Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 57
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;molekularna genetika;kandidatni geni;mikromreže;debelost;miši;transkriptomika;pozicijsko kloniranje;
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: CRISPR;dCas9;diabetes tipa 1;FOXP3;regulatorne celice T;plazmidi;HEK293T celice;transfekcija;aktivacija izražanja;regulacija genov;transkripcijski faktorji;
Avtoimunske bolezni, med katere spada tudi diabetes tipa 1, se pogosto razvijejo kot posledica upada mehanizmov imunske tolerance. Pomemben del slednje predstavljajo podskupina T limfocitov, imenovanih regulatorne T celice (Treg), ki s svojo imunosupresivno funkcijo preprečujejo avtoimunsko delovanj ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: sintezna biologija;prirojeni imunski odziv;receptor TLR9;peptidi;ovite vijačnice;kovalentno povezovanje;
Nemetilirane molekule CpG-ODN aktivirajo prirojen imunski odziv z vezavo na receptor TLR9. Aktivacija prirojenega imunskega odziva pripelje do posledične aktivacije pridobljenega imunskega odziva in tvorbe imunskega spomina. V magistrskem delu smo pripravili polipeptidno ogrodje GFP:P3:P6:P10, na ka ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;CRISPR/Cas9;motnje avtističnega spektra;astrotaktin 2;mišji model;
Motnje avtističnega spektra (MAS) so skupina heterogenih nevroloških motenj, ki se razvijejo v zgodnjem otroštvu in pri katerih ima genetsko ozadje močan vpliv. Zaradi visoke genetske variabilnosti in kombinacij faktorjev, ki prispevajo k nastanku bolezni, je mehanizem le-te težko pojasniti. Naprede ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: biotehnologija;zamrzovanje zarodkov;optimizacija postopkov zamrzovanja;presaditev zarodkov;mišja linija L;
Liniji FLI (angl. Fat, F) in FHI (angl. Lean, L) sta liniji, ki sta nastali z divergentno selekcijo v 60 generacijah na lastnosti povezani z maso telesnega maščevja. Na koncu selekcijskega poskusa je imela linija F visok (~24) odstotek telesnega maščevja, L-linija pa ~4 %. Zaradi ekstremov v deležu ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: bioinformatska analiza;metabolizem maščob;genetika debelosti;interakcijske mreže;evolucijska ohranjenost;
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;biotechnology
Leto: 2013 Vir: videolectures.net
Magistrsko delo
Oznake: NLRP3;CRISPR;Cas9;spreminjanje genov;makrofagi;
NLRP3 je protein, ki lahko tvori inflamasom. Inflamasomi so znotrajcelični multimerni proteinski kompleksi in vodijo obrambo proti molekulskim vzorcem povezanimi s patogeni in poškodbami. NLRP3 tudi klinično zanimiv, saj sodeluje pri nastanku in napredovanju avtoinflamatornih in avtoimununskih bolez ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: PHP;MySQL;Apache;spletni portal;podatkovne baze;strukturirani jezik za proizvodnje;
Spletni portal : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Diplomsko delo
Oznake: nepremičninsko pravo;evidentiranje nepremičnin;register nepremičnin;vrednotenje nepremičnin;varstvo osebnih podatkov;diplomska dela;
V diplomskem delu obravnavamo evidentiranje in množično vrednotenje nepremičnin v Republiki Sloveniji. V prvem delu predstavimo projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, ki se je pričel po letu 2000 ter podrobneje opisujemo novo nastalo evidenco Register nepremičnin. Podrobneje analiziramo z ...
Leto: 2012 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Št. zadetkov: 57
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: