnega utripa pri športnih konjih z uporabo neinvazivne metode merjenja. Srčni utrip smo spremljanji pri treh kastratih različnih starostnih skupin in pod različnimi psihofizičnimi obremenitvami. S tem smo ugotavljali vpliv vsakodnevnih stresnih situ ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: local food;multi-criteria decision model;DEX;SWOT analysis;
A combination of the Multi-criteria approach and SWOT analysis for the identification of shortcomings in the production and marketing of local food
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: srčni utrip;'Polar';stres;linearni program;krmni obrok;
Spremljanje srčnega utripa z neinvazivno metodo merjenja pri športnih konjih in razvoj linearnega modela za izračun krmnega obroka
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: lokalni prehranski izdelki;ocenjevanje prehranskih izdelkov;večkriterijski modeli;DEXi;
Razvoj večkriterijskega modela za ocenjevanje prehranskih izdelkov z gorsko-hribovskih območij
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: DEX-i;local food product;mountain region;public-private partnership;food supply chain;
Public private partnership in short food supply chains
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: lokalni prehranski izdelki;ocenjevanje prehranskih izdelkov;večkriterijski model;DEXi;
Razvit je bil večkriterijski model za kvalitativno oceno ustreznosti proizvodnje in trženja posameznega lokalnega prehranskega izdelka z gorsko-hribovskega območja z uporabo metode DEX, ki predstavlja orodje za identifikacijo pomanjkljivosti v fazi proizvodnje ali trženja lokalnih prehranskih izdelk ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 23
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: