Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 8
Izvirni znanstveni članek
Oznake: besediloslovje;metabesedilnost;pisanje;pisno sporazumevanje;sporazumevanje;uporabno jezikoslovje
Metabesedilo - prvine, s katerimi pisec vodi bralca skozi besedilo in z njim vzpostavlja dialog - ter pisanje kot miselni proces sta dva vidika pisnega sporazumevanja, ki sta predvsem v tujini že precej obravnavana, vendar do sedaj ne z vidika njune medsebojne povezanosti. Članek predstavlja eksperi ...
Leto: 2007 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: bolonjska prenova;kurikulum;analiza potreb;kurikularno načrtovanje;visokošolski programi;učni načrti;Slovenija;
Članek izhaja iz prepričanja, da je bolonjska reforma priložnost za dvig kakovosti v slovenskem visokem šolstvu, vendar samo, če jo razumemo v širšem kontekstu ter kritično udejanjamo. Za to pa potrebujemo določeno mero znanja okurikulumu in kurikularnem načrtovanju, ki ponavadi precej presega posam ...
Leto: 2006 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Magistrsko delo
Oznake: trg delovne sile;delovna sila;žensko delo;Slovenija;karakteristike;zakonodaja;kadri;management;manager;
Leto: 2004 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezikovno izobraževnje;učenje tujih jezikov;poučevanje tujih jezikov;nabor jezikov;formalno učenje tujih jezikov;neformalno učenje tujih jezikov;sporazumevalne zmožnosti;Slovenija;
Članek osvetljuje nekatera načela, strateške smernice in teoretične pristope k načrtovanju tujejezikovnega izobraževanja, ki ga v 21. stoletju povsod po svetu - tudi v Sloveniji - odločilno zaznamuje prevlada angleščine kot svetovne lingue france. Ta prevlada angleščine močno vpliva na standarde zna ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: avtohtona poselitev;manjšinska imena;podomačeno ime;uradno ime;slovenska manjšina;zemljepisno ime;eksonim;endonim;
Leto: 2001 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake:
Leto: 2008 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: vzgoja in izobraževanje;izobraževalni programi;kurikulum;vseživljenjsko učenje;Slovenija;
Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 8
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:Jezik: