Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 9
Diplomsko delo
Oznake: komunikacija NFC;Bluetooth;značke RFID;Java;MIDlet;XAMPP;računalništvo;visokošolski strokovni študij;diplomske naloge;
Implementacija interaktivne NFC aplikacije namenjene ogledu razstav
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Diplomsko delo
Oznake: fazna ravnotežja;superkritični fluidi;binarne mešanica;polimeri;
Gostota je ena izmed najpomembnejših termodinamskih lastnosti, ki jih potrebujemo za načrtovanje procesov oz. procesnih naprav. Gostote enofaznih sistemov so večinoma dobro raziskane in podatki so dostopni v številni literaturi (tudi za enofazne sisteme pri visokih tlakih). Podatki o gostotah dvofaz ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: preiskovanje;kazniva dejanja;osumljenci;prepoznave;fotoroboti;diplomske naloge;
Prepoznava oseb po fotografijah in izdelava fotorobota sta v diplomskem delu predstavljeni kot policijski pooblastili z namenom, da se v predkazenskem postopku ugotovi identiteta storilca kaznivega dejanja. Pooblastili predstavljata pomembni vir pridobivanja osebnih dokazov, za katere velja, da so t ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: arbuskularna mikoriza;biooglje;gnojenje;mineralna prehrana rastlin;piroliza;
Leto: 2017 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Magistrsko delo
Oznake: adsorpcija;zeolit;aceton;toluen;etanol;termogravimetrična analiza;
V sklopu magistrskega dela Raziskave afinitete zeolitov za pare različnih topil smo preučevali adsorpcijo različnih organskih topil na različne tipe zeolitov. Poizkuse smo izvedli tako, da smo zeolit natehtali v petrijevko in ga položili v eksikator, kamor smo na dno nalili izbrano topilo. Tako smo ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: genom;projekt človeški genom;DNK;genomske internetne podatkovne baze;
Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij je v bioinformatiki nepogrešljiva. Do sedaj smo bili omejeni na obdelavo podatkov z računalniškimi sistemi, ki z nastajanjem velikih podatkovnih baz le s težavo obdelujejo količine podatkov v genomskih podatkovnih bazah. Primarni izziv je, kako obdela ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Diplomsko delo
Oznake: Slovenija;Hrvatska;šport;prosti čas;podjetje;Olimpus;poslovanje podjetja;uspešnost poslovanja;internacionalizacija;konkurenca;analiza;
Leto: 2016 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: elektrokemoterapija;tumorne celice;bleomicin;melanom;
Background. Electrochemotherapy is a local treatment combining chemotherapy and electroporation and is highly effective treatment approach for subcutaneous tumours of various histologies. Contrary to surgery and radiation, the effect of electrochemotherapy on metastatic potential of tumour cells has ...
Leto: 2012 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 9
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:


Jezik: