Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 14
Diplomsko delo
Oznake: komunikacija NFC;Bluetooth;značke RFID;Java;MIDlet;XAMPP;računalništvo;visokošolski strokovni študij;diplomske naloge;
Implementacija interaktivne NFC aplikacije namenjene ogledu razstav
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Diplomsko delo
Oznake: računalniški vid;robotika;robotsko-računalniški sistemi;igranje namiznega tenisa;sledenje žogici;predvidevanje;predikcija;diplomske naloge;
V diplomskem delu smo se ukvarjali z razvojem robotsko-računalniškega sistema, s katerim smo predvsem preučevali postopke računalniškega vida z namenom, da robotu povečamo umetno inteligenco. Načrtali smo preprostega robota za omenjeno igranje namiznega tenisa in ga nadgradili z lastno izdelanim sis ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Magistrsko delo
Oznake: javni red in mir;zagotavljanje varnosti;policija;redarstvo;sodelovanje;magistrska dela;
Kljub širokem sklopu subjektov, ki opravljajo zadeve in naloge javne varnosti, je tematika magistrskega dela osredotočena na sodelovanje policije in občinskega redarstva pri izvajanju nalog vzdrževanja javnega reda in miru. Od sprejema Zakona o občinskem redarstvu (2006) in Zakona o varstvu javnega ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: fazna ravnotežja;superkritični fluidi;binarne mešanica;polimeri;
Gostota je ena izmed najpomembnejših termodinamskih lastnosti, ki jih potrebujemo za načrtovanje procesov oz. procesnih naprav. Gostote enofaznih sistemov so večinoma dobro raziskane in podatki so dostopni v številni literaturi (tudi za enofazne sisteme pri visokih tlakih). Podatki o gostotah dvofaz ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: preiskovanje;kazniva dejanja;osumljenci;prepoznave;fotoroboti;diplomske naloge;
Prepoznava oseb po fotografijah in izdelava fotorobota sta v diplomskem delu predstavljeni kot policijski pooblastili z namenom, da se v predkazenskem postopku ugotovi identiteta storilca kaznivega dejanja. Pooblastili predstavljata pomembni vir pridobivanja osebnih dokazov, za katere velja, da so t ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: arbuskularna mikoriza;biooglje;gnojenje;mineralna prehrana rastlin;piroliza;
Leto: 2017 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Magistrsko delo
Oznake: adsorpcija;zeolit;aceton;toluen;etanol;termogravimetrična analiza;
V sklopu magistrskega dela Raziskave afinitete zeolitov za pare različnih topil smo preučevali adsorpcijo različnih organskih topil na različne tipe zeolitov. Poizkuse smo izvedli tako, da smo zeolit natehtali v petrijevko in ga položili v eksikator, kamor smo na dno nalili izbrano topilo. Tako smo ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: ovoj stavbe;nestanovanjska stavba;nizkoenergetska stavba;energetska izkaznica;fasadni sistemi;ekonomska primerjava;diplomske naloge;
V diplomskem delu smo predstavili zakonske omejitve in izhodišča pri projektiranju energetsko učinkovitih poslovno trgovskih stavb, pripravili pregled toplotnoizolacijskih materialov, ki se danes uporabljajo pri gradnji stavb ter predstavili materiale uporabljene v toplotnem ovoju obravnavane poslov ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Magistrsko delo
Oznake: genom;projekt človeški genom;DNK;genomske internetne podatkovne baze;
Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij je v bioinformatiki nepogrešljiva. Do sedaj smo bili omejeni na obdelavo podatkov z računalniškimi sistemi, ki z nastajanjem velikih podatkovnih baz le s težavo obdelujejo količine podatkov v genomskih podatkovnih bazah. Primarni izziv je, kako obdela ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Št. zadetkov: 14
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:Jezik: