Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 51
Prispevek na konferenci brez natisa
Oznake:
Taksonomija in morfologija črnega topola in njegovih križancev
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: veliki jesen;Fraxinus excelsior L.;poljski jesen;Fraxinus angustifolia Vahl;morfološka identifikacija;
V Sloveniji uspevajo tri vrste jesenov: mali jesen (Fraxinus ornus L.), poljski jesen (Fraxinus angustifolia Vahl) in veliki jesen (Fraxinus excelsiorL.). Morfološko razlikovanje tesno sorodnih velikega in poljskega jesena je težavno, še zlasti na rastiščih, kjer se pojavljata skupaj. Največkrat upo ...
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: fotografski natečaji;razpis;gozdarstvo;
Fotografski natečaj
Leto: 2019 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Diplomsko delo
Oznake: črnika;Slovenija;razširjenost;morfološka variabilnost;ogroženost;
V diplomski nalogi je predstavljena črnika (Quercus ilex L.), ena izmed glavnih vrst mediteranske flore, ki rastejo v Sloveniji. Glavni cilji naloge so bili ugotoviti, kakšna je dejanska razširjenost vrste, morfološka variabilnosti vrste in ali je vrsta na območju Slovenije ogrožena. Na terenu smo a ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci
Oznake: tujerodne drevesne vrste;zborniki;
Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: navadna ameriška duglazija;provenienca;IUFRO;Brkini;Slovenija;
Ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) je dobro raziskani endemit tihomorskega dela Severne Amerike, 'tujerodni' iglavec z velikim gospodarskim in okoljskim potencialom, uspešno vnesen v evropske gozdove že tekom druge polovice 19. stoletja. Zanimanje za njen nadaljnji vnos pa se ...
Leto: 2022 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: mikrosatelitski markerji;genetska pestrost;populacija;primorska kozja češnja;Slovenija;
Primorska kozja češnja (Rhamnus intermedius Steud. & Hochst.) je pred kratkim postala nova predstavnica slovenske flore. Na zaraščajočem travniku Kraškega roba je bil opažen en sam grm, sestavljen iz več morfološko različnih poganjkov. Prvič je bila izvedena izolacija DNA iz slovenske populacije pri ...
Leto: 2023 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: genski viri;drevesne vrste;tehnične smernice;skorš;Sorbus domestica;
Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov
Leto: 2011 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Magistrsko delo
Oznake: Fraxinus angustifolia;poljski jesen;morfometrijska analiza;listi;plodovi;Slovenija;
Poljski jesen (Fraxinus angustifolia Vahl) je v Sloveniji samonikla vrsta z deljenim arealom. Večji del areala obsega poplavna, obrečna nižinska rastišča v panonskem svetu in manjši del vlažna rastišča ob nekaterih rekah v sredozemskem svetu. Variabilnost poljskega jesena v Sloveniji je bila proučev ...
Leto: 2009 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: postranski gozdni proizvodi;pridobivanje smole;smolarjenje;smola;Pinus nigra;Pinus sylvestris;Kras;
Smolarjenje je bilo v preteklosti pomembna gospodarska dejavnost. Smolo so uporabljali že od antike, in sicer v ladjedelništvu, čevljarstvu, zdravilstvu in kemični industriji. Kasneje je cena smole padla zaradi cenejših umetnih snovi in smolarjenje je sčasoma zamrlo. Zaradi ponovnega poseganja po na ...
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 51
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: