Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 73
Magistrsko delo
Oznake: genetika;genomika;epigenetika;moška neplodnost;sesalci;reprodukcija;proteini;
Pri 15 do 30 odstotkih moške neplodnosti so razlog genetske nepravilnosti in vplivajo na hormonsko ravnovesje, spermatogenezo in kvaliteto sperme. Najpogosteje poročani genetski vzroki so mutacije kromosomov Y, X in mtDNA ter spremembe na epigenetski in proteinski ravni. Kljub povečevanju števila ob ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: debelost;nalaganje maščob;sesalci;podatkovna zbirka;biološka pot;SNP mikromreža;
Debelost je posledica prekomernega nalaganja maščobe v telesu in je povezana z razvojem različnih bolezni. Poleg človeka se študije nalaganja maščobe izvajajo tudi pri drugih vrstah sesalcev. Pogosta modelna organizma sta miš in podgana, pri rejnih živalih pa določamo genetske dejavnike, ki vplivajo ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;genetika;targetom;HIF1A;hipoksija;rak debelega črevesja in danke;funkcionalna klasifikacija;tarčni geni;ABCB1;ADM;ANKRD37;BNIP3;CAD;COX4I2;
S hipoksijo inducirana podenota transkripcijskega dejavnika HIF1A je ena izmed ključnih komponent signalne verige pomanjkanja kisika. Uravnava izražanje velikega števila genov, prevzema osrednjo vlogo pri uravnavanju homeostaze kisika in usklajuje izražanje genov, povezanih s fiziološkimi in patološ ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: bioinformatika;polimorfizem;UCR;fenotip;bolezni;gen;genom;BioMart;
Zelo ohranjene genomske regije (angl. ultraconserved regions; UCRs) so definirane kot zaporedja DNA, ki so stoodstotno ohranjena v ortolognih regijah genomov različnih vrst. Novejše raziskave kažejo, da so v UCR-jih prisotni tudi polimorfizmi. Večina UCR-jev še ni bila funkcionalno anotirana, zato s ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: genetika;diabetična retinopatija;zdravljenje;VEGFA;rastni faktor;AKR1B1;aldoza-reduktaza;polimorfizmi;
Diabetična retinopatija (DR) je bolezen, ki se pojavi kot posledica slabo urejene sladkorne bolezni, tako tipa 1 kot tudi tipa 2. Delimo jo v dve podskupini: neproliferativno diabetično retinopatijo (NPDR) in proliferativno diabetično retinopatijo (PDR). Za to bolezen je značilno, da se v očesnem oz ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: genetska variabilnost;družinska eritrocitoza;VHL;tumor-supresorski gen;dedne bolezni;različica nukleotidnega zaporedja;
Družinska eritrocitoza je redka dedna bolezen, za katero je značilno povišano število rdečih krvničk, lahko tudi povišan hematokrit in hemoglobin. Bolniki s to boleznijo se srečujejo s simptomi, kot so glavoboli, slabosti, krvavitve iz nosu, tromboze in krvavitve, ki lahko vodijo tudi do smrti. Tumo ...
Leto: 2017 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Magistrsko delo
Oznake: genetska variabilnost;s hipoksijo inducirani transkripcijski faktor;HIFA;EPAS1;družinska eritrocitoza;različica nukleotidnega zaporedja;
Družinska eritrocitoza je redka, prirojena bolezen s heterogenim genetskim ozadjem, opredeljena s povišanim številom eritrocitov ter povečanim hematokritom in hemoglobinom v krvi. S hipoksijo inducirani transkripcijski dejavniki alfa (HIFA) vplivajo na povišanje števila eritrocitov z aktivacijo prep ...
Leto: 2018 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Diplomsko delo
Oznake: serotoninska pot;genetske spremembe;izražanje genov;
Shizofrenija je kompleksna bolezen z močno negativnimi posledicami za obolele in družbo, zato sta učinkovita diagnostika in zdravljenje posebnega pomena. Vendar pa je zaradi pomanjkanja znanja o molekularnih mehanizmih shizofrenije trenutno nemogoče napovedati odziv na zdravljenje. Za razumevanje mo ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: eritropoetinski receptor;gen;različice;sekvenciranje;družinska eritrocitoza;
Eritrocitoza je opredeljena kot motnja s povišanim številom rdečih krvnih telesc in hkrati povišanimi vrednostmi hematokrita ter hemoglobina. Vzrok za primarno družinsko eritrocitozo (DE) tipa 1 (ECYT1) je mutacija v genu za eritropoetinski receptor (EPOR). V Sloveniji še ni uvedene diagnostične pre ...
Leto: 2018 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Diplomsko delo
Oznake: polimorfizem;eritropoetin;proliferativna diabetična retinopatija;molekularna genetika;
Trenutni način življenje ljudem ne pušča dovolj časa za gibanje in zdravo ter kvalitetno prehranjevanje, kar vidimo kot porast v pojavnosti sladkorne bolezni tipa 2, debelosti ter bolezni srca in ožilja. Število primerov sladkorne bolezni tipa 2, se je v zadnjih treh desetletjih potrojilo, predvidev ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 73
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: