Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 8
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: programi;
Podpora in spremljanje vključevanja gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih učencev v programe izobraževanja
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: specialna pedagogika;
Funkcionalni učinki gibalne oviranosti in kronične bolezni na učenčeve zmožnosti opravljanja vsakodnevnih aktivnosti, šolanja in vključevanja med vrstnike so zelo raznoliki. Otroci z različnimi poškodbami (okvarami) in obolenji osrednjega živčevja ter na drugi strani poškodbami, anomalijami rok in/ ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Doktorska disertacija
Oznake: bralni razvoj;fonološko zavedanje;intelektualni primanjkljaji;
Razvijanje bralne pismenosti učencev z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji (IP), vključenih v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (PP NIS), spada med zahtevne vzgojno-izobraževalne izzive. Primerjava bralne pismenosti učencev z IP in učencev značilnega razvoja (ZR) kaže na podobno ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake:
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije učiteljev bolnišničnih šolskih oddelkov
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake:
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije učiteljev bolnišničnih šolskih oddelkov
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: primanjkljaji;
Bralna pismenost dijakov z intelektualnimi primanjkljaji
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: specialna pedagogika;
V pričujočem prispevku se ukvarjamo z vprašanjem bralne pismenosti učencev, ki zaključijo prilagojen vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci oz. dijaki z intelektualnimi primanjkljaji, vključeni v ta program, predstavljajo heterogeno populacijo, zato smo za preučevanje ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 8
Ključne besede:
Leto izdaje:


Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:Jezik: