Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 232
Diplomsko delo
Oznake: reciklaža;kovine;biometalurgija;biorudarjenje;mikrobni organizmi;glive;
Diplomska naloga obravnava trenutne uporabe biometalurških postopkov, potencialne vire redkih kovin in mikrobne interakcije z njimi. Biometalurški postopki se izvajajo v bioizpiralnih kupih, odlagališčih in bioreaktorjih z uporabo mikroorganizmov, ki opravijo avtotrofno oksidacijo rudnin, s tem pa r ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: bioremediacija;policiklični aromatski ogljikovodiki;težke kovine;mikroorganizmi;
Zadnje čase poteka vse več raziskav na področju bioremediacije okolja onesnaženega s policikličnimi aromatski ogljikovodiki (PAH) in težkimi kovinami. Postopke bioremediacije izvajamo z bakterijami in glivami. Pri razgradnji različnih vrst policikličnih aromatskih ogljikovodikov in težkih kovin lahk ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: plesen;bivanjski prostori;zdravje;tveganje;remediacija prostorov;
Plesni so večcelični organizmi, ki so prisotni na skoraj vseh površinah ter tudi v zraku. Kadar se pojavijo ugodne razmere, tj. relativna zračna vlažnost nad 75 %, temperatura med 0 °C in 50 °C, se iz spor začnejo tvoriti hife. Večje število hif se nato preprede v micelij. V bivanjskih prostorih je ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: glivni encimi;glive bele trohnobe;mikoremediacija;kemično onesnaženje;glive;lignolitični encimi;okolje;
Eden večjih okoljskih problemov danes je onesnaženje s strupenimi kemikalijami, ki predstavljajo resno tveganje za okolje in ljudi. To je vidno tudi iz zadnjih okoljskih nesreč v Sloveniji. Določene vrste gliv, predvsem glive bele trohnobe, so zaradi nespecifičnosti zunajceličnih encimov (lakaze, li ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: teraformacija;Mars;mikoriza;glive;rastline;genetsko modificiranje;
Človeška rasa z uporabo fosilnih goriv in živinorejo onesnažuje in segreva Zemljo. Zato je pomembno, da najdemo prebivališče, na katerega lahko pobegnemo v primeru poslabšanja pogojev na našem planetu. Najbolj primeren planet v našem osončju je Mars. V teoriji obstaja veliko načinov, kako bi na Mars ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: gradbeni materiali;mehanske lastnosti;glive;Serpula lacrymans;Antrodia vaillantii;odpadki;les;opeka;plinobeton;polistiren;
Gradbeni in izolacijski material po uporabi predstavlja veliko obremenitev za okolje. Po določenem času lahko razpadejo v procesu preperevanja, ki ga lahko pospešimo z uporabo živih organizmov. V tej nalogi smo testirali razgradnjo gradbenega in izolacijskega materiala s hišnimi glivami iz debla Baz ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Druga izvedena dela
Oznake: zaščita lesa;biocidi;fungicidi;insekticidi;
V prispevku je na kratko opisan namen kemične zaščite lesa. Predstavljeni so starejši in tudi novejši biocidi, ki so se in se še uporabljajo za zaščito lesa. Biocidi so razdeljeni na anorganska in organska zaščitna sredstva za les. Na koncu prispevka pa je navedenih še nekaj trendov na področju zašč ...
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: les;onesnažila;biocidi;XRF;iverne plošče;odsluženi les;
Due to increasing demands on wood, recovered wood is becoming more and more important. It is mainly used for energetic purposes and for particle board production. This material was polluted with various chemicals (surface coatings, biocides, concrete residues, etc.) during service life. These chemic ...
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: les;lesni ostanki;onesnaževala;klor;
Po uvedbi Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo previsoke koncentracije klora v lesnih ostankih povzročajo velike težave slovenski pohištveni industriji pri uporabi lesnih ostankov v energetske namene. V prispevku smo podrobneje preiskali vzroke onesnaženja lesnih ostankov s klorom.
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Poljudni članek
Oznake: glive;
Škrlatnordeča slojevka - goba v barvi kardinalov
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 232
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: