Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 24
Doktorska disertacija
Oznake: kardiovaskularne bolezni;mortaliteta;dejavniki tveganja;krvni tlak;merjenje;ateroskleroza;
Leto: 2008 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Doktorska disertacija
Oznake: žilna opornica, tromboza;ledvična funkcija;smrt;miokardni infarkt;revaskularizacija;disertacije;
Namen raziskave Namen raziskave je bil opredeliti, ali kronična ledvična bolezen (KLB) po vgraditvi žilne opornice vpliva na dolgoročen izzid zdravljenja po kasnejši trombozi v žilni opornici (TŽO). Teoretična podlaga za raziskavo Bolniki s KLB imajo slabše rezultate zdravljenja po perkutani ...
Leto: 2015 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Ni določena
Oznake: ishemična možganska kap;srčni in žilni zapleti;kronična ledvična odpoved;
Glavni obliki srčnožilnih bolezni sta koronarna bolezen srca in ishemična možganska kap, ki sta tudi vodilna vzroka smrti v Evropi, Združenih državah Amerike in drugod v razvitih državah sveta. Na razvoj srčnožilnih bolezni vplivajo številni dejavniki tveganja, ki jih lahko delimo v tradicionalne in ...
Leto: 2013 Vir: Medicinska fakulteta (UM MF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: mikrovnetja;
Asimptomatska ateroskleroza pri hemodializnih bolnikih: vloga mikrovnetja : raziskovalna naloga
Leto: 2008 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: sladkorna bolezen;raziskovalne naloge;diabetes mellitus;debelost;indeks telesne mase;
Obseg pasu, indeks telesni mase in lipidni profil hemodializnih bolnikov : študentska raziskovalna naloga
Leto: 2008 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Magistrsko delo
Oznake: arterijska hipertenzija;krvni tlak;merjenje krvnega tlaka;medicinske sestre;dejavniki tveganja;neznanje;zdravstvena vzgoja;
Visok krvni tlak je ena najbolj razširjenih kroničnih nenalezljivih bolezni, ki skrajšuje življenjsko dobo. Povzroča vrsto hudih zapletov. Te lahko preprečimo s pravilno zdravstveno vzgojo, ki je ena izmed nalog zdravstvene nege. Dobro poznavanje dejavnikov tveganja nam je pri tem v veliko pomoč. V ...
Leto: 2011 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: kronična ledvična bolezen;testosteron;hemoglobin;anemija;hemodializa;srčnožilne bolezni;dejavniki tveganja;
Pomen testosterona pri hemodializnih bolnikih
Leto: 2013 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Magistrsko delo
Oznake: bolezni srca in ožilja;dejavniki tveganja;koronarna bolezen;osveščenost ljudi;primarna preventivna dejavnost;zdravstvena vzgoja;
Bolezni srca in žilja (BSŽ) predstavljajo v svetu enega od največjih javnozdravstvenih problemov. V Evropi povzročijo BSŽ skoraj polovico vseh primerov smrti, kar predstavlja 1,9 milijonov smrti v državah Evropske unije. Kljub temu da se umrljivost postopoma zmanjšuje v vse ...
Leto: 2012 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Diplomsko delo
Oznake: medicinske sestre;kronični ledvični pacienti;poučevanje;dializa;transplantacija;
V diplomskem delu smo predstavili vlogo in naloge medicinske sestre pri obravnavi kroničnega ledvičnega pacienta v času pred in ob začetku zdravljenja. Opisali smo rezultate analize raziskave, s katero smo želeli ugotoviti pomen poučevanja in odpravo deficita znanja pacienta o njegovi bolezni in obl ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Amiolidoza je raznovrstna skupina bolezni, za katero je značilno izvencelično odlaganje kompleksne beljakovinske strukture, imenovane amiloid. Poznamo več vrst amiloidoz. Sekundarna amiloidoza ali AA amiloidoza je povezana s predhodnimi vnetnimi procesi, med katere sodi tudi kronična vnetna bolezen ...
Leto: 2004 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Št. zadetkov: 24
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: