Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 11
Izvirni znanstveni članek
Oznake: besediloslovje;metabesedilnost;pisanje;pisno sporazumevanje;sporazumevanje;uporabno jezikoslovje
Metabesedilo - prvine, s katerimi pisec vodi bralca skozi besedilo in z njim vzpostavlja dialog - ter pisanje kot miselni proces sta dva vidika pisnega sporazumevanja, ki sta predvsem v tujini že precej obravnavana, vendar do sedaj ne z vidika njune medsebojne povezanosti. Članek predstavlja eksperi ...
Leto: 2007 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: bolonjska prenova;kurikulum;analiza potreb;kurikularno načrtovanje;visokošolski programi;učni načrti;Slovenija;
Članek izhaja iz prepričanja, da je bolonjska reforma priložnost za dvig kakovosti v slovenskem visokem šolstvu, vendar samo, če jo razumemo v širšem kontekstu ter kritično udejanjamo. Za to pa potrebujemo določeno mero znanja okurikulumu in kurikularnem načrtovanju, ki ponavadi precej presega posam ...
Leto: 2006 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Magistrsko delo
Oznake: trg delovne sile;delovna sila;žensko delo;Slovenija;karakteristike;zakonodaja;kadri;management;manager;
Leto: 2004 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jezikovno izobraževnje;učenje tujih jezikov;poučevanje tujih jezikov;nabor jezikov;formalno učenje tujih jezikov;neformalno učenje tujih jezikov;sporazumevalne zmožnosti;Slovenija;
Članek osvetljuje nekatera načela, strateške smernice in teoretične pristope k načrtovanju tujejezikovnega izobraževanja, ki ga v 21. stoletju povsod po svetu - tudi v Sloveniji - odločilno zaznamuje prevlada angleščine kot svetovne lingue france. Ta prevlada angleščine močno vpliva na standarde zna ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: avtohtona poselitev;manjšinska imena;podomačeno ime;uradno ime;slovenska manjšina;zemljepisno ime;eksonim;endonim;
Leto: 2001 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: tuji jeziki;angleščina;francoščina;didaktika jezika;motivacija;kultura;magistrska dela;
Glavni področji raziskovanja v tem magistrskem delu sta bili stopnja motivacije za učenje angleščine in francoščine pri slovenskih učencih zadnje triade osnovne šole ter gimnazijcih ter mnenja in predstave, ki jih imajo slovenski učenci ter gimnazijci o anglofonskih in frankofonskih kulturah ter lju ...
Leto: 2017 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Magistrsko delo
Oznake: disleksija;metodika pouka;angleščina;tuji jeziki;učne težave;študenti;specifične učne težave;učne strategije;pozitivne plati disleksije;magistrska dela;
Namen magistrskega dela z naslovom Učne težave in strategije študentov z disleksijo je bil pojasniti disleksijo in jo umestiti v kontekst študentov z disleksijo; zanimale so nas njihove učne težave, učne strategije, hoteli smo izvedeti, kako je potekalo njihovo učenje angleščine ter spoznati pozitiv ...
Leto: 2017 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake:
The headmaster's role in the induction of novice teachers
Leto: 2008 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake:
Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: vzgoja in izobraževanje;izobraževalni programi;kurikulum;vseživljenjsko učenje;Slovenija;
Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 11
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: