Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 8
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: učitelj;poučevanje;izobraževanje učiteljev;učenje;
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Ni določena
Oznake: predšolska vzgoja;
Evalvacija je opredeljena kot sistematično zbiranje podatkov o nekem pojavu, da bi o njem dala vrednostno sodbo in/ali ga na podlagi tega tudi izboljšala (Marentič Požarnik 1999). Iz zapisane definicije izhaja, da je evalvacija proces določanja, v kolikšni meri so postavljeni cilji uresničeni. Č ...
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: predšolska vzgoja;predšolski otroci;otroški vrtci;vzgojitelji;samoevalvacija;raziskave;
Izkušnje vzgojiteljev in svetovalnih delavcev v vrtcih z izvajanjem samoevalvacije
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: samoevalvacija;profesionalni razvoj;kvaliteta;self-evaluation;total quality management;quality control;quality assurance;professional development;
Self-evaluation as a factor of quality assurance in education
Leto: 2015 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Znanstvena monografija
Oznake: predšolska vzgoja;kvaliteta;vrednotenje;
Leto: 2012 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vseživljenjsko učenje;situacijsko učenje;skupnostno izobraževanje;neformalno izobraževanje;Aeta;andragogika;Zambales;para-učitelji;
The non-formal education and migration of the Aeta, an indigenous tribe in the Philippines
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake:
Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: vzgoja in izobraževanje;izobraževalni programi;kurikulum;vseživljenjsko učenje;Slovenija;
Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 8
Ključne besede:

Leto izdaje:


Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: