Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: biokemija;DNA;toksičnost;tuberkoloza;farmacija;
Integrated in silico methods for the design and optimization of novel drug candidates
Leto: 2015 Vir: Kemijski inštitut (KI)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: analizne metode;modeliranje;statistične metode;
Double check of optimization results using neural network and statistical methods
Leto: 2015 Vir: Kemijski inštitut (KI)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kemijska informatika;matematična kemija;analizna kemija;kemijska analiza;plinska kromatografija;GC;napoved retencijskih indeksov;rentencijski indeksi;
Prediction of gas chromatographic retention indices using varialble connectivity index
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Ni določena
Oznake: NIR spektroskopija;meso;mesni izdelki;kemijska sestava;kakovost mesa;
V predstavljenih raziskavah smo preucevali uporabnost bližnje infrardece (NIR) spektroskopije za napovedovanje kemijske sestave in kakovosti mesa. Spektralne analize smo izvedli s spektrofotometrom NIR Systems model 6500 (Silver Spring, MD, USA), dobljene podatke pa obdelali s statisticnim program ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ground waters;water quality;principal component analysis;classification;Kohonen neural networks;
The quality of ground water as a source of drinking water in Slovenia is regularly monitored. One of the monitoring programmes is performed on 5 wells for drinking water supply, 3 industrial wells and 2 ground water monitoring wells. Two hundred and fourteen samples of ground waters were analysed in ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Patent
Oznake: struktura snovi;modificiran bitumen;dodatki;materiali;bitumen;asfalt;
Modified bitumen and its use for preparing asphalt mixtures and bituminous products
Leto: 2013 Vir: Kemijski inštitut (KI)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: erythrocyte phospholipids;cell membrane;fatty acid profiles;differentiation;disease state;gas chromatography;principal component analysis;
The investigation presented here aims to compare the fatty acid composition of red blood cells of patients with different disease states and to test the hypothesis that the changes in fatty acid profiles derived from erythrocyte phospholipids might be relevant to various diseases. The study sample c ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: pulvinska kislina;oksidativni stres;antioksidanti;
A pigment from the edible mushroom Xerocomus badius norbadione A, which is a natural derivative of pulvinic acid, was found to possess antioxidant properties. Since the pulvinic acid represents a novel antioxidant scaffold, several other derivatives were recently synthe- tized and evaluated experime ...
Leto: 2015 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Doktorska disertacija
Oznake: NIR spektroskopija;meso;mesni izdelki;kemijska sestava;kakovost mesa;
Uporabnost NIR spektroskopije za določanje lastnosti mesa
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: govedo;goveje meso;mastnost mesa;struktura mesa;klavna teža;ANN modeli;modeli za napovedovanje;
The present study aimed to predict conformation and fatness grades in bulls based on data available at slaughter (carcass weight, age and breed proportions) by means of counter-propagation artificial neural networks (ANN). For chemometric analysis, 5893 bull carcasses (n=2948 and n=2945 for calibrat ...
Leto: 2015 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: