Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 7
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sol-gel;aluminates;europium;neodymium;persistent luminescence;solid solubility;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: anorganska kemija;anorganska kemijska tehnologija;luminescentni materiali;priprava materialov;sol-gel metoda;lastnosti materialov;luminescenca;trdna topnost;določitev strukture spojin;rentgenska praškovna difrakcija;XRD;Rietveldova metoda;zemeljskoalkalijski aluminati;evropij;sol-gel;aluminates;europium;persistent luminescence;Rietveld refinement;solid solubility;
Structural and luminescent properties of Eu[sup]2+-doped aluminates prepared by the sol-gel method
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: anorganska kemija;elektrokemija;elektrokemične lastnosti;elektrokromizem;elektrokromni materiali;elektrokromne lastnosti;optične lastnosti;termogravimetrična analiza;tanki filmi mešanih oksidov Ce-V;ionska kapaciteta;cerijevi oksidi;cerij;
Improved ion-storage capacity of Ce-V mixed oxide films
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Ce/Cu mixed oxide thin films;counter-electrode;sol-gel process;XPS;AFM;
The ion-storage capacity and surface characterization of Ce/Cu thin films
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: anorganska kemija;bioanorganska kemija;protivirusna zdravila;sinteza;anorganske sinteze;NMR spektroskopija;spojine platine;platinovi(II) kompleksi;citotoksičnost;citotoksični testi;rakave celice;aciklovir;virus Herples simplex;virus Varicella zoster;Pt(II) complexes;acyclovir;cytotoxicity;tumour cells;melanoma;
Syntheses and cytotoxicity of Pt(II) complexes with acyclovir
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: thin flms;cerium dioxide;cerium-vanadium mixed oxide;x-ray absorption;electrochemistry;sol-gel technology;XSAFS;
CeO2 and Ce/V mixed oxide thin films prepared by sol-gel deposition and annealed in an air or argon atmosphere have been studied by chronocoulometry and by XAFS (X-ray absorption fine structure). Multielectron photoexcitations (MPE), well known to pervade XAFS spectra of Ce making the analysis of st ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 7
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: