Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 22
Poljudni članek
Oznake: pomoč starejšim;socialne storitve;statistike;
Cene storitev
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Poljudni članek
Oznake: pomoč starejšim;socialne storitve;statistike;
Cene storitev
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Diplomsko delo
Oznake: varnost;socialna politika;zakonodaja;socialna pomoč;stanovanje;empirične raziskave;vrednotenje;
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: podporna tehnologija;staranje;oskrba na daljavo;medgeneracijsko sodelovanje;
The article provides a concise insight into the present stage of development and usage of assistive technology in Slovenia. On the one hand, it shows that assistive technology for older people in Slovenia is not yet well developed while on the other hand, it emphasizes the important role of assistiv ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Informacijska tehnologija;Starostniki;Socialno skrbstvo;Medgeneracijski odnosi;
This article aims to make a contribution to overcoming key constraints on assistive technology uptake in the domains of social care and healthcare for the elderly. Constraints refer mainly to the lack of strategic planning and cooperation among the groups of key stakeholders and the identification o ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Magistrsko delo
Oznake: socialna oskrba;dolgotrajna oskrba;kakovost;vrednotenje;
Vrednotenje kakovosti socialne oskrbe na domu
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: duševno zdravje;deinstitucionalizacija;Izhod;dolgotrajna oskrba;financiranje;neposredno financiranje;individualno načrtovanje;institucionalno varstvo;zakonodaja;
Uvajanje dolgotrajne oskrbe
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: socialna oskrba na domu;socialne oskrbovanke;kakovost delovnega življenja;kadri;Slovenija;
Socialna oskrba na domu je temeljna socialnovarstvena storitev, ki se dogaja na domu posameznika, vendar se glede na načrtovan obseg razvija občutno prepočasi. Gre za področje, ki zahteva več sistematične raziskovalne pozornosti z vseh vidikov delovanja - sistemskega, izvajalskega in uporabniškega. ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Socialna opora;Družbena omrežja;Ostareli;Urbano okolje;Ruralna področja;Slovenija;1987-2002;
V članku sta predstavljena pomen in vloga socialne opore prebivalstva Slovenije v obdobju 15 let, s poudarkom na primerjavi med tistimi, ki so nastanjeni v ruralnih predelih, in tistimi, ki živijo v urbanem okolju. Ključnega pomena je ugotavljanje razlik med različnimi starostnimi kategorijami, med ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Razvrščanje v skupine;Multivariatna analiza;
Clustering methods are among the most widely used methods in multivariate analysis. Two main groups of clustering methods can be distinguished: hierarchical and non-hierarchical. Due to the nature of the problem examined, this paper focuses on hierarchical methods such as the nearest neighbour, the ...
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 22
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: