Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 28
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: učitelj;poučevanje;izobraževanje učiteljev;učenje;
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Ni določena
Oznake: predšolska vzgoja;
Evalvacija je opredeljena kot sistematično zbiranje podatkov o nekem pojavu, da bi o njem dala vrednostno sodbo in/ali ga na podlagi tega tudi izboljšala (Marentič Požarnik 1999). Iz zapisane definicije izhaja, da je evalvacija proces določanja, v kolikšni meri so postavljeni cilji uresničeni. Č ...
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: predšolska vzgoja;predšolski otroci;otroški vrtci;vzgojitelji;samoevalvacija;raziskave;
Izkušnje vzgojiteljev in svetovalnih delavcev v vrtcih z izvajanjem samoevalvacije
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: samoevalvacija;profesionalni razvoj;kvaliteta;self-evaluation;total quality management;quality control;quality assurance;professional development;
Self-evaluation as a factor of quality assurance in education
Leto: 2015 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Znanstvena monografija
Oznake: predšolska vzgoja;kvaliteta;vrednotenje;
Leto: 2012 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vseživljenjsko učenje;situacijsko učenje;skupnostno izobraževanje;neformalno izobraževanje;Aeta;andragogika;Zambales;para-učitelji;
The non-formal education and migration of the Aeta, an indigenous tribe in the Philippines
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Ni določena
Oznake: medvrstniško nasilje;šola;preventivni programi za preprečevanje medvrstniškega nasilja;stališča učencev o medvrstniškem nasilju;
V magistrski nalogi obravnavamo problematiko medvrstniškega nasilja na šolah, s posebnim poudarkom na preventivnih programih za preprečevanje medvrstniškega nasilja. Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu naloge na podlagi strokovne literature oprede ...
Leto: 2019 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;andragogika;skupnostno izobraževanje;aktivno državljanstvo;znanje;pedagoška metodologija;študija primera;
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;pedagogika;izobraževanje;izobraževanje učiteljev;kariera;profesionalni razvoj;pedagoška metodologija;
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;pedagogika;predšolska pedagogika;vrtec;starši;sodelovanje;pedagoška metodologija;
Leto: 2015 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Št. zadetkov: 28
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: