Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 10
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: biokemija;DNA;toksičnost;tuberkoloza;farmacija;
Integrated in silico methods for the design and optimization of novel drug candidates
Leto: 2015 Vir: Kemijski inštitut (KI)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: analizne metode;modeliranje;statistične metode;
Double check of optimization results using neural network and statistical methods
Leto: 2015 Vir: Kemijski inštitut (KI)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kemijska informatika;matematična kemija;analizna kemija;kemijska analiza;plinska kromatografija;GC;napoved retencijskih indeksov;rentencijski indeksi;
Prediction of gas chromatographic retention indices using varialble connectivity index
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Ni določena
Oznake: NIR spektroskopija;meso;mesni izdelki;kemijska sestava;kakovost mesa;
V predstavljenih raziskavah smo preucevali uporabnost bližnje infrardece (NIR) spektroskopije za napovedovanje kemijske sestave in kakovosti mesa. Spektralne analize smo izvedli s spektrofotometrom NIR Systems model 6500 (Silver Spring, MD, USA), dobljene podatke pa obdelali s statisticnim programom ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Patent
Oznake: struktura snovi;modificiran bitumen;dodatki;materiali;bitumen;asfalt;
Modified bitumen and its use for preparing asphalt mixtures and bituminous products
Leto: 2013 Vir: Kemijski inštitut (KI)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: erythrocyte phospholipids;cell membrane;fatty acid profiles;differentiation;disease state;gas chromatography;principal component analysis;
The investigation presented here aims to compare the fatty acid composition of red blood cells of patients with different disease states and to test the hypothesis that the changes in fatty acid profiles derived from erythrocyte phospholipids might be relevant to various diseases. The study sample c ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: pulvinska kislina;oksidativni stres;antioksidanti;
A pigment from the edible mushroom Xerocomus badius norbadione A, which is a natural derivative of pulvinic acid, was found to possess antioxidant properties. Since the pulvinic acid represents a novel antioxidant scaffold, several other derivatives were recently synthe- tized and evaluated experime ...
Leto: 2015 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Doktorska disertacija
Oznake: NIR spektroskopija;meso;mesni izdelki;kemijska sestava;kakovost mesa;
Uporabnost NIR spektroskopije za določanje lastnosti mesa
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Doktorska disertacija
Oznake: Grajeno okolje;gradbeništvo;disertacije;pomlajevalec;piroliza;recikliran asfalt;reologija;recikliranje;viskoelastične lastnosti;interkonverzija;
Doktorska disertacija obravnava možnost povečanja deleža recikliranega asfalta v asfaltnih mešanicah ob dodajanju alternativnega pomlajevalca. Bitumen, ki je najpomembnejša komponenta asfalta in narekuje njegovo obnašanje, se med uporabo asfalta postara, zato se njegove lastnosti spremenijo. Z upora ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Doktorska disertacija
Oznake: gradbeništvo;disertacije;bitumenizirana zmes;nizke temperature;razpoke;statistika;
Razpoke različnih oblik in velikosti sodijo med najbolj razširjene poškodbe na bitumeniziranih voziščih. Osnovni vzrok za nastanek razpok v bitumenizirani plasti je naraščanje nateznih in strižnih napetosti vse do točke prekoračitve trdnosti materiala. Eksperimentalni del disertacije začenjamo z lab ...
Leto: 2014 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Št. zadetkov: 10
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: