Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;izobraževanje učiteljev;učitelji;učitelji tujega jezika;evalvacija;education;teacher education;teachers;foreign language teachers;evaluation;
In his paper, the author points to the well-known fact that the key obstacle to quality improvement in many traditional teacher education institutions is the prevailing philosophy which gives priority to traditional academic disciplines and specialist subject knowledge at the expense of practical an ...
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
Oznake: vzgoja in izobraževanje;poučevanje;izobraževanje učiteljev;učenje tujega jezika;teorija kaosa;
Chaos theory and its relevance to education and teaching
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;izobraževanje učiteljev;pedagoška praksa;profesionalni razvoj;modeli izobraževanja učiteljev;forumi;teacher education;teaching practice;models of teacher education;professional development;forums;
E-forum as a means of student teachers' professional development during teaching practice
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;izobraževanje učiteljev;pouk tujega jezika;načrtovanje pouka;teorija kaosa;education;teacher training;foreign language learning;lesson planning;chaos theory;
Applying chaos theory to lesson planning and delivery
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Education, nursing, continuing;izobraževanje;medicinske sestre;Nursing care;Questionnaires;Standards;strokovno izobraževanje;Trends;zdravstvena nega
This article describes the findings of aresearch into first levelnurses' felt needs fro continuing professional education (CPE). THe theoretical part of theresearch discusses the concept of continuing and continuing professional education, the concept of professionalism, professionalisation and prof ...
Leto: 1998 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: Education, nursing;Nursing care;Nursing services;poklici;profesionalizacija;Professional competence;United states;zdravstvena nega;zdravstveno varstvo
The article first discusses the concept of professionalism in vocations and their professionalisation as a 'natural' process in which vocations acquire those attributes that are characteristic for the already established professions. Of special consideration here is the professionalisation of nursin ...
Leto: 1999 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: angleški učbeniki;osnovna šola;poučevanje angleškega jezika;moralne vrednote;vseživljenjsko učenje;moralni razvoj otrok;
Diplomsko delo se ukvarja s teorijo, da bi moral izobraževalni sistem javnih šol bolj poudarjati moralne vrednote. Le-te lahko učitelj vključi v vsak šolski predmet in s tem zadovolji navodila vzgojnega načrta. Učitelji angleščine do neke mere lahko sami določajo vsebine, ki bodo obravnavane pri ura ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: Keywords: Information and communication technology;intercultural competence;secondary students;task-based learning.;
The idea for the diploma thesis arouse from the fact that technology and the Internet are still not widely used in the English classroom. When thinking about how to integrate technology in the classroom I was inspired by different web sites which offer a vast variety of authentic as well as ELT-spec ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: izobraževanje učiteljev;modeli izobraževanja;visokošolski didaktiki;kompetence učitelja;pedagoška praksa;študije primerov;
V uvodu pričujočega članka najprej predstavljamo ključne paradigmatske spremembe na področju izobraževanja učiteljev v sodobnem svetu in posebej novo vlogo pedagoške prakse v programih za izobraževanje učiteljev. Osrednjo pozornost namenjamo v študijskem letu 2004/05 izvedeni študiji primera, katere ...
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: teaching;secondary school;quantitative methods;student satisfaction;
We investigated studentsʼ feelings and well-being during the lesson. We were working on a problem of how to adjust teaching in the secondary school and achieve that students will feel as good as possible and better follow the instruction. A hypothesis was set that, by measuring the desired length of ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: