Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 11
Diplomsko delo
Oznake: promet;varnost v prometu;železniški promet;parametri varnosti;
V kratkem povzetku vsebine diplomskega dela bi omenili, da so se prve poti gradile že dolgo nazaj, vendar pa takrat še ni bilo vozil, ki bi povzročala resnejše nevarnosti v prometu. Z razvojem družbe, z večjimi potrebami po hrani, oblekah, orožju in ostalih dobrinah so se bili ljudje, še posebej voj ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Ni določena
Oznake: storitev;kakovost;merjenje zadovoljstva;SERVQUAL;
V zadnjih desetletjih pridobiva na pomembnosti storitveni sektor, kar občutimo tudi v Sloveniji, sploh po vstopu v Evropsko unijo. Zaradi vse večje konkurenčnosti se morajo storitvena podjetja jasno zavedati pomena kakovosti storitev in temu prilagoditi standarde storitev ter njihovo aplikacijo v pr ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;geografske diplome;Slovenija;Karavanke;Zelenica;Stari Ljubelj;snežni plazovi;zaščita pred snežnimi plazovi;smučišča;regionalna geografija;prostorsko planiranje;
Predlog načrta zaščite smučišča Zelenica in ceste na stari mejni prehod Ljubelj pred snežnimi plazovi
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Magistrsko delo
Oznake: protonska terapija;detektorji žarkov gama;kamera gama;Comptonska kamera;sekundarni žarki;simulacije Monte Carlo;
V magistrskem delu sem obravnaval sisteme za detekcijo sekundarnih žarkov gama pri protonski terapiji. Obravnaval sem dva tipa detektorjev, kamero gama in Comptonsko kamero. Z Monte Carlo simulacijami sem simuliral tok protonov skozi fantom iz vode. Vzdolž poti so se vzbujala atomska jedra, ki so ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Diplomsko delo
Oznake: jelenjad;dokrmljevanje;kmetijske površine;gozd;škode;diplomske naloge;
Jelenjad številčno vseskozi narašča. Posledično se veča škoda, ki jo jelenjad povzroča na gozdnem rastju in kmetijskih površinah. Krmljenje jelenjadi je v svetu in pri nas široko uporabljan lovski ukrep. Za namen preprečevanja oziroma zmanjševanja škode, ki jo povzroči jelenjad se izvaja vrsta razli ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: varstvo okolja;naravni viri;narodni parki;naravna dediščina;ohranjanje;diplomske naloge;
V diplomskem projektu smo ugotavljali, kakšna je problematika lovstva, gozdarstva in kmetijstva v narodnih in krajinskih parkih. Ukvarjali smo se s problematiko lovstva, gozdarstva in kmetijstva v Triglavskem narodnem parku ter navedli nekaj smernic za reševanje problemov. To smo primerjali s stanje ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: pekovski izdelki;kruh;pecivo;živilska oskrbovalna veriga;presežki kruha;presežki pekovskega peciva;sodelovanje podjetij;oblikovanje naročil;presežki naročil;prodaja pekovskih izdelkov;trgovine;učinkovitost oskrbovalne verige;potrošniki;dobavitelji;partnerski odnosi;individualni poglobljeni intervju;
Optimizacija oskrbovalne verige kruha in pekovskega peciva
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrska dela;višinski datum;mareograf;geoid;geodetski načrt;trigonometrično višinomerstvo;ocena natančnosti;
V magistrskem delu so predstavljeni postopki in rezultati kontrole točnosti višin na izbranih geodetskih načrtih. Višine na območjih geodetskih načrtov so bile določene z metodo trigonometričnega višinomerstva in z navezavo na reperje. Točnost višin na geodetskih načrtih smo preverjali, da bi ocenil ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Doktorska disertacija
Oznake: geodezija;disertacije;GPS;GNSS;DGPS;visoko občutljivi sprejemniki;kodna opazovanja;določitev položaja;pogrešek večpolja;
Razvoj postopkov obdelave opazovanj GNSS za navigacijo oseb v oteženih pogojih
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 11
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: