Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 16
Ni določena
Oznake: bonton;olika;protokol;oznake;uniforma;postrojila
Bonton je zbir pravil lepega vedenja, ki so odvisna od okolja in samega dogodka kjer se nahajamo ali delujemo. V Slovenski vojski vojaški bonton imenujemo vojaško obnašanje. Njegovo dosledno izvajanje v kombinaciji s čustvenim izražanjem izraža oliko. Zaključna naloga preuči tako značilnosti in pose ...
Leto: 2012 Vir: Digitalna knjižnjica Ministrstva za obrambo Republike Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: sistem upravljanja z energijo;energetski management;električna energija;energetska politika;učinkovita raba energije;obnovljivi viri energije;enrgetski pregled;ekonomičnost ukrepov;
Namen naloge je preveriti uporabnost sistema upravljanja z energijo v starejšem proizvodnem objektu. Predstavlja izhodiščne zahteve standarda SIST EN 16001-2009 Sistem upravljanja z energijo in osnovne aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško. Osnovna usmeritev družbe je zagotavljanje varne in zanesl ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: proizvodni management;organizacija proizvodnje;vodenje projektov;ustanovitev proizvodnega podjetja;organizacija poslovanja;stroški;
Projekt postavitve proizvodnega podjetja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: razsvetljava;vzdrževanje razsvetljave;faktor vzdrževanja;Nuklearna elektrarna Krško;gospodarnost vzdrževanja;vzdrževalni programi;problematika vzdrževanja razsvetljave;
Vzdrževanje razsvetljave v NEK in skladnost z novimi priporočili : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: proizvodnja;organizacija proizvodnje;delovna mesta;delovni pogoji;ergonomija;študij dela;
Postavitev proizvodnega procesa izdelave prenapetostnih zaščit : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Leto: 1998 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Polemika, diskusijski prispevek
Oznake: deinstitucionalizacija;totalne ustanove;skupnostna psihiatrija;socialni zavodi;
Ravnokar se je končal Iz-hod
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Magistrsko delo
Oznake: elektrogospodarstvo;sistemi;konkurenca;trg;mednarodne primerjave;poslovni sistemi;računovodstvo;informacije;odločanje;case study;jedrska energija;stroški;poslovne funkcije;
Leto: 2003 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: računovodstvo;prenosna cena;oblikovanje cene;gospodarske družbe;davki;računovodstvo;standardi;case study;
Leto: 2011 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: motivacija;izobraževanje;znanje;
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: amorfni silicij;optična absorpcija;Franz-Keldysh efekt;modeliranje;amorphous silicon;optical absorption;Franz-Keldysh effect;modeling;
Optical properties of intrinsic hydrogenated amorphous silicon at high electric field
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Št. zadetkov: 16
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: